Heti jogász 2024. 1 – 2. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 1. héten a Magyar Közlöny 1. száma, a 2. héten a 2 – 4. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/1.

Megjelent: 2024. 01. 02.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/2.

Megjelent: 2024. 01. 09.

 

Új jogszabályok

 

1/2024. (I. 9.) Korm. rendelet

az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet

gazdasági és adatvagyon-hasznosítás tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 10.

 

1/2024. (I. 9.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 17.

 

1/2024. (I. 9.) AB határozat

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján létrehozott hatásköri rendszerben eljáró valamennyi hatóságra kiterjedő együttműködés szervezeti rendjével, valamint az általuk indított eljárásokról a többi hatóság értesítésének eljárásrendjével kapcsolatos mulasztás megállapításáról

 

2/2024. (I. 9.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.521/2022/4. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.798/2021/5. számú ítélete, továbbá a Fővárosi Törvényszék 19.P.23.507/2020/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1001/2024. (I. 9.) Korm. határozat

a GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1002/2024. (I. 9.) Korm. határozat

az Országos Hulladékgazdálkodási Terv feljogosító feltétellel kapcsolatos kiegészítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 2/2024. (I. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 10.

 

607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról

Módosítja: 2/2024. (I. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 10.

 

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 1/2024. (I. 9.) NMHH r.

Hatályos: 2024. 01. 17.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2024. (I. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 10.

 

335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2024. (I. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/3.

Megjelent: 2024. 01. 10.

 

Új jogszabályok

 

2/2024. (I. 10.) KE határozat

a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének kinevezéséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/4.

Megjelent: 2024. 01. 11.

 

Új jogszabályok

 

1/2024. (I. 11.) EM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 12.

 

1003/2024. (I. 11.) Korm. határozat

a Munkavédelem Nemzeti Politikájáról

 

Módosított jogszabályok

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 1/2024. (I. 11.) EM r.

Hatályos: 2024. 01. 12.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 1/2024. (I. 11.) EM r.

Hatályos: 2024. 01. 12.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.