A fotózásban rejlő lehetőségek

A fotográfus tevékenysége a kreativitásra épül, ennek köszönhetően széles körben használható, változatos szakma, kiterjed a fényképezésre, a labormunkára, mozgókép készítésére, de szükségesek hozzá ma már számítástechnikai ismeretek is. Mindezt műszaki és technikai, esztétikai és művészeti ismeretek teszik lehetővé, hogy művelője ne csak a szolgáltatás valamennyi területén, hanem a művészi pályán is sikeres legyen. A fotográfiával foglalkozó cégek egyéni kérések alapján folytatják tevékenységüket, emellett a médián és egyéb csatornákon keresztül hatást fejtenek ki az emberek vizuális gondolkodására, formálják, fejlesztik esztétikai érzéküket.

 

A pedagógus családból származó Pesti András fotóművész – a pécsi Print-It Kft. tulajdonosa – számára mindig fontos volt, hogy a tudását továbbadja. Mindehhez kellő indíttatást adott, hogy maga is olyan fotósoktól sajátította el a szakma alapjait, mint Körtvélyesi László, Csonka Károly, az utóbbival két évig együtt is dolgozott. Úgy gondolja, hogy aki arra vállalkozik, hogy részt vegyen a jövő szakembereinek képzésében, rendelkeznie kell pedagógiai érzékkel, amely nem tanulható.

– A magam részéről nemcsak tanítom a fotográfiát, hanem napi szinten művelem is – kezdi beszélgetésünket. – A diákjaimban pedig nem a konkurenciát látom, hanem a jövő magas szakmai ismeretekkel rendelkező fényképészeit, tehetséges fotósokat. A Print-It Kft. által üzemeltetett Kodak Express fotólaborban, a Ferencesek utcájában már 1999-ben is folyt gyakorlati tanulóképzés, azonban az iskolarendszerű, elméleti oktatásban három éve veszek részt. Eleinte óradóként, jelenleg pedig oktatói státuszban tanítok a Baranya Vármegyei SzC Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskolában. Mióta a gyakorlati és elméleti képzésben is részt veszek, úgy gondolom, hogy komplex rálátással rendelkezem a fotográfus szakképzésre.

A felmenő rendszerben folyó  öt éves technikumi képzésben már négy osztálynyi tanuló vesz részt. Ehhez jön még az érettségire épülő két éves szakképzés, valamint ennek a felnőttképzéses változata, ami  közel száz diákot jelent.

– Nyolcadik után sokszor a szülők döntenek arról, hogy milyen szakmát válasszon a gyerekük, 13-14. osztályban azonban már ők határozhatják meg, melyik pálya áll hozzájuk a legközelebb – folytatja tovább beszélgetésünket. – Ennek köszönhetően többen maradnak meg az adott szakterületen. Volt már nem egy olyan csoportom, ahol a végzett tanulóim közül mindannyian a mai napig fényképészként dolgoznak.

Kitért arra is, hogy néhány évvel ezelőtt felnőttképzés keretében indult fotográfusképzés, ebben részt vettek olyan kollégák is, akik autodidakta módon sajátították el a  tudást, azonban a vállalkozásukhoz szükség volt a végzettség megszerzésére. Azonban a tanulók között voltak olyanok is, akik hobbifotósként szerették volna az ismereteiket bővíteni, a tudásukat magasabb szintre emelni, s lettek amatőrből végül igényes szakemberek a másfél év alatt. A felnőttképzésben a hangsúly az ízlésformáláson, valamint a technikai és technológiai ismeretek átadásán van.

– A fényképészet is – a többi szakmához hasonlóan – jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben. Ma már a digitális fotózás lépett az analóg helyébe, ebben fele-fele arányban van jelen a felvételek elkészítése, valamint a képek kidolgozása. A közösségi média egyre nagyobb térnyerése a lakossági megrendelőket is vonzza. Egyre többen szeretnének profi módon kidolgozott képekkel megjelenni közösségi oldalakon. Ez egy újabb megélhetési lehetőség lehet a fotósoknak, főleg a frissen végzetteknek – hangsúlyozza Pesti András.

Szólt arról is, hogy az iskolában ő a fotográfiában használatos szoftvereket tanítja, ezen belül is azt, hogy miként kell egy-egy reklámanyagot, portfóliót megtervezni, kivitelezni,  a nyomdai előkészítést elvégezni. Mindezt a saját munkáin keresztül mutatja meg, ami sok mindent magában foglal, a fotókon túl a grafikai és tipográfiai elemeket is.

– A fotós szakmában rejlő lehetőségekkel igyekszem megismertetni a tanulóimat, mindezeket konkrét feladatokon keresztül mutatom meg nekik. Az iskola többi szaktanára – a szakmában és az oktatásban is kiemelkedő eredeményekkel rendelkező Domján Endre, Erdős Géza és Krajnik Szabolcs is részt vállalnak ebben a felelősségteljes képzésben, éppen ezért átfogó képet tudunk adni azok szépségéről, nehézségeiről, a megrendelők elvárásairól. Az oktatás színvonalának magas szintje és annak megőrzése a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Baranya Vármegyei SzC Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskola szoros együttműködésének  köszönhető – zárja beszélgetésünket.

Sz.K.