Szakmai klubjainkba minden érdeklődőt szeretettel várunk, aki megfelel az adott klub alapszabályának.

A kamarai klubok működtetése során az alábbi irányelveket kell követni:

  • ha a kamarai törvény hatálya alá tartozó klubtag egyben önkéntes kamarai tagja is a  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának (PBKIK), nem kell külön klubtagsági díjat fizetnie;
  • ha a kamarai törvény hatálya alá tartozó klubtag nem önkéntes tagja a PBKIK-nak, de tagja a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarának, évi 30.000,- Ft klubtagsági díjat fizet szolgáltatási díjként;
  • ha a kamarai törvény hatálya alá tartozó klubtag nem önkéntes tagja sem a PBKIK-nak, sem a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarának, évi 60.000,- Ft klubtagsági díjat fizet szolgáltatási díjként;
  • a kamarai törvény hatálya alá nem tartozó klubtag, aki / amely pártoló tagságot létesít a kamarában, éves pártoló tagdíjat fizet, külön klubtagsági díjat nem;
  • a kamarai törvény hatálya alá nem tartozó magánszemély klubtag, aki szakterületén régóta komoly szakismerettel rendelkezik, senior tagság létesítése (mely nem keletkeztet tagdíjfizetési kötelezettséget) esetén nem fizet külön klubtagsági díjat.
Belépési nyilatkozat kamarai klubba
Amennyiben nem önkéntes tagja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának, akkor a kamara alapszabályában meghatározott klubtagsági díjat kell fizetnie.

A klub munkájában részt vesz(nek):

Vállalkozás adatai

Erre azért van szükség, hogy ne kelljen megkérdeznünk például a székhely címét.

Számlázási adatok

Nyilatkozatok