Heti jogász 2023. 41. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 41. héten a Magyar Közlöny 144 – 146. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/144.

Megjelent: 2023. 10. 09.

 

Új jogszabályok

 

464/2023. (X. 9.) Korm. rendelet

az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

465/2023. (X. 9.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

1434/2023. (X. 9.) Korm. határozat

egyes köznevelési intézmények ingatlanjainak halaszthatatlan fejlesztési igényéről

 

1435/2023. (X. 9.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 második körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról

 

1436/2023. (X. 9.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1437/2023. (X. 9.) Korm. határozat

a 2023. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról szóló 1220/2023. (VI. 8.) Korm. határozat módosításáról

 

1438/2023. (X. 9.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

1439/2023. (X. 9.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú, “Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése” című projekt támogatási összegének növeléséről és átütemezéséről, 2023. december 31. után felmerülő költségek fedezetének biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

1441/2023. (X. 9.) Korm. határozat

a Nagytálya község közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 464/2023. (X. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 465/2023. (X. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

1220/2023. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2023. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról

Módosítja: 1437/2023. (X. 9.) Korm. h.

 

1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1438/2023. (X. 9.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1439/2023. (X. 9.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1440/2023. (X. 9.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 10. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/145.

Megjelent: 2023. 10. 12.

 

Új jogszabályok

 

466/2023. (X. 12.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Napenergia Szövetség megalakításáról szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 10. 13., Nemzetközi Napenergia Szövetség megalakításáról szóló Keretmegállapodás XIII. cikk 2. bekezdésében meghatározott naptól

 

467/2023. (X. 12.) Korm. rendelet

a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

Hatályos: 2023. 10. 15.

 

42/2023. (X. 12.) BM rendelet

a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 13.

 

43/2023. (X. 12.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 15.

 

1442/2023. (X. 12.) Korm. határozat

a 2023 utolsó negyedévében a távhőkassza pozitív egyenlegének megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

 

1443/2023. (X. 12.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

 

1444/2023. (X. 12.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

89/2023. (X. 12.) ME határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezmény Részes Feleinek 10. Ülésén való magyar részvételről

 

Módosított jogszabályok

 

32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet

a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról

Módosítja: 42/2023. (X. 12.) BM r.

Hatályos: 2023. 10. 13.

 

78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról

Módosítja: 43/2023. (X. 12.) BM r.

Hatályos: 2023. 10. 15.

 

1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja: 1443/2023. (X. 12.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

202/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

Hatályon kívül helyezi: 467/2023. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/146.

Megjelent: 2023. 10. 13.

 

Új jogszabályok

 

468/2023. (X. 13.) Korm. rendelet

egyes földügyi szabályokról

Hatályos: 2023. 10. 14.

 

22/2023. (X. 13.) EM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 14.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.018/2023/4. határozata

Az engedély nélkül kivágott fák pótlási mértéke nem tehető szankciós jellegűvé.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

Módosított jogszabályok

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 22/2023. (X. 13.) EM r.

Hatályos: 2023. 10. 14.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.