Heti EU jogász 2024. 19. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 19. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 6.)

Megjelent: 2024. 05. 06.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 29-i (EU) 2024/1290 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a környezeti levegőből előállított nitrogén hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024.március 1-i (EU) 2024/1294 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az üzemelő személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási értékének ellenőrzésére (használat közbeni ellenőrzés) irányuló eljárások meghatározására szolgáló irányadó elvek és kritériumok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2023/2867 felhatalmazáson alapuló rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 26-i (EU) 2024/1295 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a tűzoltó tömlőkre vonatkozó harmonizált műszaki és vizsgálati előírásokról

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1255 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendeletnek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges bizonyos részletes intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1301 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 342. alkalommal történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1276 HATÁROZATA

a Trópusi Faanyagok Nemzetközi Tanácsában a trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. május 22-i 528/2012/EU RENDELETE

a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 29-i (EU) 2024/1290 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1255 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A TANÁCS 2002. május 27-i 881/2002/EK RENDELETE

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1301 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 7.)

Megjelent: 2024. 05. 07.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 28-i (EU) 2024/1296 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2016/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2024-2026-os időszakra vonatkozóan a balti-tengeri lazacra vonatkozó kirakodási kötelezettség alkalmazása alóli kivétel tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 6-i (EU) 2024/1267 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Indonéziából származó, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára vonatkozó, az (EU) 2021/2012 végrehajtási rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Tajvanon és Vietnámban feladott, akár Tajvanról vagy Vietnámból származóként, akár nem ilyenként bejelentett, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára történő kiterjesztéséről, valamint az említett rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Törökországban feladott, akár Törökországból származóként, akár nem ilyenként bejelentett, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalával történő esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megszüntetéséről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 6-i (EU) 2024/1268 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Indonéziából származó, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára az (EU) 2022/433 végrehajtási rendelettel kivetett végleges kiegyenlítő vámoknak a Tajvanon, Törökországban és Vietnámban feladott, akár Tajvanról, Törökországból és Vietnámból származóként, akár nem ilyenként bejelentett, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára történő kiterjesztéséről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 6-i (EU) 2024/1288 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az elkészített vagy konzervált (nyers, főtt vagy fagyasztott) tonhalfilé és tonhaltörzs, az elkészített vagy konzervált makrélafilé és az elkészített vagy konzervált tonmakréla- vagy páncélosmakrahal-filé tekintetében az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben a preferenciális származásra vonatkozóan meghatározott szabályok alól a Zöld-foki-szigetek számára biztosítandó ideiglenes eltérésről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 25-i (EU) 2024/1251 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti statisztikai adatszolgáltatás tekintetében egyes tagállamok számára történő eltérések engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 8.)

Megjelent: 2024. 05. 08.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1309 RENDELETE

a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, és a 2014/61/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (a gigabites infrastruktúráról szóló rendelet)

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1275 IRÁNYELVE

az épületek energiahatékonyságáról

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

a gépjárművek és motorok, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek a kibocsátásuk és az akkumulátor tartóssága tekintetében történő típusjóváhagyásáról (Euro 7), az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, továbbá a 715/2007/EK és az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 582/2011/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet, az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet és az (EU) 2022/1362 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1246 HATÁROZATA

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tőkeemelése keretében kibocsátott további részvényeknek az Európai Unió általi lejegyzéséről, valamint az EBRD létrehozásáról szóló megállapodásnak az EBRD-műveletek földrajzi hatályának szubszaharai Afrikára és Irakra való, továbbá a rendes műveletekre vonatkozóan az alapokmányban előírt tőkekorlátozás megszüntetése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1306 IRÁNYELVE

a 2013/34/EU irányelvnek az egyes ágazatokra és egyes harmadik országbeli vállalkozásokra vonatkozó fenntarthatósági beszámolási standardok elfogadásának határidői tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 5-i (EU) 2024/1232 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/2371 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nemzeti megelőzési, felkészültségi és reagálási tervek végrehajtásának helyzete, valamint az uniós megelőzési, felkészültségi és reagálási tervvel fennálló kapcsolatuk értékelése tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1261 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alapvető kockázatkezelési elemekre vonatkozó műszaki előírások tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1270 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő alkalmazására irányadó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2023/2466 végrehajtási rendelet helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1282 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az EMGA-kiadások finanszírozására rendelkezésre álló nettó egyenleg megállapításáról szóló (EU) 2021/128 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1311 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek nyilvántartásába való bejegyzéséről “Trenčianska borovička ťJUNIPERUSŤ/Trenčianska borovička ťJUNIPERIERSŤ – TRENČÍN DISTILLERY”

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1298 HATÁROZATA

az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Németország EGF/2023/003 DE/Vallourec referenciaszámú kérelme nyomán történő igénybevételéről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1299 HATÁROZATA

az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Dánia EGF/2023/004 DK/Danish Crown referenciaszámú kérelme nyomán történő igénybevételéről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1300 HATÁROZATA

az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2024/000 TA 2024 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1273 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó kiegyenlítő intézkedéseknek a Kínai Népköztársaságban és az Egyesült Királyságban feladott, akár a Kínai Népköztársaságból és az Egyesült Királyságból származóként, akár nem ilyenként bejelentett biodízel behozatalával történő esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megszüntetéséről, valamint a behozatalok nyilvántartásba vételének megszüntetéséről

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1297 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 6-i (EU) 2024/1310 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2000/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kültéri használatra tervezett berendezések levegőben terjedő zajkibocsátásának mérésére szolgáló módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. november 16-i (EU) 2024/1208 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 RENDELETE

a nyílt internet-hozzáféréssel és az EU-n belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjakkal kapcsolatos intézkedések meghozataláról, továbbá a 2002/22/EK irányelv és az 531/2012/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1309 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. május 30-i (EU) 2018/858 RENDELETE

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 2013/34/EU IRÁNYELVE

a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1306 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/2466 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő alkalmazására irányadó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1270 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2021. február 3-i (EU) 2021/128 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az EMGA-kiadások finanszírozására rendelkezésre álló nettó egyenleg megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1282 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1297 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 2014/61/EU IRÁNYELVE

a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1309 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. május 19-i 2010/31/EU IRÁNYELVE

az épületek energiahatékonyságáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1275 IRÁNYELVE

Hatályos: 2026. 05. 30.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. június 20-i 715/2007/EK RENDELETE

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2030. 07. 01.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. június 18-i 595/2009/EK RENDELETE

a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2031. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2017. június 1-i (EU) 2017/1151 RENDELETE

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2030. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 582/2011/EU RENDELETE

az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I-III. mellékletének módosításáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2031. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 12-i (EU) 2017/2400 RENDELETE

az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2031. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2022. augusztus 1-i (EU) 2022/1362 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nagy teherbírású pótkocsik teljesítményének a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátására, üzemanyag- és energiafogyasztására, valamint kibocsátásmentes hatótávolságára gyakorolt hatás tekintetében történő végrehajtásáról és az (EU) 2020/683 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2031. 07. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.