Szakmai klubok

A személyes kapcsolatépítést, a tudásmegosztást, az együttműködést és a kölcsönös tanulást szolgálják a kamarában működő klubok. A különböző szakmákban dolgozó vállalkozók részéről is igény, hogy közösségi alkalmakat teremtve személyesen is találkozzanak egymással. Az összejövetelek fő témái a szakmai program mellett az ismerkedés, egymás mentorálása, a speciális, egyedi esetek megvitatása.

Humánklub

Humán klub

A PBKIK Humán Klub célja a humán témákban tapasztalatcsere, tudásmegosztás és folyamatosan növekvő tudásbázis építése, valamint a vállalkozások szemléletformálása a hatékonyabb működés érdekében. A Klub célja az is, hogy a HR szakmában a Baranyában is rendelkezésre álló széleskörű tudást, ismeretet és minőségi szolgáltatást nyújtók és az azt igénybevevők egymásra találását elősegítse.

A klub elnöke: Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna
A klub titkára: Piacsek László

Marketing klub

A kamara legrégebben működő aktív klubja, a Marketing Klub évente 6-7 programot szervez, ezek egy része elméleti jellegű, amikor szakértők, kutatók, egyetemi oktatók tartanak előadást aktuális kérdésekről, problémákról, trendekről, a klub tagjai pedig ezt megvitatják.

A klub elnöke: Dr. Orosdy Béla
A klub titkára: Katona Petra

Munkavédelmi klub

A Munkavédelmi Klub működésének elsődleges célja felkészíteni a cégeket a munkavédelmi ellenőrzésekre, kiemelni a kritikus pontokat, a „legjobb módszer” bemutatásával felhívni a figyelmet a hiányosságokra.
Naprakész tájékoztatást adni az aktuális munkavédelmi, tűzvédelmi jogszabályokról, rendeletekről.

A klub elnöke: Bogos Csaba
A klub titkára: Biró Sarolta

Senior Klub

A PBKIK Senior Klub célja, hogy a a munkájukban elismert, de a mindennapi gazdasági feladatoktól mentesült szakemberek tudását, tapasztalatait, kapcsolatrendszerét elérhetővé tegyék azok számára, akik bizalommal fordulnak kamaránkhoz. Szeretnék, ha az a több évtizedes gyakorlat és tudás, amit aktív éveikben megszereztek, nem heverne parlagon és segítségére tudnánk lenni Baranya gazdaságának.

A klub elnöke: Dr. Kállai Sándor

Üzletasszony Klub

A nők másként gondolkodnak, másféle problémamegoldó mechanizmusok és hangsúlyok mentén élik az életüket, mint a férfiak, és ez igaz az üzleti életben való érvényesülésre is. Ez a közös véleményen alapuló új látásmód hívta életre a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Üzletasszony Klubját 2016 februárjában.

A klub elnöke: Dr. Kovács Éva
A klub titkára: Schmidt Enikő

Társasági események

Baranya Megyei Üzleti Estély
A megye gazdaságának legjobbjainak elismerése
Többet szeretnék tudni
Gazdasági évzáró – TOP 100 Gála
A megye és a városok legnagyobb vállalkozásainak köszöntése
Többet szeretnék tudni
Kamarai Kerti Parti
Kötetlen találkozás a gazdasági és közéleti szereplők részére
Többet szeretnék tudni
Previous slide
Next slide