Munkahelyi generációváltást segítő program

Január 10-től lehet jelentkezni a munkahelyi generációváltást elősegítő programra. Ennek keretében bérkiegészítésre pályázhatnak azok a cégek, amelyek biztosítani szeretnék a munkatapasztalatok átadását a nyugdíj előtt álló dolgozók és a pályakezdő fiatalok között.


A program célja, hogy az új generációk a tapasztalt munkavállalóktól tanuljanak, ezzel könnyebbé válik munkába állásuk, és a vállalkozások munkaerőpótlása is gördülékenyebb lesz. A program maximum egy évig biztosít vissza nem térítendő támogatást a sikeresen pályázó vállalkozások számára.

 

A pályázatról bővebben:

Munkakör-megosztás elterjesztését célzó program (Pályázati azonosító: JOB-SHARING)

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Munkakör-megosztás elterjesztését célzó program” címmel pályázatot hirdet.

A program átfogó célja:

 • a vállalkozások munkaerő-utánpótlásának, a pótlás zökkenőmentes lebonyolításának támogatása,
 • a generációk közötti tudás-átadás és a pályakezdő álláskereső munkaerő beilleszkedésének segítése,
 • fentieken keresztül hozzájárulni Magyarország, a magyar vállalkozások versenyképességének növeléséhez.

A közvetlen cél, hogy a programban a munkavállalók bére támogatással egészül ki annak érdekében, hogy a munkáltatónál felmerülő többletköltségek kompenzálásával hozzájáruljon a munkaerőcsere eredményes lebonyolításához.

A program közvetlen célcsoportja

Az idősebb, tapasztalt, nyugdíjba vonulás előtt álló munkavállalót alkalmazó minősített munkáltatók – akik a munkaerő-utánpótlás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében támogatásban részesülhetnek, amennyiben teljesítik az előírt feltételeket.

A program közvetett célcsoportja

A közvetett célcsoportot Pályázónál foglalkoztatott idősebb, illetve a helyükre érkező pályakezdő álláskereső munkavállalók alkotják, akik(et) a pályázat benyújtásának időpontjában:

 • napi 8 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaviszonyban foglalkoztatja, és
 • a projekt keretében munkakör-megosztással érintett(ek), és
 • a munkakör-megosztás befejezésével öregségi nyugdíjjogosultságot szerez(nek) (nők esetében – amennyiben releváns – a nők kedvezményes öregségi nyugdíjjogosultságát elérik).
 • A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés k) pontja alapján pályakezdő álláskereső a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha álláskeresési járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

Kik pályázhatnak?

Kizárólag olyan munkáltatók, akik megfelelnek az alábbiaknak:

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amely az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működik:

 • szerinti gazdasági társaság (közkereseti társaság – GFO 116, betéti társaság – GFO 117, korlátolt felelősségű társaság – GFO 113 vagy részvénytársaság – GFO 114),
 • fióktelep (GFO 226),
 • egyéni vállalkozó (GFO 231).

A program keretében az alábbi költségek kerülhetnek támogatásra:

 • a munkakör-megosztással érintett nyugdíj előtt álló munkavállaló bérköltsége a munkaszerződés-módosítás keretében 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidőre módosított arányosított bérhez hozzászámított és kifizetett havi 150 ezer Ft összeg (a kieső munkaidőre jutó bér, illetve nyugdíjjogosultság kompenzálására, valamint a mentorálás díjára)
 • a munkakör-megosztás céljából, a projektmegvalósítás időtartama alatt az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott pályakezdő álláskeresőnek a munkakör-megosztás idejére vonatkozó részmunkaidős, napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatása után fizetett bérére havi 244.500 Ft támogatás igényelhető,
 • a munkakör-megosztás miatt felmerülő, a munkáltató indokolt többletköltségei (pl. munkába járás) kompenzálására havi maximum 50 ezer Ft átalányköltség.

A fenti foglalkoztatásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségeket a munkáltató saját forrásból köteles megfizetni, azokra támogatás nem igényelhető.

Támogatás időtartama és tovább foglalkoztatási kötelezettség:

A támogatást legfeljebb egy éves időtartamig lehet igénybe venni, amennyiben a munkakör-megosztás keretében történő foglalkoztatás legkésőbb 2024. május 1. napjával megkezdődik.
A támogatás időtartamába a pályakezdő álláskereső tovább foglalkoztatásának időtartama nem számít bele.
A pályázónak vállalnia kell a felvételre kerülő pályakezdő álláskeresőnek a támogatás időtartamának felével megegyező tovább foglalkoztatását.
A projekt megvalósításának végső határideje 2025. október 31.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Előleg igényelhető? A pályázó az elnyert támogatás 30%-ára vonatkozó előleget igényelhet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 10-től 2024. június 30-ig

A pályázati dokumentáció elérhető itt az OFA Nonprofit Kft. honlapján (www.ofa.hu).

 

Forrás: Kaposvári Fejlesztési Központ hírlevél, OFA Nonprofit Kft.