Heti EU jogász 2024. 5. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. Az 5. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 29.)

Megjelent: 2024. 01. 29.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. december 21-i (EU) 2024/414 HATÁROZATA

az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által 2022. december 7-én New Yorkban elfogadott, a hajók bírósági értékesítésének nemzetközi hatásairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2023. 12. 21.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/417 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2024/397 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a stresszforgatókönyvi kockázati mérték kiszámítását meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/393 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet II., IV., IX. és X. mellékletének az Új-Zélandról, Dél-Afrikából és az Egyesült Királyságból származó egyes patások és azok szaporítóanyagai szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékei tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendelet V. és XXII. mellékletének a baromfi és a baromfi szaporítóanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése, továbbá az Unióból származó és az Unióba visszakerülő szállítmányok Egyesült Királyságon keresztül történő átszállítása tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzéke tekintetében történő helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/418 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. január 23-i (EU) 2024/420 HATÁROZATA

az EU-Albánia Stabilizációs és Társulási Tanácsban az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, illetve a Régiók Bizottságával alkotott konzultatív vegyes bizottságok létrehozása és a stabilizációs és társulási tanács eljárási szabályzatának módosítása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 01. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 25-i (EU) 2024/378 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Spanyolország által 58 Stadler E6000 jármű tekintetében az (EU) 2016/919 bizottsági rendelet alkalmazása alóli mentesülésre irányulóan az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott kérelem elfogadásáról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a rövid lejáratú eurokamatlábról (€STR) szóló, 2019. július 10-i (EU) 2019/1265 európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2019/19)

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/60) szóló, 2022. május 2-i (EU) 2022/987 európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2022/17)

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Központi Bank levéltári gyűjteményének létrehozásáról és az EKB/2004/2 határozat módosításáról szóló, 2023. július 28-i (EU) 2023/1610 európai központi banki határozathoz (EKB/2023/17)

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/417 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/393 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (KKBP) 2020/1999 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/418 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 30.)

Megjelent: 2024. 01. 30.

 

Új jogszabályok

 

JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az európai közösségek és tagállamaik, másrészről az egyiptomi arab köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz az egyiptomi arab köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az európai unió és az egyiptomi arab köztársaság közötti keretmegállapodásról

 

A TANÁCS 2024. január 16-i (EU) 2024/412 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Egyiptomi Arab Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/426 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/398 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található haloxifop megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 19.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/421 HATÁROZATA

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/422 HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. január 25-i (KKBP) 2024/431 HATÁROZATA

az Európai Unió mali KBVP-missziója (EUCAP Száhel Mali) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUCAP Száhel Mali/1/2024)

Hatályos: 2024. 01. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/388 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/1385 végrehajtási határozatnak az engedély hatályának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról és az (EU) 2015/701 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/389 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepcét tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedély 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megújításáról

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/391 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21 kukoricát és annak harminc alkombinációját tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. január 18-i (EU) 2024/419 IRÁNYMUTATÁSA

a rövid lejáratú eurokamatlábról (€STR) szóló (EU) 2019/1265 iránymutatás (EKB/2019/19) módosításáról (EKB/2024/1)

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2011. február 4-i 101/2011/EU RENDELETE

a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/426 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/398 RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 19.

 

A TANÁCS 2011. január 31-i 2011/72/KKBP HATÁROZATA

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/421 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

A TANÁCS 2014. július 31-i 2014/512/KKBP HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/422 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

A BIZOTTSÁG 2021. augusztus 17-i (EU) 2021/1385 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított GT73 (MON-RRR73-7) olajrepcét tartalmazó vagy abból álló takarmány és az ilyen olajrepcét tartalmazó vagy abból álló, élelmiszeren és takarmányon kívüli termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megújításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/388 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2019. július 10-i (EU) 2019/1265 IRÁNYMUTATÁSA

a rövid lejáratú eurokamatlábról (STR)(EKB/2019/19)

Módosítja: AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. január 18-i (EU) 2024/419 IRÁNYMUTATÁSA

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2015. április 24-i (EU) 2015/701 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított GT73 olajrepcét tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek, vagy az ezen géntechnológiával módosított szervezetből előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/388 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 31.)

Megjelent: 2024. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/437 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága az Osztrák Köztársaság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/438 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/439 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Dán Királyság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/406 HATÁROZATA

az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/410 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/411 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a hajózási társaságoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban összállított, a hajózási társaság tekintetében felelős igazgatási hatóságot meghatározó jegyzékéről

Hatályos: 2024. 02. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 25-i (EU) 2024/416 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 25-i (EU) 2024/416 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 1.)

Megjelent: 2024. 02. 01.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/447 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) és az Örmény Köztársaság büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésért felelős illetékes hatóságai közötti együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/435 HATÁROZATA

az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) által létrehozott CETA Vegyes Bizottságban az említett megállapodás 8.10. cikkének, 8-A. mellékletének, 8.9. cikkének és 8.39. cikkének a 26.1. cikke (5) bekezdésének e) pontjával összhangban történő értelmezése elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/444 HATÁROZATA

a fejlesztési célú beruházások megkönnyítéséről szóló megállapodásnak a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezménybe történő belefoglalásával kapcsolatban a Kereskedelmi Világszervezet 13. miniszteri konferenciáján az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/402 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Andorrai Hercegség közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 21.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 164/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/164]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 163/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/165]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 166/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/166]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 182/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/167]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 176/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/168]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 177/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról [2024/169]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 178/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról [2024/170]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 175/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/171]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 179/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/172]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 181/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/173]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 174/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/174]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 183/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/175]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 180/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/176]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 185/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/177]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 184/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/178]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 30-i 188/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) és VIII. mellékletének (Letelepedési jog) módosításáról [2024/179]

Hatályos: 2021. 06. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 30-i 187/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) és VIII. mellékletének (Letelepedési jog) módosításáról [2024/180]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 186/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/181]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 172/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/182]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 173/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/183]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 167/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/184]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 171/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/185]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 169/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/186]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 170/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/187]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 165/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/188]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 168/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról [2024/189]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2024. január 16-i (EU) 2024/286 bizottsági végrehajtási határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban a megállapodás XXII. mellékletének módosítása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2023. november 9-i (EU) 2023/2538 tanácsi határozathoz

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 2.)

Megjelent: 2024. 02. 02.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. február 2-i (EU) 2024/455 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a guatemalai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2024/287 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2024/436 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az online óriásplatformokat és a nagyon népszerű online keresőprogramokat érintő ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 02. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 31-i (EU) 2024/423 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue” [PGI])

Hatályos: 2024. 02. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 1-i (EU) 2024/452 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 03.

 

A TANÁCS 2024. február 2-i (KKBP) 2024/457 HATÁROZATA

a guatemalai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2024/254 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 1-i (EU) 2024/415 HATÁROZATA

a Rajnai Hajózási Központi Bizottságnak az európai hajószemélyzeti adatbázishoz való hozzáféréséről

Hatályos: 2024. 02. 22.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2022/1636 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a jövedékiadó-felfüggesztéssel exportált jövedéki termékekre vonatkozó üzenetek tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. november 9-i (EU) 2024/296 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a WHO dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezménye Felei Konferenciájának tizedik ülésén az Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2023. november 15-i (EU) 2023/2625 tanácsi határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. január 12-i (EU) 2024/287 RENDELETE

a guatemalai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. február 2-i (EU) 2024/455 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 1-i (EU) 2024/452 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 03.

 

A TANÁCS 2024. január 12-i (KKBP) 2024/254 HATÁROZATA

a guatemalai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. február 2-i (KKBP) 2024/457 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.