Ismerje meg a Kamarát – Ismerjük meg egymást!

Vállalkozását érintő kérdése van? Fejleszteni szeretne? Külföldi partnerkeresésben gondolkodik? Folytatódik a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztató rendezvénysorozata, ahol a regisztrált vállalkozók és azok is, akik vállalkozásuk indítása előtt állnak megismerkedhetnek a Kamaránál igénybe vehető szolgáltatásokkal, feltehetik kérdéseiket, hogy együtt megoldásokat találjunk és megtaláljuk azokat a területeket, ahol kölcsönösen egymás segítségére lehetünk.

Bővebben…

Mi a törvényi háttere a regisztrációnak?

Az Országgyűlés 2011. november 21-én fogadta el az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (2011. évi CLVI. törvény), amely tartalmazta a gazdasági kamarákról szóló törvény módosítását.

A módosítás 2012. január elsején lépett hatályba. A gazdasági kamarákról szóló törvényi rendelkezéseket, köztük a kamarai nyilvántartásba vétellel kapcsolatosakat az 1999. évi CXXI. törvény tartalmazza.

Mire számíthat, aki nem regisztrál és/vagy nem fizet?

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 8/A. § (5):

„(5) Amennyiben a területi gazdasági kamara azt állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet az e törvény szerinti kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén a gazdálkodó szervezetet a főtevékenysége szerint illetékes területi gazdasági kamara a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt.”

továbbá 34/A. § (5):

„(5) A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be. A kamarai hozzájárulás behajtása érdekében a gazdasági kamara akkor is megkeresheti az állami adóhatóságot, ha a tartozás a 10 000 forintot nem haladja meg, de eléri az 5 000 forintot.”

Elfelejtettem a jelszavamat, mit tegyek?

Az elektronikus felületen kérjük, kattintson az „elfelejtett jelszó” lehetőségre. A rendszer a regisztrációkor megadott e-mail címre továbbít egy új jelszót.
Amennyiben nem tudja, hogy milyen e-mail cím került megadásra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a vállalkozás szerinti illetékes kereskedelmi és iparkamarával

Baranya megyei székhely esetén:

telefon: +3672507138.

Módosultak a vállalkozásom adatai, mit kell tennem?

„A gazdálkodó szervezet a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.”  (1999. évi CXXI. törvény 8/A. § (6) )

Bővebben…

Ügyvédi iroda meghatalmazás birtokában aláírhatja-e cégszerűen a regisztrációs adatlapot a cég helyett?

Az ügyvédi iroda, vagy az egyéni ügyvéd az erre szóló meghatalmazása esetén aláírhatja az adatlapot, amennyiben a meghatalmazás tartalmazza a bejelentendő adatokat. A meghatalmazást az adatlaphoz csatolni kell.

A bejelentendő adatok megjelölését a meghatalmazásnak azért kell tartalmaznia, hogy utóbb ne lehessen vitatni például, hogy az kiterjedt-e az önkéntes adatszolgáltatásra, vagy azoknak a nyilvántartásban való megjelenítésére.

A gazdálkodó szervezet bejegyzett főtevékenysége?

Társas vállalkozások esetén annak a tevékenységnek a négyjegyű TEÁOR kódját és megnevezését kell ide írni, amit a társas vállalkozás ezen a címen a cégbíróságon bejelentett.

Egyéni vállalkozó esetén pedig az Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának bejelentett hatjegyű szakmakódot és az ahhoz tartozó megnevezést, a 2012. január 1-jét követően megkezdett egyéni vállalkozói tevékenység estén az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kódot és az ahhoz tartozó megnevezést kell ebbe a rovatba beírni.