2020. január 1-én lépett hatályba a 2019. évi LXXX. sz. törvény a szakképzésről, mely alapvetően alakította át a magyar szakképzés rendszerét.

A 2020/2021. tanévben a szakképzésbe belépő tanulók már az új jogi szabályozás alapján kezdték meg tanulmányaikat.

Az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) felváltotta a Szakmajegyzék, az ebben meghatározott szakmákat kizárólag iskolai rendszerben lehet tanulni szakképző intézményekben.

A szakképző intézmények új típusai és jellemzői

A szakképző intézményeknek 2 fő típusa: az 5 vagy 6 éves, érettségire és szakmai vizsgára felkészítő technikum és a 3 éves, szakmára felkészítő szakképző iskola.

A képzés kétlépcsős szerkezetű. Az ágazati alapoktatásban a rokon szakmákban közös ágazati alapismereteket lehet elsajátítani, ágazati alapvizsga letételét követően (a szakképző iskolában a 9. osztály, technikumban pedig a 10. osztály végén), választhat a tanuló a tanulható rokonszakmák közül. A szakirányú oktatás duális képzésben szervezhető, a szakképző intézményben és a duális képzőhelyen (gazdálkodó szervezeteknél, vállalkozásoknál), a képzési program tananyagtartalmát és az ehhez rendelt időkeretet egymás között megosztva.

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az öt-, néhány esetben hatéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban, és ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy, ami emelt szintű tantárgyi érettséginek minősül. A technikumi szakirányú oktatás is szervezhető vállalkozásoknál duális képzésben. Az 5 vagy 6 év elvégzése után egyszerre kapnak a diákok érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél a szakirányú továbbtanulásnál.

Természetesen gimnáziumban szerzett érettségi után is van lehetőség szakmát tanulni, ilyen esetben az érettségi után a technikumi képzés 2 éves.

A szakképző iskola hároméves, célja a szakmára való felkészítés. Az ágazati ismereteket adó első év és ágazati alapvizsga után, a 9. osztály végén történik a konkrét szakmaválasztás. A következő két évben duális képzés formájában vállalatoknál, vállalkozóknál tudják a tanulók elsajátítani a szakmai ismereteket. A tanulmányok végén szakmai vizsgát téve szakmát szereznek. A szakképző iskolában a szakmai vizsga után további két év alatt esti tagozaton lehet érettségizni.

Felnőttek, akik szakmát szeretnének tanulni, kétéves szakképző iskolai vagy technikumi képzésekre jelentkezhetnek, tanulói jogviszonyban 25. életév alatt akár nappali tagozatra is vagy felnőttképzési jogviszonyban. Két szakma megszerzése továbbra is lehetséges ingyenesen. Előzetes tudás, munkatapasztalat beszámításával a képzési idő lényegesen rövidebb.

A szakirányú oktatás elsősorban duális képzőhelyeken

Az ágazati alapképzés után a szakirányú oktatás a képzési program alapján a szakképző intézményben és a duális képzőhelyeken folyik. A duális képzőhelyeken tanulók / képzésben részt vevők szakképzési munkaszerződés keretében vesznek részt a duális képzésben. A szakirányú oktatásra alkalmas duális képzőhelyeket továbbra is a területi gazdasági kamarák tartják nyilván és ellenőrzik a képzés minőségét.

A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal

A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

  • az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,
  • a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a szakirányú oktatást végző duális képzőhely munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,
  • a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.

Felnőttképzési jogviszonyban képzésben részt vevők is köthetnek szakképzési munkaszerződést egy duális képzőhellyel. Szakképzési munkabérre és további egyéb munkáltatói juttatásokra jogosulttá válnak. A szakirányú képzési óraszám akár a saját munkáltatónál is teljesíthető, ha annak tevékenysége kapcsolódik az adott szakmához.


A 2020/2021-es tanév előtt indult képzéseknél a tanulók gyakorlati oktatása Tanulószerződéssel vagy Együttműködési megállapodással történik a képzőhelyeken. A tanulók juttatásaira az előző törvény szabályozásai vonatkoznak.