A BIOKOM Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási, városüzemeltetési és köztemető üzemeltetéssel kapcsolatos közfeladat ellátásával foglalkozó vállalkozás.

Tevékenységeik elsősorban Pécs Város közút és járda területeinek, autóbuszmegállóinak üzemeltetése, fenntartása, hó- és síkosság mentesítése az utak kátyúzása, az úttestek és úttartozékok javítása, hidak és támfalak karbantartása, a közvilágítás aktív elemeinek karbantartása, valamint a városüzemeltetés kapcsán (forgalomirányító lámpa, rendezvényszekrény, díszvilágítás, szökőkutak) felmerülő villamos energia igények vételezésének biztosítására.

A BIOKOM folyamatosan figyelemmel kíséri a városi közlekedés folyamatosságát, szervezi és koordinálja Pécs helyi közösségi közlekedését. Feladata még az utas tájékoztatás; menetrend és autóbusz-hálózattervezés; parkolás üzemeltetés, behajtási engedélyek; közterület-hasznosítás; Pécsike e-bike üzemeltetés, forgalomszabályozási és forgalomtechnikai feladatok koordinálása.

A BIOKOM NKft. gondoskodik a városi zöldfelület gazdálkodás megszervezéséről, csemetekert fenntartásáról, köztisztasági feladatok ellátásáról, közutak, járdák, parkok, buszmegállók takarításáról; kézi hó- és síkosság mentesítésről, valamint a városi erdőgazdálkodásról. Utóbbi tevékenységét tekintve első sorban rekreációs célú erdőket gondoz kifejezetten természetbarát (Pro Silva) módszerekkel.

A fenti feladatokon túl a BIOKOM végzi a Pécsi Köztemető üzemeltetését, illetve a közfoglalkoztatás megszervezését.

 

Gyakornoki program:

confirm

Duális képzőhely:

confirm