Baranya vármegye TOP 3 technikuma

Az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. weboldalán jelent meg vármegyénkként a TOP 3 legjobb technikumot bemutató rangsor.

A lista összhangban a Technikumi rangsor 2024 TOP 100-as listájával, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az Oktatási Hivatal közhiteles adatai alapján, a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. A rangsor az adatok rendelkezésre állása függvényében 2023-as (pl. beiratkozó tanulók 8. évfolyamos érdemjegyei, bemeneti kompetenciamérés, érettségi eredménye stb.) és 2022-es adatok (SZIR-STAT digitális eszközhasználatra vonatkozó adatai) felhasználásával készült.

A rangsor összeállítása hat összevont mutató – a szakképző intézménybe beiratkozó tanulók előző tanév végi tanulmányi eredménye, a kilencedik évfolyam megkezdésekor megírt bemeneti szakképzési kompetenciamérésen elért eredménye, az évfolyamot sikeresen teljesítők aránya, a technikum tanulóinak érettségi vizsgaeredménye, az intézmény teljes munkaidős oktatóinak az oktatói összlétszámukhoz viszonyított aránya, valamint az intézmény digitális eszközellátottsága – alapján történt.

Baranya vármegye TOP 3 technikuma:

Baranya 1. Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum Pécs
2. Baranya Vármegyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum Pécs
3. Baranya Vármegyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégium Pécs

Forrás: IKK Zrt.: https://ikk.hu/hirek/elkeszult-a-technikumi-rangsor-2024-varmegyekre-bontott-listaja

Kapcsolódó cikk: Technikumi rangsor 2024 – 2 baranyai technikum a TOP 100-ban