A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a gazdasági kamara az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciák elsajátítását mérő szintvizsga megszervezéséhez, az Országos Szintvizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat:

 • szakmunkás bizonyítvány és mesterlevél, továbbá tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
 • szakirányú technikusi oklevél, tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
 • akkreditált felsőfokú szakmai bizonyítvány, tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
 • szakirányú főiskolai, egyetemi diploma, öt éves szakmai gyakorlat.
 • Vizsgáztatási tapasztalat, legalább alapfokú pedagógiai ismeret.
 • Kamarai vagy érdek-képviseleti tag ajánlása (írásos).
 • Büntetlen előélet.

Előnyben részesül, aki kamarai vagy gazdasági érdek-képviseleti tag, illetve szerepel a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben (adott szakképesítésben).

A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges

 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása,
 • vizsgaelnöki névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata),
 • legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű.

A névjegyzékbe kerülő vállalja, hogy a kamara által szervezett – feladattal összefüggő módszertani és szakmai – felkészítéseken részt vesz, majd felkérés alapján adott szakmában a szintvizsga bizottsági elnöki feladatokat ellátja.

A szintvizsga elnöki felkészítés után sikeres on-line vizsgát követően a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap az Országos Szintvizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételről, amely három évig érvényes.

A pályázat benyújtása

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével, és az előírt dokumentumok csatolásával lehet.

A pályázatok beadása folyamatos.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani: Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36. címre

A borítékon kérjük, a következőket tüntesse fel: „Szintvizsga bizottság elnöki pályázat”

További információ:

Sarkadiné Schmidt Alexandra, tanulószerződéses tanácsadó

E-mail: sarkadine@pbkik.hu

Mobil: +36 20 534 7916