Kamu hatóságok, kamu cégek – messziről jött vállalkozók

Az Enterprise Europe Network nemzetközi vállalkozásfejlesztési hálózat számos irodája jelezte, hogy az adott ország vállalkozóihoz külföldi cégek jelentkeznek üzleti partnerként, melyek furcsa, hivatalosnak tűnő céges és személyes okmányokkal igazolják magukat. Mivel a vállalkozó felelőssége, hogy kitől fogad be számlát, így ezeket a külföldi partnereket minden esetben előzetesen kell ellenőrizni, főleg akkor, ha bármi ismeretlennek, gyanúsnak tűnik. Egy ilyen „partnerrel” való üzletelés tetemes anyagi kárt okozhat és további jogi következményei is lehetnek.

Bővebben…

Forogjon az a film! – Forgassuk fel Pécset!

Nem kisebb célt tűzött ki maga elé a külföldi producer pályafutás után 2015-ben hazaköltöző Deák Zoltán, minthogy a helyben még meglévő filmes kapacitásokra, tudásra és kapcsolatrendszerre építve újra legyen Pécsett készülő film, melyet nemzetközi piacon is értékesíteni lehet. Egy helyi filmgyártó vállalkozásnál kezdett dolgozni Pécs közelében. Új gyártási lehetőségeket és partnerségeket keresett, ezért felvette a kapcsolatot az Enterprise Europe Network (EEN) Dél-dunántúli kamarai irodájával, ahol kiemelten foglalkoznak a kreatív ipari vállalkozások nemzetközi partnerségeinek kialakításával, működtetésével.

Bővebben…

Heti jogász 2024. 25. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 25. héten a Magyar Közlöny 65 – 67. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/65.

Megjelent: 2024. 06. 17.

 

Új jogszabályok

 

128/2024. (VI. 17.) Korm. rendelet

egyes gyógyszerészeti, szociális és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 18., 2025. 01. 12.

 

129/2024. (VI. 17.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

1171/2024. (VI. 17.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás alcím Célelőirányzatok jogcímcsoport 2024. évi előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről

 

1172/2024. (VI. 17.) Korm. határozat

a nevelőszülői hálózatot működtető fenntartók közfeladat-ellátásához kapcsolódó támogatásról

 

1173/2024. (VI. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról

 

1174/2024. (VI. 17.) Korm. határozat

a Dunavecse város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2025. 01. 12.

 

364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18., 2025. 01. 12.

 

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet

a “Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

83/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet

a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Módosítja: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 129/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

1056/2023. (II. 27.) Korm. határozat

az adózói adminisztrációs kötelezettségeket egyszerűsítő eseményalapú adatszolgáltatási megoldások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1173/2024. (VI. 17.) Korm. h.

 

1080/2024. (III. 28.) Korm. határozat

a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány egyes, a zöld mobilitáshoz és járműipari innovációkhoz kapcsolódó, társadalmi tudatosságot és szemléletformálást szolgáló közfeladatainak és közérdekű céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1173/2024. (VI. 17.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

364/2021. (VI. 29.) Korm. rendelet

az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházások elvégzésére vonatkozó szerv kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 128/2024. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

1401/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházások energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció keretében történő megvalósításáról

Visszavonta: 1171/2024. (VI. 17.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/66.

Megjelent: 2024. 06. 18.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása

(2024. június 11.)

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 11. 01.

 

2024. évi XXIX. törvény

az állam működését érintő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 06. 26., 2024. 07. 01., 2024. 07. 02., 2024. 07. 03., 2024. 07. 18., 2024. 08. 01., 2024. 09. 01., 2024. 10. 01., 2024. 10. 18., 2025. 01. 01., 2025. 01. 15., 2025. 01. 17., 2025. 07. 01., 2026. 01. 01.

 

2024. évi XXX. törvény

a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

2024. évi XXXI. törvény

a magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2024. évi XXXII. törvény

a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről

Hatályos: 2024. 07. 03., 2024. 10. 01.

 

24/2024. (VI. 18.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

25/2024. (VI. 18.) MNB rendelet

a “Karikó Katalin” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

26/2024. (VI. 18.) MNB rendelet

a “Karikó Katalin” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

27/2024. (VI. 18.) MNB rendelet

a “Krausz Ferenc” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

28/2024. (VI. 18.) MNB rendelet

a “Krausz Ferenc” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

6/2024. (VI. 18.) SZTFH rendelet

egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

5/2024. (VI. 18.) MK rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

55/2024. (VI. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

56/2024. (VI. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-arábiai Királyság Kormánya között az egyes hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

57/2024. (VI. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Tanzániai Egyesült Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.)

Módosítja: Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása (2024. június 11.)

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 11. 01.

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 18., 2024. 10. 01.

 

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2026. 01. 01.

 

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 10. 18.

 

2005. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 02.

 

2005. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 07. 01.

 

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 18.

 

2009. évi CXV. törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

2010. évi CLXXXII. törvény

a Bethlen Gábor Alapról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 10. 01.

 

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 09. 01.

 

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2012. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2013. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 17., 2025. 07. 01.

 

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 03., 2025. 07. 01.

 

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2025. 07. 01.

 

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 08. 01.

 

2015. évi CXXIII. törvény

az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 10. 01.

 

2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

2017. évi XXXI. törvény

egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 06. 26.

 

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 08. 01.

 

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 07. 01., 2024. 08. 01., 2024. 10. 01.

 

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 09. 01.

 

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 01. 15.

 

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 01. 15.

 

2021. évi CL. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2022. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2022. évi VII. törvény

egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2022. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2022. évi XLIV. törvény

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2022. évi XLVIII. törvény

a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 01. 15.

 

2022. évi L. törvény

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2023. évi XXIII. törvény

a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 10. 18.

 

2023. évi XXXIX. törvény

a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2023. évi XLIV. törvény

egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2023. évi LII. törvény

a pedagógusok új életpályájáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2023. évi LXI. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 01. 15.

 

2023. évi XC. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2024. 07. 01.

 

2023. évi XCIV. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2023. évi CXVI. törvény

egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2024. évi IX. törvény

egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

2024. évi X. törvény

a pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 17.

 

2024. évi XVII. törvény

az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2024. évi XIX. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

2024. évi XXVII. törvény

egyes ingatlan-nyilvántartási tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 06. 19., 2025. 01. 01., 2025. 01. 15.

 

1991. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

1997. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 09. 01.

 

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2004. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2008. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2010. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2013. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2024. évi XXX. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja: 2024. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2024. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2024. 07. 03.

 

6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Módosítja: 6/2024. (VI. 18.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról

Módosítja: 6/2024. (VI. 18.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

35/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kibocsátott egyedi azonosító díjáról és az egyedi azonosító kibocsátásával kapcsolatos különös eljárási szabályokról

Módosítja: 6/2024. (VI. 18.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

36/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a kizárólag dohányboltban forgalmazható termékeken kívül dohányboltban forgalmazható termékekről és nyújtható szolgáltatásokról

Módosítja: 6/2024. (VI. 18.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 5/2024. (VI. 18.) MK r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 2024. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2024. 08. 01.

 

19/2024. (V. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 24/2024. (VI. 18.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/67.

Megjelent: 2024. 06. 20.

 

Új jogszabályok

 

130/2024. (VI. 20.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

6/2024. (VI. 20.) MK rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2023. (II. 3.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

19/2024. (VI. 20.) NGM rendelet

a Brüsszeli Magyar Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1002/2024. (VI. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozatának módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1003/2024. (VI. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

6/2024. JEH határozat

az összbüntetési eljárásról

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.009/2024/4. határozata

A Fővárosi Önkormányzat a törvényi keretek között, a helyi közút fenntartása és üzemeltetése körében kötheti a közút használatát engedélyhez. A Fővárosi Önkormányzatnak azonban nincs törvényi felhatalmazása a helyi közutak használatával összefüggő fizetési kötelezettség (közteher) előírására, így a közhatalom birtokában kiadott behajtási hozzájárulás ellenében költségtérítés vagy regisztrációs díj megállapítására.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.011/2024/4. határozata

Az engedély nélkül kivágott fák pótlási mértéke nem tehető szankciós jellegűvé. A jogellenes fakivágás jogkövetkezménye a jogsértés súlyával arányban álló bírság alkalmazása lehet.

 

1175/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a Zöld-foki Köztársaság részére történő kiegészítő kötött segélyhitel felajánlásáról

 

1176/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

az antiszemitizmus elleni nemzeti stratégia elfogadásáról

 

1177/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő források biztosításáról

 

1178/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a szociális szolgáltatások keretében egyes állami szakrendszerek továbbfejlesztéséről szóló 1064/2024. (III. 21.) Korm. határozatban foglaltak megvalósításáról

 

1179/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1180/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1181/2024. (VI. 20.) Korm. határozat

a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról szóló 1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 130/2024. (VI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

2/2023. (II. 3.) MK rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja: 6/2024. (VI. 20.) MK r.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 19/2024. (VI. 20.) NGM r.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja: 1002/2024. (VI. 20.) AB Tü. h.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1179/2024. (VI. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1180/2024. (VI. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról

Módosítja: 1181/2024. (VI. 20.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.                                                                                                                                        

Heti EU jogász 2024. 25. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 25. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 17.)

Megjelent: 2024. 06. 17.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1724 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet 12. cikkének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1085 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci kockázati belső modellek alkalmazási követelményeinek való intézményi megfelelés illetékes hatóságok általi ellenőrzését szolgáló értékelési módszertanra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 07. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1701 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1234/2008/EK rendeletnek az emberi alkalmazásra szánt gyógyszerek forgalombahozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálata tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 07.

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a szomáliai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1688 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a légiforgalmi szolgáltatási hálózatra vonatkozó uniós szintű teljesítménycéloknak a 2025. január 1-jétől 2029. december 31-ig tartó negyedik referencia-időszakra történő meghatározásáról

Hatályos: 2024. 07. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1697 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Ukrajna-eszköz könyvvizsgáló bizottságának létrehozásáról

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2010. április 26-i 356/2010/EU RENDELETE

a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1724 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2008. november 24-i 1234/2008/EK RENDELETE

az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1701 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 07.

 

A TANÁCS 2010. április 26-i 2010/231/KKBP HATÁROZATA

a szomáliai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1729 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 18.)

Megjelent: 2024. 06. 18.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT (EU, Euratom) 2024/1509 KÖZLEMÉNYE

az Európai Unió 2024. évi pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadásáról

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1725 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2015/735 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 17-i (EU) 2024/1683 RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről szóló (EU) 2023/915 rendelet lett nyelvi változatának helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 5-i (EU) 2024/1700 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyszerű, átlátható és egységesített, nem ABCP hagyományos értékpapírosítás és az eszközök mérlegen tartásával járó egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás alapul szolgáló kitettségeivel finanszírozott eszközök fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásaival kapcsolatos információk tartalmát, módszertanát és megjelenítését részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1702 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1703 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/1732 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által az értékpapírosítási adattáraknak felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1704 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1705 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/805 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által egyes referenciamutató-kezelőknek felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1706 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 272/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a hitelminősítő intézeteknek felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 6-i (EU) 2024/1728 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kapcsolatban álló ügyfelek csoportjainak azonosítására vonatkozó feltételek teljesülésének körülményeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 17-i (EU) 2024/1685 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy Solanum glaucophyllum-kivonatból származó glikozilált 1,25-dihidroxikolekalciferolt tartalmazó készítmény tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1709 HATÁROZATA

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1731 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/740 határozat végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fenntarthatósági beszámolási standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2023. július 31-i (EU) 2023/2772 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2015. május 7-i (EU) 2015/735 RENDELETE

a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 748/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1725 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2013. július 12-i 1003/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 648/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1702 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2020. szeptember 18-i (EU) 2020/1732 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által az értékpapírosítási adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1703 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 13-i (EU) 2019/360 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1704 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2022. február 16-i (EU) 2022/805 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó díjak meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1705 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2012. február 7-i 272/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a hitelminősítő intézeteknek felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1706 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 08.

 

A TANÁCS 2014. június 23-i 2014/386/KKBP HATÁROZATA

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1709 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A TANÁCS 2015. május 7-i (KKBP) 2015/740 HATÁROZATA

a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2014/449/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1731 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 19.)

Megjelent: 2024. 06. 19.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1620 RENDELETE

a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság létrehozásáról, valamint az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1623 RENDELETE

az 575/2013/EU rendeletnek a hitelkockázatra, a hitelértékelési korrekciós kockázatra, a működési kockázatra, a piaci kockázatra és a tőke-küszöbértékre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1624 RENDELETE

a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1619 IRÁNYELVE

a 2013/36/EU irányelvnek a felügyeleti hatáskörök, a szankciók, a harmadik országbeli vállalathoz tartozó fióktelepek, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1640 IRÁNYELVE

a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése érdekében a tagállamok által létrehozandó mechanizmusokról, az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról, és az (EU) 2015/849 irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1654 IRÁNYELVE

az (EU) 2019/1153 irányelvnek az illetékes hatóságoknak a központi bankszámla-nyilvántartásokhoz az összekapcsolásra szolgáló rendszeren keresztül való hozzáférése és az ügyleti nyilvántartások használatát megkönnyítő technikai intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1732 RENDELETE

az (EU) 2021/1173 rendeletnek az induló vállalkozásokat érintő, Európa vezető szerepének a megbízható mesterséges intelligencia területén való megerősítését célzó EuroHPC-kezdeményezés tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 18-i (EU) 2024/1726 RENDELETE

zabra vonatkozó vámkontingenseknek az Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás értelmében az ukrán termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedésekről szóló (EU) 2024/1392 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő bevezetéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1751 HATÁROZATA

az Európai Ügyészség európai ügyészei megbízatásának meghosszabbításáról

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 17-i (EU) 2024/1722 AJÁNLÁSA

az (EU) 2023/1791 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének az energiahatékonysági célkitűzések és a nemzeti hozzájárulások tekintetében történő értelmezésére vonatkozó iránymutatások meghatározásáról

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet 12. cikkének végrehajtásáról szóló, 2024. június 17-i (EU) 2024/1724 tanácsi végrehajtási rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a szomáliai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2024. június 17-i (KKBP) 2024/1729 tanácsi végrehajtási határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. november 24-i 1093/2010/EU RENDELETE

az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1620 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. november 24-i 1094/2010/EU RENDELETE

az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1620 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. november 24-i 1095/2010/EU RENDELETE

az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1620 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 575/2013/EU RENDELETE

a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1623 RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 2013/36/EU IRÁNYELVE

a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1619 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. május 20-i (EU) 2015/849 IRÁNYELVE

a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1640 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 IRÁNYELVE

az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1640 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1153 IRÁNYELVE

a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1654 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

A TANÁCS 2021. július 13-i (EU) 2021/1173 RENDELETE

az európai nagy teljesítményű számítástechnikával foglalkozó közös vállalkozás létrehozásáról és az (EU) 2018/1488 rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. június 17-i (EU) 2024/1732 RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 09.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. május 20-i (EU) 2015/849 IRÁNYELVE

a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1640 IRÁNYELVE

Hatályos: 2027. 07. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 20.)

Megjelent: 2024. 06. 20.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1717 RENDELETE

a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló (EU) 2016/399 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1765 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alapvető kockázatkezelési elemekre vonatkozó műszaki előírások tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1696 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az acibenzolar-S-metil hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának visszavonásáról, az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és az (EU) 2016/389 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1707 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “STERI-PEROX” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1710 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Saniswiss H2O2” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1718 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/617 és az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a metalaxil-M hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1721 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intelligens sebességszabályozó rendszer, a járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer, az eseményadat-rögzítő, az indításgátló alkoholszonda előkészítése és a járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett rendszer jóváhagyására szolgáló sablonok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1733 HATÁROZATA

az Európai Unió és a San Marino Köztársaság közötti, a határigazgatás több vonatkozásáról szóló megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1737 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága az Olasz Köztársaság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1741 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága az Észt Köztársaság által javasolt egy tagjának és egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás értelmében az ukrán termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedésekről szóló, 2024. május 14-i (EU) 2024/1392 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. március 9-i (EU) 2016/399 RENDELETE

a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1717 RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1696 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2020. május 5-i (EU) 2020/617 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a metalaxil-M hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghosszabbításáról, a metalaxil-M hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok felhasználásának az 1107/2009/EK rendelet szerinti korlátozásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1718 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1718 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2016. március 17-i (EU) 2016/389 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az acibenzolar-S-metil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. június 19-i (EU) 2024/1696 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 21.)

Megjelent: 2024. 06. 21.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1719 RENDELETE

a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet spanyol nyelvű változatának helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1720 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/1148 rendeletnek a harmonizált fogyasztói árindexek összeállítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1723 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy Duddingtonia flagrans NCIMB 30336-ot tartalmazó készítmény tejtermelésre tartott, legeltetett szarvasmarhafélék, juhok és kecskék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: a GAB Consulting GmbH által képviselt International Animal Health Products Pty Ltd)

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1727 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

bizonyos takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonásáról

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1730 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a benzoesav elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: LANXESS Chemical B.V.)

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1708 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságban az említett megállapodás szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyvének végrehajtására vonatkozóan, a jegyzőkönyv SSC.11. cikkének a kiküldött munkavállalókra és az illetékes államon kívül ideiglenesen munkát végző önálló vállalkozókra alkalmazandó jogszabályok értelmezésével kapcsolatos további útmutatást nyújtó ajánlás elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (EU) 2024/1766 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a Holland Királyság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/1763 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA

az Egyesült Államokban hatályos, az ebben a harmadik országban központi irodával rendelkező vállalkozásokra alkalmazandó szolvenciarendszernek a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. címének VI. fejezetében meghatározottakkal való ideiglenesen egyenértékűségre vonatkozó megállapítás megújításáról

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1790 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2024. 06. 21.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2020. július 31-i (EU) 2020/1148 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről szóló (EU) 2016/792 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggő módszertani és technikai előírások megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 20-i (EU) 2024/1720 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 11.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.

AGROPODIOM Matchmaking event

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány és a CENTI Technológia Transzfer Központ az Enterprise Europe Network tagjaiként „AGROPODIOM” címmel partnerkereső rendezvényt szerveznek a Farmer-Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon Debrecenben.

Bővebben…

Heti EU jogász 2024. 23 – 24. hét  

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 23. és 24. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 3.)

Megjelent: 2024. 06. 03.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 31-i (EU) 2024/1513 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2022/191 végrehajtási rendelet helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 31-i (EU) 2024/1621 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeiben az Ausztráliára és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a kritikus fontosságú nyersanyagokkal való biztonságos és fenntartható ellátást biztosító keret létrehozásáról és a 168/2013/EU, az (EU) 2018/858, az (EU) 2018/1724 és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról szóló, 2024. április 11-i (EU) 2024/1252 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2022. február 16-i (EU) 2022/191 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 31-i (EU) 2024/1513 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 31-i (EU) 2024/1621 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 4.)

Megjelent: 2024. 06. 04.

 

Új jogszabályok

 

MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Unió, másrészről a Moldovai Köztársaság között, a Moldovai Köztársaságnak az uniós Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramban való részvételéről

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 3-i (EU) 2024/1541 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Sanoserv H2O2” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 28-i (EU) 2024/1590 AJÁNLÁSA

az energiahatékonyságról szóló (EU) 2023/1791 európai parlamenti és tanácsi irányelv energiamegtakarítási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseiről szóló 8., 9. és 10. cikk átültetéséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 5.)

Megjelent: 2024. 06. 05.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT (EU, Euratom) 2024/1430 KÖZLEMÉNYE

az Európai Unió 2024. évi pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadásáról

 

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és Izland közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1593 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1606 HATÁROZATA

az Európai Unió és Izland közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1639 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Szerb Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a Szerb Köztársaság területén végzett műveleti tevékenységekről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 4-i (EU) 2024/1570 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett decentralizált informatikai rendszer megvalósítására vonatkozó műszaki leírások, intézkedések és egyéb követelmények megállapításáról szóló (EU) 2022/423 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1638 HATÁROZATA

az Uniónak az Energia Charta Egyezményből való kilépéséről

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az orvosi radiológiai tevékenységeknek a 2013/59/Euratom tanácsi irányelv alapján végzett klinikai auditjáról szóló, 2024. április 18-i (EU) 2024/1112 bizottsági ajánláshoz

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2022. március 14-i (EU) 2022/423 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett decentralizált informatikai rendszer megvalósítására vonatkozó műszaki leírások, intézkedések és egyéb követelmények megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 4-i (EU) 2024/1570 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 6.)

Megjelent: 2024. 06. 06.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1610 RENDELETE

az (EU) 2019/1242 rendeletnek az új nehézgépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások szigorítása és a jelentéstételi kötelezettségek beillesztése tekintetében történő módosításáról, az (EU) 2018/858 rendeletet módosításáról, valamint az (EU) 2018/956 rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió mali KBVP-missziójában (EUCAP Száhel Mali) való részvételéről szóló részvételi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójában (EUAM Ukrajna) való részvételéről szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójában (EUBAM Libya) való részvételéről szóló részvételi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és Izland közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközzel kapcsolatos kiegészítő szabályokról szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 5-i (EU) 2024/1595 RENDELETE

az (EU) 2023/1783 rendelet egyes nyelvi változatainak a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet bizonyos hatóanyagokra való alkalmazhatóságára vonatkozó átmeneti rendelkezés tekintetében történő helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 5-i (EU) 2024/1608 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó eritrit behozatalára vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről

Hatályos: 2024. 06. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 5-i (EU) 2024/1661 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1671 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2024/1392 rendelet 4. cikkének (7) bekezdésében említett behozatali mennyiségek nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 06. 07.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1644 HATÁROZATA

az Energia Charta Konferencián az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EURATOM) 2024/1645 HATÁROZATA

az Energia Charta Konferencián az Euratom által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. május 24-i (EU) 2024/1641 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Romániának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. cikkétől eltérő különös intézkedések alkalmazására való felhatalmazásáról

Hatályos: 2024. 06. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 4-i (EU) 2024/1589 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2015/1095 bizottsági rendelet támogatása céljából a hűtőrendszerek kondenzációs egységeire vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványokról

Hatályos: 2024. 06. 06.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1242 RENDELETE

az új nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási előírásainak meghatározásáról, valamint az 595/2009/EK és az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1610 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. május 30-i (EU) 2018/858 RENDELETE

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1610 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 5-i (EU) 2024/1661 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 07.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. június 28-i (EU) 2018/956 RENDELETE

az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1610 RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 7.)

Megjelent: 2024. 06. 07.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójában (EUTM Mali) való részvételéről szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és Ukrajna közötti, az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának (EUAM Ukrajna) jogállásáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Közép-Afrikai Köztársaság közötti, az Európai Unió katonai művelete (EUFOR Közép-afrikai Köztársaság) által a megbízatása teljesítésének keretében szabadságuktól megfosztott személyeknek a Közép-Afrikai Köztársaság részére történő átadására vonatkozó szabályokról és az e személyekre vonatkozó biztosítékokról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és az Afgán Iszlám Köztársaság közötti, az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL Afganisztán) jogállásáról szóló megállapodás meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság közötti, az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai tanácsadó KBVP-missziójának (EUMAM RCA) közép-afrikai köztársasági jogállásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság kormánya közötti, Vietnámnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti beszerzési és kölcsönös szolgáltatási megállapodás (ACSA) hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az adatok szabad áramlása tekintetében történő módosításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaságban végzett műveleti tevékenységekről szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

A TANÁCS ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete közötti, a helyszíni misszióik és műveleteik során nyújtandó kölcsönös támogatásról szóló keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 4-i (EU) 2024/1660 RENDELETE

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a 8c övezetben folytatott, fattyúmakrélákra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2024. 06. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1611 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az izomaltulózpor új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1617 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó titán-dioxid behozatalára vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről

Hatályos: 2024. 06. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1618 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény felügyeleti adatszolgáltatása és nyilvánosságra hozatala tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló (EU) 2021/763 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 4-i (EU) 2024/1653 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Thonhauser PAA” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1666 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó, a Marokkóban és a Koreai Köztársaságban feladott, akár ezekből az országokból származóként, akár nem ilyenként bejelentett acél drótkötelek és -kábelek behozatalára is kiterjesztett végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Hatályos: 2024. 06. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1673 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 833/2014/EU tanácsi rendeletnek a jelentéstétel és az Uniót megillető pénzügyi hozzájáruláshoz kapcsolódó bevételi műveletek végrehajtása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 06. 08.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1651 HATÁROZATA

a Nemzetközi Cukortanács csatlakozási bizottságában Kuvait Államnak az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodáshoz való csatlakozására vonatkozó feltételekkel kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Egyesült Államokban hatályos, az ebben a harmadik országban központi irodával rendelkező vállalkozásokra alkalmazandó szolvenciarendszernek a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. címének VI. fejezetében meghatározottakkal való ideiglenesen egyenértékűségre vonatkozó megállapítás megújításáról szóló, 2024. március 14-i (EU) 2024/872 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2024. június 5-i (EU) 2024/1600 bizottsági végrehajtási határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1611 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2021. április 23-i (EU) 2021/763 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény felügyeleti adatszolgáltatása és nyilvánosságra hozatala tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1618 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 10.)

Megjelent: 2024. 06. 10.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1652 RENDELETE

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

Módosított jogszabályok

A TANÁCS 1987. július 23-i 2658/87/EGK RENDELETE

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1652 RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 12.)

Megjelent: 2024. 06. 12.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (EU) 2024/1662 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 02.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1667 HATÁROZATA

az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezménye részes felei bizottságának 16. ülésén az Unió intézményeivel és közigazgatásával kapcsolatos kérdések tekintetében az öt részes államnak címzett, az egyezmény általuk történő végrehajtásáról szóló ajánlás és következtetések elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1668 HATÁROZATA

az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezménye részes felei bizottságának 16. ülésén a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel, a menekültüggyel és a visszaküldés tilalmával kapcsolatos kérdések tekintetében az öt részes államnak címzett, az egyezmény általuk történő végrehajtásáról szóló ajánlás és következtetések elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2024/1669 HATÁROZATA

az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezménye részes feleinek bizottságában a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel, a menekültüggyel és a visszaküldés tilalmával kapcsolatos kérdések tekintetében a bizottság eljárási szabályzatának módosításaival kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A TANÁCS 2024. május 24-i (EU) 2024/1676 HATÁROZATA

Thérčse BLANCHET számára a TRČS SECRET UE/EU TOP SECRET szintig terjedően minősített adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó engedély megadásáról

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2024/1680 HATÁROZATA

az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezménye részes feleinek bizottságában az Unió intézményeivel és közigazgatásával kapcsolatos kérdések tekintetében a bizottság eljárási szabályzatának módosításaival kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2019. október 22-i (EU) 2019/1793 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (EU) 2024/1662 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 02.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 13.)

Megjelent: 2024. 06. 13.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 6-i (EU) 2024/1681 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az építési termékek tűzállóságára vonatkozóan meghatározott teljesítményosztályokkal történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 07. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 4-i (EU) 2024/1682 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a feldolgozott trágya uniós termésnövelő anyagok összetevőjeként való hozzáadása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1664 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási aránynak a 2024. naptári év vonatkozásában történő meghatározásáról

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeiben a Kanadára és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1677 HATÁROZATA

az Európai Atomenergia-közösségnek az Energia Charta Egyezményből való kilépésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. június 10-i (EU) 2024/1687 HATÁROZATA

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) Műszaki Szakértői Bizottságának 16. ülésszakán a “járművek – teherkocsik” alrendszerre, a “járművek – zaj” alrendszerre, a vonatösszeállításra és az útvonallal való összeegyeztethetőség ellenőrzéseire, valamint a fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerre alkalmazandó egységes műszaki előírás felülvizsgálatára tekintettel az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 06. 10.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (KKBP) 2024/1691 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (EUNAVFOR ATALANTA) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2024/570 határozat hatályon kívül helyezéséről (ATALANTA/2/2024)

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A TANÁCS 2024. műjus 30 (EU) 2024/1692 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága az Olasz Köztársaság által javasolt egy tagjának és két póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1665 HATÁROZATA

az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépéséről szóló megállapodás 95. cikkének (2) bekezdése alapján az M.6447 – IAG/bmi ügyben kötelezővé tett kötelezettségvállalások figyelemmel kísérésének és végrehajtásának az Egyesült Királyság kijelölt nemzeti hatósága részére történő átadásáról

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1695 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 298/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1367]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 299/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1368]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 300/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1369]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 301/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1370]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 302/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1371]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 303/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1372]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 304/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1373]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 305/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1374]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 306/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1375]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 308/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1376]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 309/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1377]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 310/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1378]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 312/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1379]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 313/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1380]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 307/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1383]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 311/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1384]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 314/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1402]

Hatályos: 2023. 12. 21.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 315/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1404]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 325/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1406]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 317/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról 2024/1407]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 319/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) és VI. mellékletének (Szociális biztonság), valamint az (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló) 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2024/1409]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 329/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1410]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 321/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1411]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 334/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1419]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 335/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1420]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 22-i 345/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1421]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 332/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XVII. mellékletének (Szellemi tulajdon) módosításáról 2024/1422]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 327/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1423]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 320/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról 2024/1424]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 324/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1425]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 323/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1426]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 322/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról 2024/1427]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 338/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1440]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 337/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1442]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 339/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1443]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 340/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1444]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 328/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1445]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 331/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról [2024/1446]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 343/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról [2024/1448]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 342/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2024/1460]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 344/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodásnak a borkereskedelem technikai akadályainak felszámolásáról szóló 47. jegyzőkönyve módosításáról [2024/1461]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 336/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1462]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 341/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1463]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 326/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1464]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 333/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XVII. mellékletének (Szellemi tulajdon) módosításáról [2024/1465]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 330/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról 2024/1466

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 316/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1515]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 318/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról [2024/1516]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 RENDELETE

az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 4-i (EU) 2024/1682 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2000. május 3-i 2000/367/EK HATÁROZATA

az építési termékek, építmények és azok részei tűzállóság szerinti osztályozásának tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. március 6-i (EU) 2024/1681 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 03.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (KKBP) 2024/570 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (EUNAVFOR ATALANTA) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/2730 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR ATALANTA/1/2024)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (KKBP) 2024/1691 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 14.)

Megjelent: 2024. 06. 14.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 13-i (EU) 2024/1672 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Nordkalk QL 90” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 13-i (EU) 2024/1674 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “SANICALCO Q” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 04.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1678 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt két póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (KKBP) 2024/1686 HATÁROZATA

az EU-erők parancsnokának az Európai Uniónak a vörös-tengeri válsággal kapcsolatban a hajózás szabadságának megőrzését célzó tengeri védelmi műveletéhez való kinevezéséről (EUNAVFOR ASPIDES/2/2024) és a (KKBP) 2024/644 határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1693 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Andorrai Hercegség közötti, a határigazgatás több vonatkozásáról szóló megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (KKBP) 2024/1713 HATÁROZATA

a Moldovai Köztársaság fegyveres erőinek halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszerelésekkel való támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (KKBP) 2024/1715 HATÁROZATA

a benini haditengerészet kapacitásainak megerősítése céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 16-i (EU) 2024/1675 HATÁROZATA

a Románia által a Blue Air Aviation SA javára nyújtott SA.62829 (2023/C) számú állami támogatásról

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1663 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/116 végrehajtási rendelettel létrehozott első közös projektben szereplő kezdeti útvonal-információmegosztásról

Hatályos: 2024. 07. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1690 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a következőhöz: Az Európai Unió 2024. évi pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása (EU, Euratom) 2024/1430

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (KKBP) 2024/644 HATÁROZATA

az EU-erők parancsnokának az Európai Uniónak a vörös-tengeri válsággal kapcsolatban a hajózás szabadságának megőrzését célzó tengeri védelmi műveletéhez való kinevezéséről (EUNAVFOR ASPIDES/1/2024)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (KKBP) 2024/1686 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.

Heti jogász 2024. 23 – 24. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 23. héten nem jelent meg Magyar Közlöny, a 24. héten a Magyar Közlöny 61 – 64. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/61.

Megjelent: 2024. 06. 10.

 

Új jogszabályok

 

119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek környezetvédelmi hatósági eljárással kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15., 2024. 07. 01.

 

120/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

121/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet

a gépjárműsport-rendezvényen részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítás szabályairól

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

122/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

20/2024. (VI. 10.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

21/2024. (VI. 10.) MNB rendelet

egyes felügyeleti tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11., 2024. 06. 30.

 

22/2024. (VI. 10.) MNB rendelet

az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

35/2024. (VI. 10.) AM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Földügyi Központ megszüntetésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

25/2024. (VI. 10.) BM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

26/2024. (VI. 10.) BM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

13/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelet

a repülőterek üzemben tartásáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

14/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

9/2024. (VI. 10.) KKM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

18/2024. (VI. 10.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

3/2024. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.051/2023/11.)

a személyiségi jogsértés megállapítása és jogkövetkezmények alkalmazásáról

 

4/2024. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.051/2023/11.)

a megállapítási per megindítása feltételeinek vizsgálatáról

 

14/2024. (VI. 10.) OGY határozat

a köztársasági elnök tisztségétől való megfosztására irányuló kezdeményezés elutasításáról

 

1156/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

az Economic Innovation Partnership Program 2024-2025. évi végrehajtásához szükséges intézkedésekről

 

1157/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2024. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1158/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1159/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1160/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a “Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” című projekttel kapcsolatban szakértői vizsgálat elrendeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

1161/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

 

1162/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Hatóság által használt közúti ellenőri gépjárműpark megújításához és a feladatellátáshoz elengedhetetlen eszközök beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1163/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

1164/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

46/2024. (VI. 10.) ME határozat

a Magyar-Bangladesi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

Módosított jogszabályok

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15., 2024. 07. 01.

 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15., 2024. 07. 01.

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 120/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

a sportrendezvények biztonságáról

Módosítja: 121/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 122/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

53/2022. (XII. 2.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 20/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

58/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 20/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet

az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 21/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

3/2023. (I. 19.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

Módosítja: 21/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11., 2024. 06. 30.

 

32/2023. (VII. 19.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 21/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11., 2024. 06. 30.

 

20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet

az ISIN azonosítóról

Módosítja: 22/2024. (VI. 10.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet

az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

24/2012. (III. 19.) VM rendelet

a földalatti gombák gyűjtéséről

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

22/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Módosítja: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

Módosítja: 25/2024. (VI. 10.) BM r.

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 26/2024. (VI. 10.) BM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

Módosítja: 14/2024. (VI. 10.) ÉKM r.

Hatályos: 2024. 07. 10.

 

1234/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a szigetszentmiklósi új iskola építéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1235/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a maglódi új iskolaépület építéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1474/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a vecsési kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1723/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a csongrádi kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1027/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a győri új mentőállomás építéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1082/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1432/2023. (X. 5.) Korm. határozat

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat

a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1159/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1159/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1160/2024. (VI. 10.) Korm. h.

 

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1163/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1164/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

27/2010. (XI. 4.) VM rendelet

a Nemzeti Földalap ellenőrző bizottsága működési rendjének, valamint működési költségei megtérítésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 35/2024. (VI. 10.) AM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 9/2024. (VI. 10.) KKM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

16/2023. (VII. 24.) GFM rendelet

a gazdaságfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 18/2024. (VI. 10.) NGM r.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

1199/2023. (V. 17.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1164/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/62.

Megjelent: 2024. 06. 11.

 

Új jogszabályok

 

123/2024. (VI. 11.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

3/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a könyvtári anyagok bejelentéséről szóló 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

4/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

5/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az irányítása alatt álló intézmények és államigazgatási szervek szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 4/1999. (VIII. 6.) SZCSM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

6/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Könyvtári Intézet jogállásáról szóló 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

7/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

8/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

9/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

10/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

11/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

12/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

13/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

14/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

15/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

16/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

17/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

18/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

19/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

20/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

21/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

22/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

23/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

24/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

az egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről szóló 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

25/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről szóló 63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

26/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

27/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

az örökbefogadás előtti tanácsadásról és az örökbefogadói tanfolyamról szóló 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

28/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról szóló 11/2022. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

29/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól szóló 1/2023. (II. 28.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

30/2024. (VI. 11.) KIM rendelet

a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

5/2024. JEH határozat

a közjegyző által kiállított tanúsítvány és az ahhoz mellékletként fűzött jegyzőkönyv közokiratnak való megfelelőségéről

 

15/2024. (VI. 11.) OGY határozat

az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak a feltárását célzó vizsgálati tevékenységéről szóló jelentése elfogadásáról

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

1165/2024. (VI. 11.) Korm. határozat

az Algyő nagyközség külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Hatályos: 2024. 06. 12., 2024. 07. 01.

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2024/62. számában

 

Módosított jogszabályok

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 123/2024. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

3/1975. (VIII. 17.) KM—PM együttes rendelet

a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

Módosítja: 2/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

7/1985. (IV. 26.) MM rendelet

a könyvtári anyagok bejelentéséről

Módosítja: 3/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről

Módosítja: 4/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet

a könyvtári szakfelügyeletről

Módosítja: 7/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet

a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

Módosítja: 8/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet

a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja: 9/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet

a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

Módosítja: 10/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról

Módosítja: 11/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

3/2009. (II. 18.) OKM rendelet

a muzeális intézmények szakfelügyeletéről

Módosítja: 12/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 13/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról

Módosítja: 14/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Módosítja: 15/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Módosítja: 16/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet

a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Módosítja: 17/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet

a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

Módosítja: 18/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet

a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

Módosítja: 19/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

a kulturális szakemberek továbbképzéséről

Módosítja: 20/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról

Módosítja: 21/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről

Módosítja: 22/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 23/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet

egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről

Módosítja: 24/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 25/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

Módosítja: 26/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

az örökbefogadás előtti tanácsadásról és az örökbefogadói tanfolyamról

Módosítja: 27/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

11/2022. (XII. 29.) KIM rendelet

a Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról

Módosítja: 28/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

1/2023. (II. 28.) KIM rendelet

a programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól

Módosítja: 29/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet

a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről

Módosítja: 30/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

4/1999. (VIII. 6.) SzCsM rendelet

a Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az irányítása alatt álló intézmények és államigazgatási szervek szolgálati titokkörének megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 5/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet

a Könyvtári Intézet jogállásáról

Hatályon kívül helyezi: 6/2024. (VI. 11.) KIM r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/63.

Megjelent: 2024. 06. 12.

 

Új jogszabályok

 

15/2024. (VI. 12.) ÉKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 12.

 

47/2024. (VI. 12.) ME határozat

Magyarországnak a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége Délkelet-ázsiai Barátsági és Együttműködési Szerződésben részes állammá váláshoz szükséges bejelentéséről

 

48/2024. (VI. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

49/2024. (VI. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 15/2024. (VI. 12.) ÉKM r.

Hatályos: 2024. 07. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/64.

Megjelent: 2024. 06. 14.

 

Új jogszabályok

 

124/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működését érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15., 2024. 07. 01.

 

125/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet

a lejárt okmányok érvényességi idejének veszélyhelyzettel összefüggő rendezéséről

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

126/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet

a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről szóló 396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

127/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet és a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15., 2024. 06. 17.

 

23/2024. (VI. 14.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

4/2024. (VI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2025. január 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

Hatályos: 2024. 06. 15., 2025. 01. 01.

 

5/2024. (VI. 14.) SZTFH rendelet

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségekkel összefüggő egyes nyilvántartási és akkreditálási feladataihoz kapcsolódó eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2024. 07. 15.

 

4/2024. (VI. 14.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendeletnek a 2024. évi felhasználási szabályok megállapításával és uniós támogatási szabályok változásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

1166/2024. (VI. 14.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 112. ülésszakán Genfben való részvételről

 

1167/2024. (VI. 14.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1168/2024. (VI. 14.) Korm. határozat

a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2023. évi CEF2 Katonai mobilitás harmadik körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról és a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 második körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról szóló 1435/2023. (X. 9.) Korm. határozat módosításáról

 

1169/2024. (VI. 14.) Korm. határozat

a 2024. évi kiemelt nemzetközi sportrendezvények megrendezésével kapcsolatos további kormányzati intézkedésekről

 

1170/2024. (VI. 14.) Korm. határozat

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Honvéd Főparancsnokság épületében történő elhelyezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

Módosítja: 124/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 124/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 124/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről

Módosítja: 126/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 127/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 127/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 127/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról

Módosítja: 23/2024. (VI. 14.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Módosítja: 23/2024. (VI. 14.) MNB r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

17/2022. (XII. 1.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 4/2024. (VI. 14.) MK r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programokról

Módosítja: 1167/2024. (VI. 14.) Korm. h.

 

1435/2023. (X. 9.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 második körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról

Módosítja: 1168/2024. (VI. 14.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

496/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

játékkaszinó-egységek üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződések megkötésére irányuló ajánlattételi eljárás, illetve koncessziós pályázat kiírásának kiemelt nemzetgazdasági érdekké minősítéséről

Hatályon kívül helyezi: 127/2024. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

Hatályon kívül helyezi: 4/2024. (VI. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.

COST – nyílt pályázati felhívás

A COST (European Cooperation in Science and Technology) program olyan projektjavaslatokat keres, amelyek hozzájárulnak Európa tudományos, technológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi ismereteinek bővítéséhez és fejlődéséhez. A kiírás a multidiszciplináris és interdiszciplináris pályázatok benyújtását ösztönzi.

Bővebben…

Minőségi projektmenedzsment, jól menedzselt minőség – utóhang

A 4. minőségügyi témájú eseményre került sor május 28-án a kamarában. Ezúttal a mindenkit érintő minőségkultúra témájára esett a választás. Béda Károly (MAVASZK Kft.), a klub egyik vezetője meghívására Szanyi Gábor, a CAADEX Kft. ügyvezetője osztotta meg a tapasztalatait a résztvevőkkel, akikkel egy jó beszélgetés bontakozott ki.

Bővebben…