Új szerepvállalás és szemléletváltás szükséges: szorosabb együttműködés a szakképző iskolákkal, (az elméleti és gyakorlati képzés nincs szétválasztva, megállapodáson alapul, hogy ki mit tanít meg) nagyobb rugalmasságot ad.

 

A duális partner:

 • kezdeményezi – nyilvántartás hiányában – a kamarai nyilvántartásba vételt,
 • biztosítja a szakirányú oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
 • a szakképző intézménnyel közösen kidolgozza szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programot, feltölti a tanulmányi és regisztrációs rendszerbe a KRÉTÁ-ba,
 • minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel,
 • biztosítja az Szakképzési törvényben meghatározott juttatásokat,
 • kidolgozza az értékelésre és minősítésre vonatkozó szempontokat, és ez alapján értékeli és minősíti a tanulót,
 • a szakmai gyakorlatról foglalkozási naplót vezet, feltölti a KRÉTÁ-ba,
 • nyilvántartja a tanulói mulasztásokat,
 • a tanuló javára felelősségbiztosítást köt,
 • biztosítja a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot,
 • biztosítja a tűz-munkavédelmi oktatást,
 • kapcsolatot tart a kamarával, szakképző intézménnyel, szülőkkel.

 

Képzési program

Szakmánként, az adott szakma programtantervéhez igazodóan tartalmazza

 • a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismereteket,
 • a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat,
 • a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait,
 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelésére és minősítésére vonatkozó, a duális képző által kidolgozott értékelési és minősítési kritériumokat.

 

A képzési program elkészítéséhez segítségül ajánljuk az MKIK sablonját és útmutatóját.

https://dualis.mkik.hu/szakmai-anyagok

Új szemlélet alapján új módszertan a szakirányú oktatás tervezésében, szervezésében, követésében és értékelésében.

Tanulási Eredmény Alapú oktatás (TEA):

 • A szakképzés fő célja a szakmai cselekvőképesség kialakítása.
 • A tanulással, a tanulási szakasz végére elérhető kimeneti követelmények leírása. Meghatározza, hogy
  • a tanuló mit tud,
  • mit ért és
  • önállóan mire képes, miután lezárt egy tanulási folyamatot.