Vállalkozóvá válás támogatása – Baranya Vármegye

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal ismét meghirdeti vállalkozóvá válást támogató munkaerőpiaci programját.

A vállalkozó válási támogatásban azok a 30. életévüket betöltött álláskeresők részesülhetnek, akik a támogatási kérelem benyújtásakor legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott egy hónapos szolgáltatás keretében nyújtott vállalkozási kompetenciák elsajátítására irányuló képzést sikeresen elvégzik és üzleti terv készítésével bemutatják az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát, működésének részleteit. Az egy hónapos szolgáltatást sikeresen elvégző résztvevők ezután kérelmet nyújthatnak be a 3 millió forintos tőkejuttatás támogatás igénybevételére és a hat havi kötelező legkisebb minimálbér összegéig terjedő vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra. A két támogatás csak együtt nyújtható.

Jelentkezni a kapcsolódó anyagok közül letölthető jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és beküldésével lehet.
Jelentkezési határidő: április 26.

A programmal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának munkatársainál:

  • Németh Barbara, telefon: (72) 896-009
  • Tihanyi Viktória, telefon: (72) 896-035
  • Goron Márta, telefon: (72) 896-033
  • Csapó-Fonyódi Réka, telefon: (72) 896-027
  • Kurucz Gyöngyi, telefon: (72) 896-034

Hirdetmény