A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha megfelelő képzőhely biztosított és így köthető tanulószerződés, a tanuló gyakorlati képzése a szakközépiskola vagy szakiskola 9. évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően, kizárólag ennek keretében szervezhető meg.

 

Ki köthet tanulószerződést?

Tanulószerződést az a tanuló köthet, aki

  • iskolai rendszerű szakképzésben vesz részt,
  • a szakképzés megkezdéséhez szükséges előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

 

Miért jó a tanulószerződés?

  • A tanulónak, mert munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzésben részesül, valamint rendszeres havi díjazást kap.
  • A tanuló a társadalombiztosítási szabályok szerint biztosítottá válik – a tanulóévek szolgálati időnek számítanak.
  • A gyakorlat során a cégeknek lehetőségük nyílik a fiatalok megismerésére és szakember utánpótlás nevelésére.

 

Milyen jogszabály alapján köthető?

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján.

 

A tanulót megillető juttatások

Havi rendszeres pénzbeli juttatás

A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni, mely a tanítási szünetek alatt is megilleti a tanulót. A kezdő összeget a gazdálkodó szervezetek sikeres tanulmányi félévenként emelik.

Egyéb juttatások

A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz illetik meg. A tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók.

 

Kötelezettségek

A tanulószerződésben a tanuló arra vállal kötelezettséget, hogy

  • a gazdálkodó szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,
  • a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,
  • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,
  • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a Szervezet jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Megjegyzés:

A tanulószerződést a gazdálkodó szervezet köti a tanulóval, de csak a Kamara iktatásával és ellenjegyzésével érvényes.

További felvilágosítás

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Humánerőforrás-fejlesztési osztályának duális képzési tanácsadói nyújtanak

Nyomtatványok

Tanulószerződés