Heti EU jogász 2023. 52. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. Az 52. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XII. 27.)

Megjelent: 2023. 12. 27.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2844 RENDELETE

a határokon átnyúló polgári, kereskedelmi és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés digitalizációjáról, valamint az igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2845 RENDELETE

a 909/2014/EU rendeletnek a kiegyenlítési fegyelem, a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás, a felügyeleti együttműködés, a banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtása és a harmadik országbeli központi értéktárakra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

a 2011/99/EU és a 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 2003/8/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2002/584/IB, a 2003/577/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB, a 2008/947/IB, a 2009/829/IB és a 2009/948/IB tanácsi kerethatározatnak az igazságügyi együttműködés digitalizációja tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2023. december 19-i (EU) 2023/2902 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Cseh Köztársaság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A TANÁCS 2023. december 19-i (EU) 2023/2903 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Spanyol Királyság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 12. 19.

 

A TANÁCS 2023. december 21-i (EU) 2023/2907 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 16. cikkétől és 168. cikkétől eltérő különös intézkedés Észak-Írország tekintetében való alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló (EU) 2021/512 végrehajtási határozatnak a felhatalmazás meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 21-i 805/2004/EK RENDELETE

a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2844 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 1896/2006/EK RENDELETE

az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2844 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. július 11-i 861/2007/EK RENDELETE

a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2844 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 12-i 606/2013/EU RENDELETE

a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2844 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 655/2014/EU RENDELETE

polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2844 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. május 20-i (EU) 2015/848 RENDELETE

a fizetésképtelenségi eljárásról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2844 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 RENDELETE

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés)

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2844 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. november 14-i (EU) 2018/1805 RENDELETE

a befagyasztást és az elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2844 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 909/2014/EU RENDELETE

az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2845 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. március 14-i 236/2012/EU RENDELETE

a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2845 RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2003. január 27-i 2003/8/EK IRÁNYELVE

a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2002. június 13-i 2002/584/IB KERETHATÁROZATA

az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2003. július 22-i 2003/577/IB KERETHATÁROZATA

a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2005. február 24-i 2005/214/IB KERETHATÁROZATA

a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2006. október 6-i 2006/783/IB KERETHATÁROZATA

a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2008. november 27-i 2008/909/IB KERETHATÁROZATA

a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2008. november 27-i 2008/947/IB KERETHATÁROZATA

a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2009. október 23-i 2009/829/IB KERETHATÁROZATA

a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2009. november 30-i 2009/948/IB KERETHATÁROZATA

a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. december 13-i 2011/99/EU IRÁNYELVE

az európai védelmi határozatról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 3-i 2014/41/EU IRÁNYELVE

a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. december 13-i (EU) 2023/2843 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2021. március 22-i (EU) 2021/512 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 16. cikkétől és 168 cikkétől eltérő intézkedés Észak-Írország tekintetében való alkalmazására történő felhatalmazásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 21-i (EU) 2023/2907 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XII. 28.)

Megjelent: 2023. 12. 28.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG INFORMÁCIÓJA

az olvasóhoz

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (EU) 2023/2861 HATÁROZATA

 

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetének tagjai közötti partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 07. 21.

 

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetének tagjai között

 

AZ UNIÓ INFORMÁCIÓJA

az együttműködés és a végrehajtás eszközeiről szóló nyilatkozatáról

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 22-i (EU) 2023/2918 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Adriai-tengeren és a Földközi-tenger délkeleti térségében folytatott tengerfenéki halászat vonatkozásában megállapított kirakodási kötelezettség alóli de minimis kivétel meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2023. 12. 29.

 

A TANÁCS 2023. december 21-i (EU) 2023/2921 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott partnerségi tanácsban az elektromos akkumulátorokra és az elektromos járművekre vonatkozó átmeneti termékspecifikus szabályok tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról

Hatályos: 2023. 12. 21.

 

A TANÁCS 2023. december 11-i (EU) 2023/2915 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Európai Unió, valamint Izland és Norvégia között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás 8. cikke (10) bekezdésének második albekezdésével összhangban azon időpont meghatározásáról, amelytől kezdődően a tagállamok Norvégia számára a DNS-adatokra, a daktiloszkópiai adatokra és a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó személyes adatokat szolgáltathatnak

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, ÉS MÁSRÉSZRŐL NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA KÖZÖTTI KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT PARTNERSÉGI TANÁCS 2023. december 21-i 1/2023 HATÁROZATA

az elektromos akkumulátorokra és az elektromos járművekre vonatkozó átmeneti termékspecifikus származási szabályokról [2023/2891]

Hatályos: 2023. 12. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XII. 29.)

Megjelent: 2023. 12. 29.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. december 21-i (EU) 2023/2919 RENDELETE

az (EU) 2022/2576 rendeletnek az alkalmazási időtartam meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 31.

 

A TANÁCS 2023. december 21-i (EU) 2023/2920 RENDELETE

az (EU) 2022/2578 rendeletnek az alkalmazási időtartam meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

A TANÁCS 2023. december 19-i (EU) 2023/2880 RENDELETE

az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó uniós autonóm vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló (EU) 2021/2283 rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

A TANÁCS 2023. december 19-i (EU) 2023/2890 RENDELETE

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a 952/2013/EU rendelet 56. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett, a Közös Vámtarifa szerinti vámtételek felfüggesztéséről szóló (EU) 2021/2278 rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2023/2904 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2023/2917 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a tengeri közlekedésből eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről szóló (EU) 2015/757 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hitelesítési tevékenységekről, a hitelesítők említett rendelet szerinti akkreditálásról és a nyomonkövetési tervek említett rendelet szerinti, igazgatási hatóságok általi jóváhagyásáról, valamint az (EU) 2016/2072 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

A TANÁCS 2023. december 11-i (EU) 2023/2826 HATÁROZATA

a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetben az Európai Unió által képviselendő álláspontról és az (EU) 2019/859 határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 11.

 

A TANÁCS 2023. december 11-i (EU) 2023/2900 HATÁROZATA

az Északkelet-atlanti Halászati Bizottságban az Európai Unió által képviselendő álláspontról és az (EU) 2019/865 határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 11.

 

A TANÁCS 2023. december 11-i (EU) 2023/2901 HATÁROZATA

az Indiai-óceáni Tonhalbizottságban az Európai Unió által képviselendő álláspontról és az (EU) 2019/860 határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 11.

 

A TANÁCS 2023. december 11-i (EU) 2023/2916 HATÁROZATA

a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás feleinek ülésein az Európai Unió által képviselendő álláspontról és az (EU) 2020/1582 határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 20-i (EU) 2023/2913 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 29.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2022. december 19-i (EU) 2022/2576 RENDELETE

a szolidaritásnak a gázbeszerzések jobb koordinálása, megbízható ár-referenciaértékek és a határokon átnyúló gázkereskedelem révén történő fokozásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 21-i (EU) 2023/2919 RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 31.

 

A TANÁCS 2022. december 22-i (EU) 2022/2578 RENDELETE

az uniós polgárok és a gazdaság túlzottan magas árakkal szembeni védelmét szolgáló piaci korrekciós mechanizmus létrehozásáról

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 21-i (EU) 2023/2920 RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

A TANÁCS 2021. december 20-i (EU) 2021/2283 RENDELETE

egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó uniós autonóm vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1388/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 19-i (EU) 2023/2880 RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

A TANÁCS 2021. december 20-i (EU) 2021/2278 RENDELETE

egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a 952/2013/EU rendelet 56. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett, a Közös Vámtarifa szerinti vámtételek felfüggesztéséről és az 1387/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. december 19-i (EU) 2023/2890 RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (EU) 2023/2904 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. december 20-i (EU) 2023/2913 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2016. szeptember 22-i (EU) 2016/2072 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről szóló (EU) 2015/757 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hitelesítési tevékenységekről és a hitelesítők akkreditálásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2023/2917 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

A TANÁCS 2019. május 14-i (EU) 2019/859 HATÁROZATA

a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetben (SPRFMO) az Európai Unió által képviselendő álláspontról és az SPRFMO-ban az Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról szóló, 2017. június 12-i határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A TANÁCS 2023. december 11-i (EU) 2023/2826 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 11.

 

A TANÁCS 2019. május 14-i (EU) 2019/865 HATÁROZATA

az Északkelet-atlanti Halászati Bizottságban (NEAFC) az Európai Unió által képviselendő álláspontról és a NEAFC-ban az Unió nevében képviselendő álláspontról szóló, 2014. május 26-i határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A TANÁCS 2023. december 11-i (EU) 2023/2900 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 11.

 

A TANÁCS 2019. május 14-i (EU) 2019/860 HATÁROZATA

az Indiai-óceáni Tonhalbizottságban (IOTC) az Európai Unió által képviselendő álláspontról és az IOTC-ben az Unió nevében képviselendő álláspontról szóló, 2014. május 19-i határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A TANÁCS 2023. december 11-i (EU) 2023/2901 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 11.

 

A TANÁCS 2020. október 23-i (EU) 2020/1582 HATÁROZATA

az Európai Unió által a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás feleinek ülésein képviselendő álláspontról

Hatályon kívül helyezi: A TANÁCS 2023. december 11-i (EU) 2023/2916 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 12. 11.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.