Kiknek nem kell regisztrálnia és kamarai hozzájárulást fizetnie?

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó 2009. évi CXV. tv tartalmaz kivételeket, ezek:

  • a magán-állatorvosi tevékenység,
  • az ügyvédi tevékenység,
  • az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység,
  • a közjegyzői tevékenység,
  • az önálló bírósági végrehajtói tevékenység.

Így a fenti tevékenységekre nem vonatkozik a kötelezettség.

Nem vonatkozik továbbá azokra a vállalkozásokra, akik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény hatálya alá tartoznak.

2014. január 1-től az alábbi kategóriákba tartozó vállalkozásoknak nem kell regisztrálniuk a kereskedelmi és iparkamaránál:

  • minden társas és egyéni vállalkozás, aki az agrárkamarai törvény 1. és 2. számú mellékletében meghatározott főtevékenységet végez,
  • minden egyéni vállalkozás, aki az agrárkamarai törvényben meghatározott agrár melléktevékenységet végez, és NEM szerepel a élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben.

Mi a törvényi háttere a regisztrációnak?

Az Országgyűlés 2011. november 21-én fogadta el az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (2011. évi CLVI. törvény), amely tartalmazta a gazdasági kamarákról szóló törvény módosítását.

A módosítás 2012. január elsején lépett hatályba. A gazdasági kamarákról szóló törvényi rendelkezéseket, köztük a kamarai nyilvántartásba vétellel kapcsolatosakat az 1999. évi CXXI. törvény tartalmazza.

Mikor kapok számlát a kamarai hozzájárulásról?

Számlát nem állít ki a kamara a befizetésről, hanem a nyilvántartásba vételről szóló igazolás átutalással történt befizetés esetén a banki utalás bizonylatával, pénztári befizetés esetén a pénztári bevételi bizonylattal együtt képezi a hozzájárulás számviteli elszámolásának dokumentumait. A kamarai hozzájárulás ÁFA körön kívüli tételnek minősül, ráfordításként kell elszámolni nem pedig költségként.

Milyen bankszámlaszámra kell utalni a kamarai hozzájárulást?

Amennyiben a vállalkozás székhelye Baranya megyében található, akkor a 10300002-24617019-70073285 (MKB Bank Zrt.) A vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget be kell írni az átutalás „közlemény” rovatába. Ez nagyon fontos a vállalkozás azonosítása miatt!

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján az összes területi kereskedelmi és iparkamara elérhetőségét megtalálja.

Milyen formában tudok eleget tenni regisztrációs kötelezettségemnek?

A regisztráció leghatékonyabb módja az internetes (online) regisztráció, de a kamarai honlapról letöltött és kinyomtatott adatlap kitöltésével is benyújtható a regisztrációs kérelem, mindkét esetben a cégszerűen aláírt adatlapot kell eljuttatni a székhely szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarába (postai úton, szkennelés után e-mail mellékleteként, személyesen ügyfélszolgálati irodákba).

Bővebben…