Heti jogász 2023. 47. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 47. héten a Magyar Közlöny 164 – 168. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/164.

Megjelent: 2023. 11. 20.

 

Új jogszabályok

 

508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Hatályos: 2023. 12. 01.

 

509/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet

a természetes gyógytényezőkről

Hatályos: 2024. 03. 19.

 

510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet

a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről

Hatályos: 2023. 11. 21., 2024. 03. 19.

 

511/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 19.

 

52/2023. (XI. 20.) MNB rendelet

a kötelező tartalékráta mértékéről

Hatályos: 2023. 11. 21., 2024. 01. 01.

 

53/2023. (XI. 20.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

54/2023. (XI. 20.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 21.

 

61/2023. (XI. 20.) AM rendelet

az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 05.

 

Módosított jogszabályok

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 511/2023. (XI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 19.

 

10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról

Módosítja: 53/2023. (XI. 20.) MNB r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 53/2023. (XI. 20.) MNB r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 54/2023. (XI. 20.) MNB r.

Hatályos: 2023. 11. 21.

 

28/2017. (V. 30.) FM rendelet

az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről

Módosítja: 61/2023. (XI. 20.) AM r.

Hatályos: 2023. 12. 05.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 508/2023. (XI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 12. 01.

 

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

a természetes gyógytényezőkről

Hatályon kívül helyezi: 509/2023. (XI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 19.

 

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

a közfürdők létesítéséről és működéséről

Hatályon kívül helyezi: 510/2023. (XI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 19.

 

37/1996. (X. 18.) NM rendelet

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 510/2023. (XI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 19.

 

6/2023. (III. 8.) MNB rendelet

a kötelező tartalékráta mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 52/2023. (XI. 20.) MNB r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/165.

Megjelent: 2023. 11. 21.

 

Új jogszabályok

 

55/2023. (XI. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2023. 11. 22.

 

17/2023. (XI. 21.) MEKH rendelet

a villamosenergia-tárolók bevételkompenzációjának részletszabályairól

Hatályos: 2023. 12. 06.

 

22/2023. (XI. 21.) SZTFH rendelet

egyes bányászati tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

24/2023. (XI. 21.) OGY határozat

a Magyar Vállalkozók Napjáról

Hatályos: 2023. 11. 22.

 

Módosított jogszabályok

 

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 22/2023. (XI. 21.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

19/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

Módosítja: 22/2023. (XI. 21.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

24/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzatról

Módosítja: 22/2023. (XI. 21.) SZTFH r.

Hatályos: 2023. 11. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

48/2023. (X. 24.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 55/2023. (XI. 21.) MNB r.

Hatályos: 2023. 11. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/166.

Megjelent: 2023. 11. 22.

 

Új jogszabályok

 

512/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó, uniós listán szereplő projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről és koordinálásáról

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

513/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 25.

 

514/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

515/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

516/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

62/2023. (XI. 22.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól szóló 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23., 2024. 01. 01.

 

48/2023. (XI. 22.) BM rendelet

a háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről

Hatályos: 2023. 11. 25.

 

1507/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/868 rendeletének alkalmazásához szükséges intézkedésekről

 

1508/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről

 

1509/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1510/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram egyes partnerségeihez való csatlakozásról és a csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1410/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1511/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú, “Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

 

1512/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.1-20-2020-00005 azonosító számú, “Tudományos és Innovációs Park létrehozása a Széchenyi István Egyetemen” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

1513/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat és a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletekről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

1514/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a tudományos és technológiai szakdiplomata, valamint a levéltári szakdiplomata álláshelyek meghatározásáról

 

1515/2023. (XI. 22.) Korm. határozat

a Magyarország és Kanada Ontario tartománya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 513/2023. (XI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 25.

 

243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet

az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről

Módosítja: 514/2023. (XI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 515/2023. (XI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 516/2023. (XI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 517/2023. (XI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

84/2021. (II. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Oltóanyaggyár és a Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósításával és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 517/2023. (XI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja: 62/2023. (XI. 22.) AM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

50/2023. (IX. 5.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól

Módosítja: 62/2023. (XI. 22.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról

Módosítja: 1509/2023. (XI. 22.) Korm. h.

 

1410/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram egyes partnerségeihez való csatlakozásról és a csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Módosítja: 1510/2023. (XI. 22.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1512/2023. (XI. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1513/2023. (XI. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

Módosítja: 1513/2023. (XI. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

111/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről, koordinálásáról

Hatályon kívül helyezi: 512/2023. (XI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 30.

 

1782/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Adatvagyon Tanácsról

Visszavonta: 1507/2023. (XI. 22.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/167.

Megjelent: 2023. 11. 23.

 

Új jogszabályok

 

2/2023. (XI. 23.) OAH rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 24.

 

63/2023. (XI. 23.) AM rendelet

az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet, a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 24.

 

21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet

egyes hajózással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

1516/2023. (XI. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről

 

1517/2023. (XI. 23.) Korm. határozat

a Nyírmeggyes község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

94/2023. (XI. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

95/2023. (XI. 23.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja: 2/2023. (XI. 23.) OAH r.

Hatályos: 2023. 11. 24.

 

95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 63/2023. (XI. 23.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 24.

 

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja: 63/2023. (XI. 23.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 24.

 

14/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Módosítja: 63/2023. (XI. 23.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 24.

 

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja: 21/2023. (XI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

Módosítja: 21/2023. (XI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

a hajós és tengerész szolgálati könyvről

Módosítja: 21/2023. (XI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet

a víziközlekedés rendjéről

Módosítja: 21/2023. (XI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet

a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról

Módosítja: 21/2023. (XI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet

a hivatásos hajós képesítésekről

Módosítja: 21/2023. (XI. 23.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 11. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/168.

Megjelent: 2023. 11. 24.

 

Új jogszabályok

 

56/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

57/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank pénz- és hitelpiaci szervezetek feletti felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

58/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

59/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 53/2022. (XII. 2.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

60/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 56/2023. (XI. 24.) MNB r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

53/2022. (XII. 2.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 59/2023. (XI. 24.) MNB r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 57/2023. (XI. 24.) MNB r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 58/2023. (XI. 24.) MNB r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

54/2022. (XII. 2.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 60/2023. (XI. 24.) MNB r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.