Szünetelés alatt áll az egyéni vállalkozásom, kell hozzájárulást fizetnem?

Kamarai hozzájárulást megfizetni arra az évre vonatkozóan nem kell, amikor a teljes naptári évet szünetelő státuszban tölti az adott egyéni vállalkozó.

Ha az egyéni vállalkozó tárgyév január 1. napján már szüneteltette a tevékenységét, akkor fizetési kötelezettsége csak a tevékenység újbóli megkezdésekor keletkezik.

Amennyiben a tárgyév január 2. és december 31. között kezdi meg a szüneteltetést, akkor a tárgyévre vonatkozóan fennáll a fizetési kötelezettség.

Mikor kapok számlát a kamarai hozzájárulásról?

Számlát nem állít ki a kamara a befizetésről, hanem a nyilvántartásba vételről szóló igazolás átutalással történt befizetés esetén a banki utalás bizonylatával, pénztári befizetés esetén a pénztári bevételi bizonylattal együtt képezi a hozzájárulás számviteli elszámolásának dokumentumait. A kamarai hozzájárulás ÁFA körön kívüli tételnek minősül, ráfordításként kell elszámolni nem pedig költségként.