Heti jogász 2024. 14 – 15. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 14. héten a Magyar Közlöny 39 – 41. számai, a 15. héten a 42 – 44. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/39.

Megjelent: 2024. 04. 02.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/40.

Megjelent: 2024. 04. 03.

 

Új jogszabályok

 

74/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

a Deák Ferenc Ösztöndíjról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

75/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

 

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

77/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

78/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

5/2024. (IV. 3.) EM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

10/2024. (IV. 3.) NGM rendelet

a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatait kizárólagos joggal ellátó szervezet kijelöléséről szóló 19/2022. (XII. 23.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

6/2024. (IV. 3.) AB határozat

a Fővárosi Törvényszék 105.K.701.377/2022/2. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 

7/2024. (IV. 3.) AB határozat

Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 48. § (2a) bekezdése, valamint Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselő-testületének az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 26/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 72. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1083/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a 2024. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1580/2023. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

1084/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások nyújtására vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1260/2023. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról

 

1085/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1086/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen felmerülő sürgős állagvédelmi, karbantartási feladatok ellátásáról

 

1087/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról

 

1088/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása jogcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat átcsoportosításáról

 

1089/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportingatlanná minősítéséről, valamint az egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről szóló 1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

 

1090/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és fejlesztésének támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

 

1091/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a közlekedési szabályrendszer átfogó felülvizsgálatával, valamint az új KRESZ-szel összefüggő feladatokról

 

1/2024. (IV. 3.) PM határozat

a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény 46. §-a és 54. § (2) bekezdése hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 75/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja: 75/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Módosítja: 76/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 76/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 77/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról

Módosítja: 78/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja: 5/2024. (IV. 3.) EM r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

19/2022. (XII. 23.) GFM rendelet

a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatait kizárólagos joggal ellátó szervezet kijelöléséről

Módosítja: 10/2024. (IV. 3.) NGM r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

1580/2023. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2024. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Módosítja: 1083/2024. (IV. 3.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

1260/2023. (VI. 29.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások nyújtására vállalható kötelezettségek felső korlátjáról

Módosítja: 1084/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1085/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1256/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1085/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat

a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról

Módosítja: 1087/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozat

egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről

Módosítja: 1089/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1090/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1043/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének támogatásáról

Módosítja: 1090/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1090/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/41.

Megjelent: 2024. 04. 04.

 

Új jogszabályok

 

13/2024. (IV. 4.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a szőlő- és borágazatban hasznosított gépek, technológiai berendezések és informatikai eszközök beszerzéséhez 2024-től igényelhető támogatásról

Hatályos: 2024. 04. 07.

 

18/2024. (IV. 4.) BM rendelet

a pedagógusok teljesítményértékeléséről

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

1092/2024. (IV. 4.) Korm. határozat

a 2026. évi, illetve a 2027. évi UEFA Bajnokok Ligája Döntő megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1093/2024. (IV. 4.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2024/41. számában

 

Módosított jogszabályok

 

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja: 13/2024. (IV. 4.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 07.

 

152/2023. (XII. 21.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja: 13/2024. (IV. 4.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 07.

 

1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról

Módosítja: 1093/2024. (IV. 4.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/42.

Megjelent: 2024. 04. 08.

 

Új jogszabályok

 

79/2024. (IV. 8.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 09.

 

1/2024. (IV. 8.) OAH rendelet

a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásáról, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményekről

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

2/2024. (IV. 8.) OAH rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

3/2024. (IV. 8.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

14/2024. (IV. 8.) AM rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 16.

 

11/2024. (IV. 8.) NGM rendelet

a 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

12/2024. (IV. 8.) NGM rendelet

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

1094/2024. (IV. 8.) Korm. határozat

az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról szóló 1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat módosításáról

 

1095/2024. (IV. 8.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszak zárásával összefüggésben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program egyes projektjeinek befejezéséhez szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2024. 04. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 79/2024. (IV. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 09.

 

1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja: 2/2024. (IV. 8.) OAH r.

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 3/2024. (IV. 8.) OAH r.

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

Módosítja: 14/2024. (IV. 8.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 16.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 12/2024. (IV. 8.) NGM r.

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról

Módosítja: 1094/2024. (IV. 8.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/43.

Megjelent: 2024. 04. 09.

 

Új jogszabályok

 

4/2024. (IV. 9.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2024. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

15/2024. (IV. 9.) AM rendelet

az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

16/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Hatályos: 2024. 04. 10., 2025. 01. 01.

 

17/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből megvalósuló Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

18/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű- jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

19/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

20/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

21/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

22/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Hatályos: 2024. 04. 10., 2025. 01. 01.

 

23/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedésekkel összefüggő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazott eljárásról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

24/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

25/2024. (IV. 9.) AM rendelet

egyes közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

3/2024. (IV. 9.) KTM rendelet

a közigazgatási és területfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

13/2024. (IV. 9.) NGM rendelet

a TritonLife Dialízis Center Kft. és a TritonLife Eszközkezelő Kft. tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

Módosított jogszabályok

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 4/2024. (IV. 9.) MvM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

54/2023. (IX. 13.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 24/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

16/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

17/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

19/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 13/2024. (IV. 9.) NGM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Hatályon kívül helyezi: 22/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 23/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 23/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

1/2023. (VI. 16.) TFM rendelet

a területfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

Hatályon kívül helyezi: 3/2024. (IV. 9.) KTM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/44.

Megjelent: 2024. 04. 11.

 

Új jogszabályok

 

80/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet

egyes mezőgazdasági termékek Magyarországra történő behozatalával kapcsolatos intézkedésekről

Hatályos: 2024. 04. 16.

 

81/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 27.

 

82/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

3/2024. (IV. 11.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 14.

 

19/2024. (IV. 11.) BM rendelet

egyes, képzéssel összefüggő feladatok ellátása tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

6/2024. (IV. 11.) EM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 14.

 

4/2024. (IV. 11.) KTM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

1096/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a 2024 második és harmadik negyedévében a távhőkassza pozitív egyenlegének megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

 

1097/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv egyes pályázati felhívásainak meghirdetésére irányuló intézkedésről

 

1098/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból és a nemzeti költségvetésből nyújtott állat- és területalapú, valamint beruházási típusú támogatások kifizetéséhez kapcsolódó eljárások gyorsításáról

 

1099/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatásáról

 

1100/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek egyes vízgazdálkodási feladatainak forrásbiztosításáról

 

1101/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésével kapcsolatos egyes intézkedésről

 

1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1103/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról

 

1104/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évi működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1105/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Veszprémi Főegyházmegye veszprémi vár területén található műemlékegyüttesei felújításának és fejlesztésének folytatásához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1106/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Contemporary Amperex Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1107/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

egyes állami vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról

 

1108/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú, “Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

 

1109/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Mária Út Európai Kulturális Útvonallá minősítésének és működésének a támogatásáról, valamint egy budapesti zarándokiroda elindításáról és támogatásáról

 

27/2024. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 81/2024. (IV. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 27.

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja: 82/2024. (IV. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja: 3/2024. (IV. 11.) MEKH r.

Hatályos: 2024. 04. 14.

 

2/2013. (I. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

Módosítja: 19/2024. (IV. 11.) BM r.

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról

Módosítja: 19/2024. (IV. 11.) BM r.

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 19/2024. (IV. 11.) BM r.

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 6/2024. (IV. 11.) EM r.

Hatályos: 2024. 04. 14.

 

1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1099/2024. (IV. 11.) Korm. h.

 

1384/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

az agrárhitelezés kapcsán szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1099/2024. (IV. 11.) Korm. h.

 

1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1103/2024. (IV. 11.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/2022. (X. 3.) TFM rendelet

a területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 4/2024. (IV. 11.) KTM r.

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.