Dr. Síkfői Tamás a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Dr. Síkfői Tamás elnök

Kamaránk a baranyai vállalkozások legjobbjainak szolidáris üzleti közössége.
Elkötelezettek vagyunk a megyénk gazdasága, vállalkozásaink fejlesztése iránt.
Célunk munkatársaink és a helyi társadalom fejlődése, jóléte.
E célokért együtt, egymással hálózatban, saját vállalkozásunk keretein túl is tenni akarunk.
Segítjük egymást, így a megye versenyképességét szaktudásunkkal, kapcsolatainkkal, és anyagi erőforrásainkkal.

Rabb Szabolcs
Rabb Szabolcs főtitkár

Kamaránk a megye gazdaságának fejlesztő motorja, az üzleti közösség szervezője.
A kihívásoknak megfelelni csak a vállalkozásokkal történő szoros együttműködésben képzelhető el.
A kamarai stratégiai mátrix minden eleme a vállalkozásokat szolgálja.
A kamara hivatalának felkészült és elkötelezett munkatársai a vállalkozások szolgálatában állnak.
Meghívom a közösség tagjai közé, tapasztalja meg kezdeményezéseink mentén szervezett aktivitásainkat, a közös értékeket és sikereket.

Példaképp

Amikor megkérdezik az iskolapadból kikerülő fiatalokat, mit terveznek az életben, a szakmunkások első helyen hazájuk elhagyását, a nyugati munkát említik, míg a diplomások emellett még állami köztisztviselőként vagy multinacionális cég alkalmazottjaként képzelik el életüket.

Az elmúlt negyedszázad komoly értékrendi problémákat okozott, amelyekkel bizony csak hosszú távon lehet megküzdeni. Egyre kevesebben vállalják az önálló életút kihívását, az alkotás szabadságát.

Egy-egy ország versenyképessége, a társadalom stabilitása jórészt attól a középosztálytól függ, amely jelentős részét az önálló, másoknak megélhetést, munkát biztosító vállalkozók alkotják. ők azok, akik saját egzisztenciájuk mellett egyre több társadalmi felelősséget is felvállalnak, és ehhez képest egyre kevesebb figyelmet kapnak.

A példák mindig meghatározóak. Manapság a globalizált világ fetisizált mintái korántsem a család, a települések, vagy akár a munkaközösségek, vállalkozások világából kerülnek ki. Hatalmas erők fordítják el a fiatalok figyelmét a tradicionális értékektől.

A baranyai üzleti közösséget képviselő kamara célja éppen az volt e kötettel, hogy bemutassa a társadalomban meghatározó szerepű pozitív életutak sorával, van alternatíva. Igaz, ez nehéz és kemény munkával, de az alkotás örömével kikövezett út, amely sikerei nem csak forint fillérre számított eredményben mérhetők.

52 életutat adunk közre, amelyek mind példaértékűek. A Rabb Szabolcs kollégám ötlete nyomán kidolgozott projekt azonnal zöld utat kapott a kamara elnökségétől. Terveink szerint a kötet online verziója – évente bővített változatban – folyamatosan elérhető lesz a kamara honlapjáról, és időről időre ismét kiadjuk azt. A Példaképp kötetet eljuttatjuk iskoláknak, pályaválasztó gyerekeknek, és a kamara felhasználja munkakapcsolataiban is a megyét, a helyi gazdaságot bemutató anyagaival együtt. Ezúton szeretném megköszönni a kötet alkotói stábjának munkáját, elkötelezettségét. Kívánom, hogy az olvasó megtalálja az életét segítő tanulságokat a bemutatott személyiségek munkásságából, tapasztalataiból!

Dr. Síkfői Tamás a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke