Díjkedvezmény az európai szabadalmi bejelentések terén

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) bejelentette, hogy 2024. április 1-jétől mikroszervezetek számára egy speciális díjkedvezmény lép életbe az európai szabadalmi bejelentések terén. Az új döntés értelmében az igénylők 30%-os díjcsökkentésben részesülnek a bejelentési, kutatási, vizsgálati, megadási és belső fenntartási díjak összegéből, akár európai szabadalmi, akár európai PCT bejelentés esetén (Szabadalmi Együttműködési Szerződés, melynek keretein belül egyetlen nyelven, egy helyen benyújtott bejelentéssel megindítható a szabadalmi eljárás akár valamennyi szerződő államban).

Bővebben…

Heti EU jogász 2024. 14 – 15. hét  

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 14 – 15. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 2.)

Megjelent: 2024. 04. 02.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1040 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

Hatályos: 2024. 04. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a vasúti utasoknak a vasúti késésekhez, csatlakozásmulasztásokhoz és járatkimaradásokhoz kapcsolódó visszatérítési és kártérítési kérelmeihez használandó közös formanyomtatvány létrehozásáról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/994 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján létrehozott termékadatbázissal kapcsolatos operatív részletek meghatározásáról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 22-i (EU) 2024/999 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Abricot des Baronnies” [OFJ])

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1020 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeiben a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 03.

 

A TANÁCS 2024. március 25-i (EU) 2024/1005 HATÁROZATA

a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottságban (CESNI) és a Rajnai Hajózási Központi Bizottságban (CCNR) a belvízi hajózási szakmai képesítésekre vonatkozó szabványok elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 03. 25.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1013 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a földközi-tengeri térségben folytatott katonai művelete

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1017 HATÁROZATA

a szomáliai kapacitásépítést célzó európai uniós misszió (EUCAP Szomália) misszióvezetőjének kinevezéséről (EUCAP Szomália/1/2024)

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

A TANÁCS 2024. március 25-i (EU) 2024/1018 HATÁROZATA

a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Erőszak és Zaklatás Elleni 2019. évi (190. sz.) Egyezményének a megerősítésére való felkéréséről

Hatályos: 2024. 04. 02.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1031 HATÁROZATA

az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziója (EUPOL COPPS) misszióvezetőjének kinevezéséről (EUPOL COPPS/1/2024)

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1032 HATÁROZATA

az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója (EUMM Grúzia) misszióvezetőjének kinevezéséről (EUMM GRÚZIA/1/2024)

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról szóló, 2024. március 22-i (EU) 2024/952 tanácsi végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1020 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV 3.)

Megjelent: 2024. 04. 03.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 22-i (EU) 2024/1004 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszer-javító anyagokkal foglalkozó uniós referencialaboratórium létrehozása révén történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 04. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/967 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Thaiföldi Királyságból származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukorica-termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló (EU) 2019/1996 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/980 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885-öt tartalmazó készítmény macskák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Prosol S.p.A.)

Hatályos: 2024. 04. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/989 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2025., a 2026. és a 2027. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról és az (EU) 2023/731 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (EU) 2024/1021 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Minervois-la-Liviničre” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás uniós módosításának jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 04. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (EU) 2024/1024 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Ludbreški hren” [OFJ])

Hatályos: 2024. 04. 23.

 

A TANÁCS 2024. március 25-i (EU) 2024/1011 HATÁROZATA

az Unió által az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) közötti, az ASECNA illetékességi területén a polgári légi közlekedés javára a műholdas navigáció fejlesztéséről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló együttműködési megállapodással létrehozott EU/ASECNA GNSS-bizottságban az említett bizottság eljárási szabályzatának elfogadása tekintetében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 03. 25.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1014 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a földközi-tengeri térségben folytatott katonai műveletéhez (EUNAVFOR MED IRINI) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/2078 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR MED IRINI/1/2024)

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

A TANÁCS 2024. március 25-i (EU) 2024/1016 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a közúti árufuvarozásról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás megújítása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 03. 25.

 

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK 2024. március 27-i (EU) 2024/1036 HATÁROZATA

a Bíróság három bírájának és két főtanácsnokának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2019. november 28-i (EU) 2019/1996 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Thaiföldi Királyságból származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukoricatermékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/967 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. április 3-i (EU) 2023/731 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszermaradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2024., a 2025. és a 2026. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról és az (EU) 2022/741 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/989 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. szeptember 26-i (KKBP) 2023/2078 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a földközi-tengeri térségben folytatott katonai műveletéhez (EUNAVFOR MED IRINI) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/743 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR MED IRINI/3/2023)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. március 26-i (KKBP) 2024/1014 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 4.)

Megjelent: 2024. 04. 04.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 3-i (EU) 2024/996 RENDELETE

az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az A-vitamin, az Alpha-Arbutin és az Arbutin, valamint egyes, potenciálisan endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/873 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 3-i (EU) 2024/997 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/1039 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis bulgáriai előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 2023. december 13-i 185/23/COL sz. HATÁROZATA

a Catapult-program keretében nyújtott egyes állami támogatásokról (Norvégia) [2024/1000]

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. november 30-i 1223/2009/EK RENDELETE

a kozmetikai termékekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 3-i (EU) 2024/996 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 19-i (EU) 2019/331 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/873 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 5.)

Megjelent: 2024. 04. 05.

 

Új jogszabályok

 

az adatoknak a rendőrségi együttműködés céljából történő automatizált kereséséről és cseréjéről, valamint a 2008/615/IB és a 2008/616/IB tanácsi határozat, továbbá az (EU) 2018/1726, az (EU) 2019/817 és az (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (Prüm II rendelet)

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1034 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1033 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1050 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 4-i (EU) 2024/1002 RENDELETE

az (EU) 2023/915 rendeletnek a hüvelyes babban (Phaseolus vulgaris) előforduló perklorát felső határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 4-i (EU) 2024/1003 RENDELETE

az (EU) 2023/915 rendeletnek az anyatej-helyettesítő tápszerekben, az anyatej-kiegészítő tápszerekben, valamint a csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben és a kisgyermekeknek szánt tápszerekben előforduló 3-monoklórpropándiol (3-MCPD) és 3-MCPD-zsírsavészterek összegének felső határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1030 RENDELETE

a 748/2009/EK rendeletnek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légi közlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listája tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 08.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1019 HATÁROZATA

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1025 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1049 HATÁROZATA

a Moldovai Köztársaság fegyveres erőinek támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1059 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (EUNAVFOR ATALANTA) szóló 2008/851/KKBP együttes fellépés módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1063 HATÁROZATA

a ghánai fegyveres erők támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 23-i (EU) 2024/743 AJÁNLÁSA

a Csehország 2021-2030-as időszakra szóló aktualizált integrált nemzeti energia- és klímatervének tervezetében foglalt, az (EU) 2018/842 rendelet szerinti előrehaladásról

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 23-i (EU) 2024/1029 AJÁNLÁSA

Írország 2021-2030-as időszakra szóló aktualizált integrált nemzeti energia- és klímatervének tervezetéről

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 23-i (EU) 2024/1035 AJÁNLÁSA

Lettország 2021-2030-as időszakra szóló aktualizált integrált nemzeti energia- és klímatervének tervezetéről

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 23-i (EU) 2024/1042 AJÁNLÁSA

Belgium 2021-2030-as időszakra szóló aktualizált integrált nemzeti energia- és klímatervének tervezetéről

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról szóló, 2023. december 15-i (EU) 2023/2879 bizottsági végrehajtási határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Indiából és Törökországból származó kerámia burkolólapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2023. február 9-i (EU) 2023/265 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2008. június 23-i 2008/615/IB HATÁROZATA

a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. március 13-i (EU) 2024/982 RENDELETE

 

A TANÁCS 2008. június 23-i 2008/616/IB HATÁROZATA

a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. március 13-i (EU) 2024/982 RENDELETE

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. november 14-i (EU) 2018/1726 RENDELETE

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. március 13-i (EU) 2024/982 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. május 20-i (EU) 2019/817 RENDELETE

az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. március 13-i (EU) 2024/982 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. május 20-i (EU) 2019/818 RENDELETE

az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. március 13-i (EU) 2024/982 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1034 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2011. április 12-i 359/2011/EU RENDELETE

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1033 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (EU) 2024/1050 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. április 25-i (EU) 2023/915 RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 4-i (EU) 2024/1002 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. április 25-i (EU) 2023/915 RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 4-i (EU) 2024/1003 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2009. augusztus 5-i 748/2009/EK RENDELETE

a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listájáról és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 27-i (EU) 2024/1030 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 08.

 

A TANÁCS 2011. április 12-i 2011/235/KKBP HATÁROZATA

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1019 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (KKBP) 2020/1999 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1025 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 06.

 

A TANÁCS 2008. november 10-i 2008/851/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (EUNAVFOR ATALANTA)

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 4-i (KKBP) 2024/1059 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 8.)

Megjelent: 2024. 04. 08.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2024/1041 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2022/869/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek és a kölcsönös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/1060 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az óriás laposhal Skagerrakban és Kattegatban folytatott halászatára vonatkozó technikai intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2022. május 30-i (EU) 2022/869 RENDELETE

a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról, a 715/2009/EK, az (EU) 2019/942 és az (EU) 2019/943 rendelet, továbbá a 2009/73/EK és az (EU) 2019/944 irányelv módosításáról, valamint a 347/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 28-i (EU) 2024/1041 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 28.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1241 RENDELETE

a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/1060 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 9.)

Megjelent: 2024. 04. 09.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

az Európai Unió és Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1022 RENDELETE

az (EU) 2023/915 rendeletnek az élelmiszerekben előforduló deoxinivalenol felső határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1023 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletnek a laktitol új élelmiszer felhasználásának feltételei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1026 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletnek a Haematococcus pluvialis algából származó, asztaxantinban gazdag oleorezin új élelmiszer specifikációi tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1027 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletnek a galakto-oligoszacharid új élelmiszer specifikációi tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/1051 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Meli Kissouri” (OEM))

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 2-i (EU) 2024/1053 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Wedzone jabłko sechlonskie” (OFJ))

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. április 25-i (EU) 2023/915 RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1022 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1023 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1026 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 8-i (EU) 2024/1027 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 10.)

Megjelent: 2024. 04. 10.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1038 RENDELETE

az (EU) 2023/915 rendeletnek az élelmiszerekben előforduló T-2 és HT-2 toxin felső határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1037 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az L-5-metiltetrahidrofolsav mononátriumsója új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1045 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 333/2007/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló nikkel mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszerei és egyes hivatkozások tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1046 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Euglena gracilis mikroalgából nyert béta-glükán új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1047 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Escherichia coli W (ATCC 9637) származékos törzsével előállított 3&# 039-szialillaktóz-nátriumsó új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1048 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a púpos békalencséből (Lemna gibba) és az apró békalencséből (Lemna minor) előállított fehérjekoncentrátum új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1064 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes alkil-foszfát-észterek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

Hatályos: 2024. 04. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 5-i (EU) 2024/1066 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. április 25-i (EU) 2023/915 RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1038 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1037 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2007. március 28-i 333/2007/EK RENDELETE

az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1045 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1046 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1047 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1048 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 5-i (EU) 2024/1066 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 11.)

Megjelent: 2024. 04. 11.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/405 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 139/2014/EU rendeletnek a rádiókommunikáció sikertelensége esetén használandó jelzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/403 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/373 végrehajtási rendeletnek a SIGMET fogalommeghatározása, valamint a különleges látvarepülési szabályokra és a légiforgalmi irányítói engedélyekre vonatkozó egyes követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 923/2012/EU végrehajtási rendeletnek a vonatkozó ICAO-rendelkezések változtatásai, a rádióösszeköttetés elvesztése esetére előírt eljárások véglegesítése és az említett rendelet melléklete kiegészítésének törlése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1052 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a karcidiol-monohidrát új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1054 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Weizmannia faecalis DSM 32016 készítmény valamennyi tojó- vagy tenyészbaromfinak nevelt baromfi takarmányban és ivóvízben felhasznált takarmány-adalékanyagaként, továbbá valamennyi hízóbaromfifaj, díszmadarak, szopós és elválasztott malacok ivóvízben használt takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH), valamint az (EU) 2020/1755 végrehajtási rendeletnek a készítmény engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1055 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a vas(II)-betain komplex valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1056 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus subtilis KCCM 10445 által termelt riboflavin-5&# 039-foszfát-mononátriumsó (B2 vitamin) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1057 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy, a Komagataella phaffii CGMCC 7.19 által termelt 6-fitázt tartalmazó készítmény valamennyi hízó- vagy tojóbaromfifaj és díszmadár takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Nutrex N.V.)

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus oryzae DSM 33700 által termelt endo-1,4-béta-xilanázt tartalmazó készítmény hízóbaromfik, elválasztott malacok, hízósertések, szoptató kocák és tojótyúkok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról, az engedély feltételeinek módosításáról, valamint a készítmény valamennyi baromfifaj és valamennyi disznóféle takarmány-adalékanyagaként történő új felhasználásainak engedélyezéséről (az engedély jogosultja: a DSM Nutritional Products Sp. z o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd), valamint az 1206/2012/EU, az (EU) 2020/995 és az (EU) 2020/1034 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1061 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elektronikus formátumú megfelelőségi nyilatkozatban szereplő adatok biztonságos cseréje és a megfelelőségi nyilatkozathoz adott, csak olvasható jogosultság melletti hozzáférés tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az (EU) 2021/133 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 9-i (EU) 2024/1043 HATÁROZATA

a lelki és a szexuális zaklatás megelőzésével és az ellene folytatott küzdelemmel kapcsolatos feladatok ellátása során a személyes adatoknak a fő bizalmi személy és a bizalmi személyek általi kezelésével összefüggésben az érintettek egyes jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2014. február 12-i 139/2014/EU RENDELETE

a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/405 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2017. március 1-i (EU) 2017/373 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/403 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1052 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2020. november 24-i (EU) 2020/1755 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Bacillus coagulans DSM 32016 készítmény szopós és elválasztott malacok, hízóbaromfi és díszmadarak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1054 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2021. február 4-i (EU) 2021/133 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi végrehajtási rendeletnek az elektronikus formátumú megfelelőségi nyilatkozatban szereplő adatok alapvető formátuma, szerkezete és cseréjének módjai tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1061 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2012. december 14-i 1206/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus oryzae (DSM 10287) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény brojlercsirkék, elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről, valamint az 1332/2004/EK és a 2036/2005/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultjának neve: DSM Nutritional Products Ltd.)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2020. július 9-i (EU) 2020/995 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus oryzae (DSM 26372) által termelt endo-l,4-béta-xilanázt tartalmazó készítmény szoptató kocák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2020. július 15-i (EU) 2020/1034 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Aspergillus oryzae (DSM 26372) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt tartalmazó készítmény tojótyúkok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: a DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.)

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 12.)

Megjelent: 2024. 04. 12.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. április 12-i (EU) 2024/1073 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (EU) 2024/1082 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról

Hatályos: 2024. 05. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (EU) 2024/1084 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások tekintetében való kiegészítéséről szóló 305/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 11-i (EU) 2024/1086 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeiben a Kanadára és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 13.

 

A TANÁCS 2024. április 12-i (KKBP) 2024/1074 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

A TANÁCS 2024. február 5-i (EU) 2024/1075 HATÁROZATA

az Energiaközösség Miniszteri Tanácsában az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 02. 05.

 

A TANÁCS 2024. március 25-i (EU) 2024/1102 HATÁROZATA

az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott EU-Egyesült Királyság energiaügyi szakbizottságban a munkamegállapodásokra vonatkozó és az igazgatási megállapodásokra vonatkozó iránymutatás elfogadása tekintetében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 03. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 11-i (EU) 2024/1101 AJÁNLÁSA

a posztkvantum-kriptográfiára való átállás összehangolt végrehajtási ütemtervéről

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2024. február 23-i (EU) 2024/753 tanácsi végrehajtási rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról szóló, 2024. február 23-i (KKBP) 2024/747 tanácsi határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 12-i (EU) 2024/1073 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. április 17-i (EU) 2019/788 RENDELETE

az európai polgári kezdeményezésről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (EU) 2024/1082 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2012. november 26-i 305/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások tekintetében való kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (EU) 2024/1084 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 11-i (EU) 2024/1086 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 13.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (KKBP) 2020/1999 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 12-i (KKBP) 2024/1074 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.

Heti jogász 2024. 14 – 15. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 14. héten a Magyar Közlöny 39 – 41. számai, a 15. héten a 42 – 44. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/39.

Megjelent: 2024. 04. 02.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/40.

Megjelent: 2024. 04. 03.

 

Új jogszabályok

 

74/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

a Deák Ferenc Ösztöndíjról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

75/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

 

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

77/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

78/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

5/2024. (IV. 3.) EM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

10/2024. (IV. 3.) NGM rendelet

a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatait kizárólagos joggal ellátó szervezet kijelöléséről szóló 19/2022. (XII. 23.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

6/2024. (IV. 3.) AB határozat

a Fővárosi Törvényszék 105.K.701.377/2022/2. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 

7/2024. (IV. 3.) AB határozat

Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 48. § (2a) bekezdése, valamint Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselő-testületének az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 26/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 72. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1083/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a 2024. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1580/2023. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

1084/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások nyújtására vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1260/2023. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról

 

1085/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1086/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen felmerülő sürgős állagvédelmi, karbantartási feladatok ellátásáról

 

1087/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról

 

1088/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása jogcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat átcsoportosításáról

 

1089/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportingatlanná minősítéséről, valamint az egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről szóló 1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

 

1090/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és fejlesztésének támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

 

1091/2024. (IV. 3.) Korm. határozat

a közlekedési szabályrendszer átfogó felülvizsgálatával, valamint az új KRESZ-szel összefüggő feladatokról

 

1/2024. (IV. 3.) PM határozat

a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény 46. §-a és 54. § (2) bekezdése hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 75/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja: 75/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Módosítja: 76/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 76/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 77/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról

Módosítja: 78/2024. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja: 5/2024. (IV. 3.) EM r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

19/2022. (XII. 23.) GFM rendelet

a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatait kizárólagos joggal ellátó szervezet kijelöléséről

Módosítja: 10/2024. (IV. 3.) NGM r.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

1580/2023. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2024. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Módosítja: 1083/2024. (IV. 3.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 04. 04.

 

1260/2023. (VI. 29.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások nyújtására vállalható kötelezettségek felső korlátjáról

Módosítja: 1084/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1085/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1256/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1085/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat

a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról

Módosítja: 1087/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozat

egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről

Módosítja: 1089/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1090/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1043/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének támogatásáról

Módosítja: 1090/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1090/2024. (IV. 3.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/41.

Megjelent: 2024. 04. 04.

 

Új jogszabályok

 

13/2024. (IV. 4.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a szőlő- és borágazatban hasznosított gépek, technológiai berendezések és informatikai eszközök beszerzéséhez 2024-től igényelhető támogatásról

Hatályos: 2024. 04. 07.

 

18/2024. (IV. 4.) BM rendelet

a pedagógusok teljesítményértékeléséről

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

1092/2024. (IV. 4.) Korm. határozat

a 2026. évi, illetve a 2027. évi UEFA Bajnokok Ligája Döntő megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1093/2024. (IV. 4.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2024/41. számában

 

Módosított jogszabályok

 

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja: 13/2024. (IV. 4.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 07.

 

152/2023. (XII. 21.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja: 13/2024. (IV. 4.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 07.

 

1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról

Módosítja: 1093/2024. (IV. 4.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/42.

Megjelent: 2024. 04. 08.

 

Új jogszabályok

 

79/2024. (IV. 8.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 09.

 

1/2024. (IV. 8.) OAH rendelet

a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásáról, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményekről

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

2/2024. (IV. 8.) OAH rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

3/2024. (IV. 8.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

14/2024. (IV. 8.) AM rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 16.

 

11/2024. (IV. 8.) NGM rendelet

a 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

12/2024. (IV. 8.) NGM rendelet

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

1094/2024. (IV. 8.) Korm. határozat

az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról szóló 1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat módosításáról

 

1095/2024. (IV. 8.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszak zárásával összefüggésben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program egyes projektjeinek befejezéséhez szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2024. 04. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 79/2024. (IV. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 09.

 

1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja: 2/2024. (IV. 8.) OAH r.

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 3/2024. (IV. 8.) OAH r.

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

Módosítja: 14/2024. (IV. 8.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 16.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 12/2024. (IV. 8.) NGM r.

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról

Módosítja: 1094/2024. (IV. 8.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/43.

Megjelent: 2024. 04. 09.

 

Új jogszabályok

 

4/2024. (IV. 9.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2024. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

15/2024. (IV. 9.) AM rendelet

az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

16/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Hatályos: 2024. 04. 10., 2025. 01. 01.

 

17/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből megvalósuló Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

18/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű- jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

19/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

20/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

21/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

22/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Hatályos: 2024. 04. 10., 2025. 01. 01.

 

23/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedésekkel összefüggő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazott eljárásról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

24/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

25/2024. (IV. 9.) AM rendelet

egyes közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

3/2024. (IV. 9.) KTM rendelet

a közigazgatási és területfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

13/2024. (IV. 9.) NGM rendelet

a TritonLife Dialízis Center Kft. és a TritonLife Eszközkezelő Kft. tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

Módosított jogszabályok

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 4/2024. (IV. 9.) MvM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

54/2023. (IX. 13.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 24/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

16/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

17/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

19/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 25/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 13/2024. (IV. 9.) NGM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Hatályon kívül helyezi: 22/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 23/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 23/2024. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

1/2023. (VI. 16.) TFM rendelet

a területfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

Hatályon kívül helyezi: 3/2024. (IV. 9.) KTM r.

Hatályos: 2024. 04. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/44.

Megjelent: 2024. 04. 11.

 

Új jogszabályok

 

80/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet

egyes mezőgazdasági termékek Magyarországra történő behozatalával kapcsolatos intézkedésekről

Hatályos: 2024. 04. 16.

 

81/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 27.

 

82/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

3/2024. (IV. 11.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 14.

 

19/2024. (IV. 11.) BM rendelet

egyes, képzéssel összefüggő feladatok ellátása tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

6/2024. (IV. 11.) EM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 14.

 

4/2024. (IV. 11.) KTM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

1096/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a 2024 második és harmadik negyedévében a távhőkassza pozitív egyenlegének megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

 

1097/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv egyes pályázati felhívásainak meghirdetésére irányuló intézkedésről

 

1098/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból és a nemzeti költségvetésből nyújtott állat- és területalapú, valamint beruházási típusú támogatások kifizetéséhez kapcsolódó eljárások gyorsításáról

 

1099/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatásáról

 

1100/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek egyes vízgazdálkodási feladatainak forrásbiztosításáról

 

1101/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésével kapcsolatos egyes intézkedésről

 

1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1103/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról

 

1104/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évi működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1105/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Veszprémi Főegyházmegye veszprémi vár területén található műemlékegyüttesei felújításának és fejlesztésének folytatásához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1106/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Contemporary Amperex Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1107/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

egyes állami vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról

 

1108/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú, “Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

 

1109/2024. (IV. 11.) Korm. határozat

a Mária Út Európai Kulturális Útvonallá minősítésének és működésének a támogatásáról, valamint egy budapesti zarándokiroda elindításáról és támogatásáról

 

27/2024. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 81/2024. (IV. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 27.

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja: 82/2024. (IV. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja: 3/2024. (IV. 11.) MEKH r.

Hatályos: 2024. 04. 14.

 

2/2013. (I. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

Módosítja: 19/2024. (IV. 11.) BM r.

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról

Módosítja: 19/2024. (IV. 11.) BM r.

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 19/2024. (IV. 11.) BM r.

Hatályos: 2024. 04. 26.

 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 6/2024. (IV. 11.) EM r.

Hatályos: 2024. 04. 14.

 

1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1099/2024. (IV. 11.) Korm. h.

 

1384/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

az agrárhitelezés kapcsán szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1099/2024. (IV. 11.) Korm. h.

 

1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1103/2024. (IV. 11.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/2022. (X. 3.) TFM rendelet

a területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 4/2024. (IV. 11.) KTM r.

Hatályos: 2024. 04. 12.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.

Heti jogász 2024. 11 – 13. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 11. héten a Magyar Közlöny 29 – 33. számai, a 12. héten a 34 – 35. számai, a 13. héten a 36 – 38. számai jelent jelentek meg.

Bővebben…

Heti jogász 2024. 8 – 10. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 8. héten a Magyar Közlöny 18 – 20. számai, a 9. héten a 21 – 23. számai, és 10. héten a 24 – 28. számai jelentek meg.

Bővebben…

Az EU jogszabályt fogadott el az élelmiszerek és az italok földrajzi árujelzői oltalmának megerősítéséről

Az Európai Tanács hivatalosan elfogadta a borokra, szeszes italokra és mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi árujelzők és egyéb minőségrendszerek oltalmának mind online, mind offline történő javításáról, valamint a földrajzi árujelzők bejegyzési eljárásának egyszerűsítéséről szóló rendeletet.

Bővebben…