Heti jogász 2023. 38 – 39. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 38. héten a Magyar Közlöny 132 – 133. számai, a 39. héten a 134 – 139. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/132.

Megjelent: 2023. 09. 19.

 

Új jogszabályok

 

1003/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Hatályos: 2023. 09. 19.

 

1004/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

Hatályos: 2023. 09. 19.

 

1005/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Hatályos: 2023. 09. 19.

 

1400/2023. (IX. 19.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2023. évi CEF2 Katonai mobilitás harmadik pályázati kiírására történő benyújtásáról

 

1401/2023. (IX. 19.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetének tagjai közötti partnerségi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Hatályon kívül helyezi: 1003/2023. (IX. 19.) AB Tü. h.

Hatályos: 2023. 09. 19.

 

1004/2021. (VI. 30.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1003/2023. (IX. 19.) AB Tü. h.

Hatályos: 2023. 09. 19.

 

1002/2022. (IX. 22.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1003/2023. (IX. 19.) AB Tü. h.

Hatályos: 2023. 09. 19.

 

1008/2020. (XII. 2.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

Hatályon kívül helyezi: 1004/2023. (IX. 19.) AB Tü. h.

Hatályos: 2023. 09. 19.

 

1001/2022. (IX. 22.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Hatályon kívül helyezi: 1005/2023. (IX. 19.) AB Tü. h.

Hatályos: 2023. 09. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/133.

Megjelent: 2023. 09. 21.

 

Új jogszabályok

 

431/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

432/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi hatósági szerződésről

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

433/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22., 2023. 10. 22.

 

434/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet, továbbá a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

437/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során a telekalakítás veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

438/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

439/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

26/2023. (IX. 21.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

40/2023. (IX. 21.) BM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

17/2023. (IX. 21.) EM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

18/2023. (IX. 21.) EM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

13/2023. (IX. 21.) IM rendelet

a közjegyzői tevékenységet érintő igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22., 2023. 10. 01., 2024. 01. 01.

 

5/2023. (IX. 21.) KKM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22., 2025. 01. 01.

 

1402/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

egészségügyieszköz-adomány Ukrajna részére történő biztosításáról

 

1403/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz módosításáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

1404/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról szóló 1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

 

1405/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról szóló 1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat módosításáról

 

1406/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1407/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2023. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1408/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

 

1409/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

az európai segélyhívószámra épülő új Egységes Segélyhívó Rendszer – ESR112 Hívásfogadó Rendszer megújításához szükséges forrás biztosításáról

 

1410/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Szeged-Rendező-Röszke-országhatár vasútvonal rekonstrukció részbeni előteljesítésének megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

1411/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a VP1-1.2.1-23 kódszámú, “Bemutató üzemek támogatása” című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

 

1412/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Szeged megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1200/2023. (V. 17.) Korm. határozat módosításáról

 

1413/2023. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, valamint a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00006 és a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00002 azonosító számú projekt keretében az ingatlanvásárlás költségtípusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről

 

Módosított jogszabályok

 

204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről

Módosítja: 431/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja: 433/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 433/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 22.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 434/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 435/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 435/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 438/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 439/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

17/2022. (XII. 1.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 26/2023. (IX. 21.) MK r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja: 40/2023. (IX. 21.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja: 40/2023. (IX. 21.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

Módosítja: 17/2023. (IX. 21.) EM r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 18/2023. (IX. 21.) EM r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 17/2023. (IX. 21.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 17/2023. (IX. 21.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) “A” és “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 17/2023. (IX. 21.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 13/2023. (IX. 21.) IM r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

4/2009. (III. 6.) IRM rendelet

a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról

Módosítja: 13/2023. (IX. 21.) IM r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

22/2010. (V. 7.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról

Módosítja: 13/2023. (IX. 21.) IM r.

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Módosítja: 13/2023. (IX. 21.) IM r.

Hatályos: 2023. 09. 22.

 

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 13/2023. (IX. 21.) IM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

29/2019. (XII. 20.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól

Módosítja: 13/2023. (IX. 21.) IM r.

Hatályos: 2023. 09. 22., 2023. 10. 01.

 

44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 5/2023. (IX. 21.) KKM r.

Hatályos: 2023. 09. 22., 2025. 01. 01.

 

1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról

Módosítja: 1404/2023. (IX. 21.) Korm. h.

 

1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról

Módosítja: 1405/2023. (IX. 21.) Korm. h.

 

1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról

Módosítja: 1408/2023. (IX. 21.) Korm. h.

 

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1408/2023. (IX. 21.) Korm. h.

 

1200/2023. (V. 17.) Korm. határozat

a Szeged megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja: 1412/2023. (IX. 21.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/134.

Megjelent: 2023. 09. 25.

 

Új jogszabályok

 

440/2023. (IX. 25.) Korm. rendelet

gazdasági tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5014/2023/5. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy arra törvényi felhatalmazással rendelkezne.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5013/2023/6. határozata

A költségelvű lakbér alsó és felső határának önkormányzati rendeletben való megállapítása nem felel meg a Lakástörvény 34. §-a szerinti lakbérmérték meghatározásnak, nem jelent kiszámítható szabályozást a lakbérfizetési kötelezettség mértékét illetően az érintett bérlői kör számára.

 

1414/2023. (IX. 25.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás Ferencváros-Soroksár szakaszának megvalósításához szorosan kapcsolódó, a megrendelő MÁV Zrt. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosításáról

 

1415/2023. (IX. 25.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00111 azonosító számú, “”A mi kis falunk fejlődéséért” Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című projekt összköltségének további növeléséről

 

1/2023. (IX. 25.) MK határozat

az egyes kormányrendeleteknek a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. IdomSoft Zrt.-be történő beolvadásával összefüggő módosításáról szóló 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 25/2023. (IX. 12.) MK rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről

Módosítja: 440/2023. (IX. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről

Módosítja: 440/2023. (IX. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 440/2023. (IX. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

1090/2023. (III. 16.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás megvalósításához szükséges további feladatokról

Módosítja: 1414/2023. (IX. 25.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/135.

Megjelent: 2023. 09. 26.

 

Új jogszabályok

 

41/2023. (IX. 26.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kapcsán alkalmazandó kamatmértékekről szóló 38/2023. (IX. 12.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 27.

 

20/2023. (IX. 26.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

38/2023. (IX. 12.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kapcsán alkalmazandó kamatmértékekről

Módosítja: 41/2023. (IX. 26.) MNB r.

Hatályos: 2023. 09. 27.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 20/2023. (IX. 26.) OGY h.

Hatályos: 2023. 09. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/136.

Megjelent: 2023. 09. 27.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi LXI. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28., 2023. 11. 01., 2024. 02. 01., 2024. 03. 25., 2024. 10. 01.

 

441/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet

a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 09. 30.

 

442/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

42/2023. (IX. 27.) MNB rendelet

a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

56/2023. (IX. 27.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

41/2023. (IX. 27.) BM rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az emelt biztonságú pszichiátriai ellátással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

24/2023. (IX. 27.) GFM rendelet

a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki- biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5017/2023/7. határozata

A lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után az OTÉK szabályozásával összhangban kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő a helyi építési szabályzat. Az ezzel ellentétes önkormányzati rendelet jogszabályellenes.

 

1416/2023. (IX. 27.) Korm. határozat

a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről

 

1417/2023. (IX. 27.) Korm. határozat

a magyar-török közös kulturális évad 2024. évi megrendezésének előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

Módosított jogszabályok

 

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28., 2024. 03. 25.

 

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

2017. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

2021. évi CL. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

2022. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

2022. évi VII. törvény

egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

2022. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

2022. évi XLVIII. törvény

a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

2022. évi L. törvény

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

2022. évi LXXV. törvény

egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

2023. évi XXVI. törvény

az igazgatási szünetről

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

2023. évi XXXIX. törvény

a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

2023. évi XLIV. törvény

egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXI. tv.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 442/2023. (IX. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet

a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról

Módosítja: 42/2023. (IX. 27.) MNB r.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja: 56/2023. (IX. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

Módosítja: 56/2023. (IX. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 56/2023. (IX. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

13/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 56/2023. (IX. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

14/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Módosítja: 56/2023. (IX. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 56/2023. (IX. 27.) AM r.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 41/2023. (IX. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja: 41/2023. (IX. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet

a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól

Módosítja: 41/2023. (IX. 27.) BM r.

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet

a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

Módosítja: 24/2023. (IX. 27.) GFM r.

Hatályos: 2023. 10. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/137.

Megjelent: 2023. 09. 28.

 

Új jogszabályok

 

1418/2023. (IX. 28.) Korm. határozat

a környezetvédelmi hatósági szerződésről szóló 432/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő kormányzati feladatokról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/138.

Megjelent: 2023. 09. 28.

 

Új jogszabályok

 

443/2023. (IX. 28.) Korm. rendelet

a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 29.

 

444/2023. (IX. 28.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 29.

 

445/2023. (IX. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 29.

 

43/2023. (IX. 28.) MNB rendelet

a “Pákozdi Katonai Emlékpark” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 09. 29.

 

25/2023. (IX. 28.) GFM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 29.

 

26/2023. (IX. 28.) GFM rendelet

az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 29.

 

1419/2023. (IX. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1420/2023. (IX. 28.) Korm. határozat

a Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

82/2023. (IX. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Módosítja: 443/2023. (IX. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 29.

 

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

Módosítja: 444/2023. (IX. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 29.

 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 445/2023. (IX. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 29.

 

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 445/2023. (IX. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 29.

 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 25/2023. (IX. 28.) GFM r.

Hatályos: 2023. 09. 29.

 

24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet

egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról

Módosítja: 26/2023. (IX. 28.) GFM r.

Hatályos: 2023. 10. 29.

 

1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1420/2023. (IX. 28.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/139.

Megjelent: 2023. 09. 29.

 

Új jogszabályok

 

19/2023. (IX. 29.) SZTFH rendelet

az önálló bírósági végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtó- helyettesek kötelező szakmai továbbképzéséről

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

19/2023. (IX. 29.) EM rendelet

gázárszabályozással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

20/2023. (IX. 29.) EM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

27/2023. (IX. 29.) GFM rendelet

a Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30.

 

1421/2023. (IX. 29.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30.

 

1422/2023. (IX. 29.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2023. júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

Módosított jogszabályok

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 19/2023. (IX. 29.) EM r.

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja: 19/2023. (IX. 29.) EM r.

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja: 19/2023. (IX. 29.) EM r.

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 20/2023. (IX. 29.) EM r.

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 20/2023. (IX. 29.) EM r.

Hatályos: 2023. 10. 01.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 27/2023. (IX. 29.) GFM r.

Hatályos: 2023. 09. 30.

 

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

Módosítja: 1421/2023. (IX. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 09. 30.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.