A kamara az etikai bizottság keretében jószolgálati közvetítő tevékenységet folytat a gazdálkodó szervezetek vitáinak peren kívüli rendezése érdekében.

  1. A küldöttgyűlés legalább 10 tagú etikai bizottságot választ. Az etikai bizottság testületi szerv, amely elnökét tagjai közül maga választja.
  2. Az etikai bizottság a kamarai törvény az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Kódexe, valamint a jelen alapszabály üzleti forgalom biztonságával kapcsolatos fejezete alapján tevékenykedik.
  3. Az etikai bizottság végzi a gazdálkodó szervezetek közötti viták rendezésére irányuló kamarai jószolgálati munkát. A kamara tisztségviselői az etikai bizottság tevékenységében – szükség szerint – közreműködnek.
  4. Az etikai bizottság elnökét saját soraiból választja.
  5. Az etikai bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű többségének támogatásával hozza meg.
  6. Az etikai ügyek tárgyalásánál a határozathozatal rendjét az etikai bizottság ügyrendje határozza meg.
  7. Az etikai bizottság elnöke képviseli a kamarát az MKIK etikai bizottságában.

A bizottság tagjai

Etikai kódexek:
általános:
szakmai etikai kódexek:
Személytaxisok és személykocsis személyszállítók szakmai etikai kódexe: https://mkik.hu/szemelytaxisok-es-szemelykocsis-szemelyszallitok
Vendéglátó vállalkozók szakmai etikai kódexe: https://mkik.hu/vendeglato-vallalkozok
Utazási irodák és ügynökségek szakmai etikai kódexe: https://mkik.hu/utazasi-irodak-es-ugynoksegek
Ingatlangazdálkodók szakmai etikai kódexe: https://mkik.hu/ingatlangazdalkodok-etikai-kodexe
Autósiskolák szakmai etikai kódexe: https://mkik.hu/autosiskolak-etikai-kodexe
Kiállítás- és vásárszervezők szakmai etikai kódexe: https://mkik.hu/kiallitas-es-vasarszervezok-etikai-kodexe