Digital Market és Digital Services Act – Hatályba léptek az online platformokra vonatkozó uniós szabályok

November elején lépett hatályba az EU digitális piaci törvénye, majd november közepén digitális szolgáltatásokról szóló törvény. Ezek, a nagy platformok mellett a KKV-k életében is hozhatnak változást.

Bővebben…

Új finanszírozási felhívások a Digitális Európa program keretében a kiberbiztonság növelésére

Az Európai Bizottság felhívást tett közzé vállalatok, közigazgatási szervek és egyéb szervezetek számára, hogy nyújtsanak be javaslatokat innovatív kiberbiztonsági megoldásokra, és pályázzanak uniós finanszírozásra a Digitális Európa program keretében.

Bővebben…

Mit javasol az energiakereskedő?

Nem újdonság, mindenkit érint, és mindenki a megoldást keresi. Természetesen az energiabeszerzésről van szó. Az MKIK ipari kollégiumának ülésén a villamosenergia piacon kialakult helyzet okairól, várható következményeiről is szó volt, de, ami a legfontosabb, a vállalkozások számára hasznos információk és tanácsok is elhangzottak. Hogy mik voltak ezek?

Bővebben…

Biztonságosabb hardver- és szoftvertermékek az új uniós kiberbiztonsági szabályoknak köszönhetően

Szeptemberben az Európai Bizottság egy új kiberbiztonságról szóló törvényjavaslatot terjesztett elő, a fogyasztók és a vállalkozások védelmében. Az uniós szintű jogszabály tervezet kötelező kiberbiztonsági követelményeket vezet be a digitális elemeket tartalmazó termékekre vonatkozóan, azok teljes életciklusa során.

Bővebben…

Digital Coach – ADAPTION felmérés az Aquacut Kft-nél

ADAPTION - Digital Coach - Aquacut Kft.
2. A munkahelyi adatok továbbítása és kezelése
Ez a kritérium azt írja le, hogy a gyártási lépésekre vonatkozó adatok (pl. rendelési adatok, rajzok, CNC-programok, beállítási adatok, CAD-modellek, teszttervek...) hogyan jutnak el a megfelelő munkaállomásra (pl. gép, üzem, összeszerelési munkaállomás). Ezen túlmenően az adatok karbantartását és kezelését is figyelembe veszi.
6. Ember-robot együttműködés
Ez a kritérium az ember és az ipari robotok közötti közvetlen interakciót veszi figyelembe, különösen a biztonság tekintetében. Az ipari robotok alatt itt az anyagok, munkadarabok, szerszámok vagy speciális berendezések mozgatására szolgáló programozható kezelőberendezéseket értjük.
10. Gyártásirányítás szervezése
Ez a kritérium azt vizsgálja, hogy a termelést központilag vagy decentralizáltan irányítják-e, minden esetben a központi rendeléstervezés alapján. Ezen túlmenően azt is figyelembe veszik, hogy a műszaki rendszerek autonóm cselekvése (CPPS - Cyber-Physische Produktionssystem) meghatározó tényező-e; ez magában foglalhatja az autonóm megrendelés-tervezést is.
11. Időgazdálkodás a munkatervezésben
Ez a kritérium a megbízások tervezéséhez használt időszámítás módjára összpontosít.
28. Adatok kiértékelése
Ez a kritérium azt írja le, hogy a termelésből származó adatok milyen mértékben állnak rendelkezésre, és hogyan értékelik azokat. A mérlegelési tartomány a néhány adatsortól a tömeges adatokig terjed.
29. Információcsere az értéklánc más vállalkozásaival
Ez a kritérium a vállalkozásokon átívelő hálózatosodást és az értékláncon belüli információcserét írja le (pl. információcsere a beszállítókkal vagy a vevőkkel a rendelési adatokról, például a szállítási határidőkről, szállítási mennyiségekről...).
31. Szervezeti keretfeltételek: belső kommunikáció
A kritérium jellemzői a vállalati vagy divízióspecifikus kommunikációs struktúrák szervezeti keretfeltételeit írják le. A kommunikációs struktúrák jellege és a különböző szereplők integrációja lehetővé teszi a munkavállalók számára a kommunikációs kompetenciák gyakorlását és alkalmazását. Különbséget kell tenni a kommunikáció mint információszolgáltatás és -feldolgozás, mint információcsere és mint tudásátadás/tudásgenerálás között.
36. Társas-kommunikációs kompetencia
Ez a kritérium a munkavállalók szociális-kommunikációs kompetenciáját vizsgálja. A szociális-kommunikációs kompetencia magában foglalja azt a képességet, hogy a szakmai életben másokkal tényszerűen, kommunikáció- és megoldásorientáltan és együttműködően tudjon bánni.
37. Személyes kompetencia
Ez a kritérium a munkavállalók személyes kompetenciáját vizsgálja. A személyes kompetenciák közé tartozik (a vállalat szempontjából) az önértékelés, a megszokott gondolati struktúrák elhagyásának, a motiváció és az új követelményekre való rugalmas reagálás képessége.
Start Over

ADAPTION felmérés a Print Copy Kft-nél

Az ADAPTION érettségi modell, amelyet többek között a Bochum-i Ruhr Egyetem termelési rendszerek tanszéke (LPS) dolgozott ki, a meglévő érettségi modellek pozitív megállapításait igyekszik átvenni és elkerülni a kritikus szempontokat. Ennek érdekében egy közös kutatási projekt keretében iránymutatásokat fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy az újonnan kifejlesztett ADAPTION érettségi modellnek milyen követelményeknek kell megfelelnie, és milyen célokra alkalmas:

(1) Számos fejlettségi modell, amely a piacra került a digitalizációs vagy Ipar 4.0 vita során (szinte) kizárólag a technikai oldalra összpontosítanak. Az ADAPTION érettségi modell ezzel szemben a társadalmi-technikai megközelítésen alapul, amely a három dimenzió – technológia, szervezet és munkatársak (T-O-P) – kölcsönös függőségét hangsúlyozza. Ha egy dimenzió, pl. a technológia, változik, ez általában azt jelenti, hogy másik két dimenzióban is szükség van változásokra. A társadalmi-technikai megközelítés biztosítja, hogy a változás folyamatát teljes egészében figyelembe vegyék.

(2) Az ADAPTION érettségi modell nem viszonyítási alapként készült, és nem is célja, hogy azt sugallja, hogy mindig jobb a lehető legfeljebb vagy legmesszebbre jutni. Ennek megfelelően az ADAPTION érettségi modell célja nem a fent említett “tökéletes fejlettség” elérése a digitalizáció és az Ipar 4.0 területén az egyes szintek végigjárásával, ahogyan azt Hübner és munkatársai (2017) javasolják, hanem olyan megoldások megtalálása, amelyek a különböző tényezők kölcsönhatásából az adott vállalkozás számára az optimumot jelentik, és így a “tökéletes fejlettségi” szint alatt is lehetnek.

(3) Az ADAPTION érettségi modell különböző kiindulási helyzetekre alkalmazható. Segít a konkrét problémák megoldásának keresésében, támogatja a vállalkozás stratégiai tervezést, és serkenti a képzeletet, amikor a vállalkozási vezetők szükségét érzik a változásnak.

(4) Az ADAPTION érettségi modell különböző vizsgálati tárgyakra alkalmazható. Ezért a különböző operatív termelési területekhez és a teljes termeléshez egyaránt használható. A vállalkozásközi értéklánc áttekintése is integrált. Az ADAPTION érettségi modell nem alkalmas az olyan, nem termeléssel kapcsolatos funkcionális területekhez, mint a tervezés, a marketing vagy a humán erőforrás. A termelésre való összpontosítás célja a szükséges mélységű fókusz biztosítása, és így a túlságosan triviális eredmények elkerülése.

(5) Az ADAPTION érettségi modell változtatható/adaptálható, és nem törekszik a teljességre. Inkább az a fontos, hogy – a vizsgálati területtől függően – a felesleges kritériumok elhagyhatók, vagy a kritériumok önállóan hozzáadhatók legyenek: Az ADAPTION érettségi modell folyamatos változással fejlődik.

(6) Összességében az ADAPTION érettségi modell célja, hogy beszélgetést indítson a vállalkozáson belül. Célja, hogy ösztönözze a megoldások különböző, nem csak technikai megközelítéseinek mérlegelését, és megakadályozza, hogy az ipar 4.0 eufória áldozatává váljon, ami kontraproduktív lehet: Egy probléma vagy egy új követelmény megoldására általában többféle megoldás létezik.

(7) Az ADAPTION érettségi modell nem határoz meg rögzített átállási utakat, hanem támogatja a vállalkozásokat az egyedi intézkedések levezetésében, valamint a kiberfizikai termelési rendszer felé vezető úton a saját fejlődési útjuk meghatározásában és kialakításában.

 

A Print Copy Kft. esetében az alábbi kritériumokat kívánjuk vizsgálni. Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat!

ADAPTION - Digital Coach - Print Copy Kft.
1. Gépek digitális összekapcsolhatósága
Ez a kritérium azt vizsgálja, milyen módon lehetséges a digitális kommunikáció a gépekkel és a termelőberendezésekkel. Milyen digitális interfészek vagy kommunikációs rendszerek állnak rendelkezésre erre a célra? A hangsúly a munkaterv szempontjából releváns gépeken lesz.
2. Ember-gép interfész
Ez a kritérium a gépek és rendszerek felhasználói felületeit veszi figyelembe. Ez magában foglalja a kijelzőket (a gép által az embernek küldött információk) és a kezelőelemeket (az ember által a gépnek küldött információk). Ennek a kritériumnak a középpontjában az áll, hogy az ember mennyire van helyhez kötve a géppel való interakció során.
3. Gépi adatgyűjtés
Ez a kritérium azt vizsgálja, hogy a gépek milyen adatokat gyűjtenek, és ezeket milyen mértékben tárolják. Ezek lehetnek gépek állapotára, termelési adatokra vagy folyamatadatokra vonatkozó adatok.
4. Költségek átláthatósága (költségadatok termékreferenciája)
Ez a kritérium azt vizsgálja, hogy a költségek átláthatósága milyen mértékben biztosított. A hangsúly azon van, hogy a költségek milyen mértékben rendelhetők az egyes termékekhez, és a megfelelő adatok rendelkezésre állnak-e.
5. A költségek átláthatósága (a költségadatok időszerűsége)
Ez a kritérium azt vizsgálja, hogy a költségek átláthatósága milyen mértékben biztosított. Itt a hangsúly azon van, hogy a költségadatok milyen gyorsan állnak rendelkezésre.
6. Műszaki gép- és üzemi dokumentáció
Ez a kritérium azt írja le, hogyan dokumentálják a berendezéseken és gépeken végzett karbantartási, szervizelési és optimalizálási intézkedéseket.
7. Karbantartási koncepció
Ez a kritérium a karbantartás végrehajtásának módját írja le. Karbantartás alatt a gépek és berendezések ellenőrzésére, karbantartására, javítására és fejlesztésére irányuló műszaki és adminisztratív folyamatok tervezését, szervezését, végrehajtását és felügyeletét értjük.
Start Over

Driving Urban Transitions Partnerség (DUT) – nyílik az első pályázati felhívás

A Driving Urban Transitions (DUT) Partnerség a Horizont Európa keretprogram közös finanszírozású partnerségi konstrukciója, melynek keretében 2022 és 2027 között minden évben pályázati felhívások kerülnek meghirdetésre. Az első pályázati felhívás 2022. szeptember 21-én 13:00-kor nyílik meg. A pályázás két lépcsős, az előpályázat (első kör) beadási határideje november 21. lesz.

Bővebben…

Karriertervezés mesterséges intelligencia támogatásával? Erről szól a Career Intelligence projekt

Az év elején lezárult “Karrier 4.0” nemzetközi projektből létrejött egy tanulási platform, amit a nyár elején indult „Career Intelligence” projekt keretében továbbfejlesztenek a résztvevők. Ezúttal a mesterséges intelligencia a pályaorientációban hivatott támogatni a fiatalokat.

Bővebben…