Az új törvény alapján 2018. január 1. napjától a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság látja el az állandó választottbírósági feladatokat a 2017. december 31-én megszűnt Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, valamint az Energetikai Állandó Választottbíróság még folyamatban lévő ügyeiben is. A 2018.. január 1. napján folyamatban lévő ügyeket a megindításuk időpontjában hatályos eljárási rend szerint kell befejezni. A megszűnő választottbíróságok hatáskörének a megszűnésük előtti kikötése esetén a jogvita választottbírósági rendezésére 2018. január 1. napja után az MKIK mellett működő Állandó Választottbíróságnak van hatásköre. Ezekben az eljárásokban a megszűnő választottbíróságok hatáskörének kikötésére irányuló megállapodást az MKIK mellett működő Állandó Választottbíróság hatáskörének kikötésére irányuló megállapodásnak kell tekinteni.

További információ a Magyar-Kereskedelmi és Iparkamara honlapján: http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/valasztottbirosag-9245