A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 15. § (4) bekezdése alapján a gazdasági kamara a gyakorlati képzés eredményességét mérő szintvizsga bevezetése érdekében – a gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttműködve – az Országos Szakmai Szintvizsga Bizottság Elnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet.

A pályázaton történő részvétel feltételei

 • A szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat
  • szakmunkás bizonyítvány és mesteroklevél, továbbá tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
  • szakirányú technikusi oklevél, tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
  • akkreditált felsőfokú szakmai bizonyítvány, tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
  • szakirányú főiskolai, egyetemi diploma, öt éves szakmai gyakorlat.
 • Vizsgáztatási tapasztalat, legalább alapfokú pedagógiai ismeret.
 • Kamarai vagy érdek-képviseleti tag ajánlása (írásos).
 • Büntetlen előélet.

Előnyben részesül, aki kamarai vagy gazdasági érdek-képviseleti tag, illetve szerepel az országos vizsgaelnöki névjegyzékben (adott szakmában).

A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges

 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló, okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása,
 • vizsgaelnöki névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata),
 • legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű.

A névjegyzékbe kerülő vállalja, hogy a kamara által szervezett – feladattal összefüggő módszertani és szakmai – felkészítéseken részt vesz, majd felkérés alapján adott szakmában a szintvizsga bizottsági elnöki feladatokat ellátja. Igazolványt a felkészítésen való részvételt követően kaphat.

A pályázat benyújtása

Pályázni a pályázati kiírás mellékletében szereplő adatlap kitöltésével, és az előírt dokumentumok csatolásával lehet.

A pályázatok beadása folyamatos.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani: Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 7625 Pécs Majorossy Imre utca 36. címre

A borítékon kérjük, a következőket tüntesse fel: „Szakmai szintvizsga bizottság elnöki pályázat”

További információ:

Bakó Eszter, tanulószerződéses tanácsadó

E-mail:
Mobil: +36209847455