ITT és MOST – új üzletipartner-keresési platform vállalkozásoknak

Az idei év mindannyiunk, így a vállalkozások mindennapjait is átformálta. A korábban meghatározott célokat sok esetben újra kell tervezni, az eddigi gyakorlattól eltérő lehetőségeket, csatornákat találni az üzletszerzésre. A kapcsolattartásban felértékelődött az internet szerepe, a személyes üzleti tárgyalások zöme átkerült az online térbe. Ezáltal kitágult a világ, de fel is gyorsult és új kihívások születtek. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felé az elmúlt néhány hónapban a vállalkozók többsége jelezte, hogy számos új nehézséggel kell szembenéznie, az üzleti és beszállítói partnerségben kapacitáshiányok, logisztikai problémák merültek fel, amiket minél hamarabb szeretnének megoldani. Erre született meg válaszként az ITT & MOST Nemzetközi Online Üzletember Találkozó Magyar Nyelven platform.

Bővebben…

Innovációra fel!

A baranyai vállalkozások között is akad néhány, amely szép eredményeket ér el az innovációs tevékenysége által született termékekkel. Lehetne több bátor cég is, bár az is igaz, hogy az esetek jelentős részében nem is kerül napvilágra az innovációs tevékenység megléte. Az újító, változtató gondolkodásnak nagy szerep jut a jövőben, egyes vélemények szerint ez a záloga a vállalkozások életben maradásának, fejlődésének. Összeállításunkban néhány baranyai jó példát is bemutatunk.

Bővebben…

Újraindul az élet: van, aki a járvány alatt is megtalálta a lehetőségeket

A legtöbb vállalkozás életében jelentős változást hozott a koronavírus-járvány miatt megváltozott helyzet. Míg egyes ágazatokat teljes leállásra késztetett a lakosság otthonmaradása, mások a kihívásokra válaszolva megtalálták az új megoldásokat, amelyekkel életben tudták tartani a vállalkozásukat. Lassan újraindul az élet, de már nem lesz olyan, mint korábban. Sokakat elgondolkodtatott a hátunk mögött hagyott két hónap, így a tanulságok levonása után változtatnak eddigi működésükön. Ezt is bemutatjuk a címlapsztoriban.

Bővebben…

Gazdasági válság? Válság? Mit hozott a COVID-19 világjárvány?

Hirtelen érkezett, a vállalkozások többségét váratlanul és felkészületlenül érte a koronavírus világjárvány hatásaként bekövetkezett gazdasági változás. Teljes ágazatok kényszerültek leállni, az életünk jelentős része áttevődött az internetre. Van, aki végképp lehúzta a rolót, más átszervezte a működését, esetleg stratégiát, tevékenységi kört váltott. Ma még senki nem tudja megmondani, hogy milyen következménye lesz a folyamatoknak és meddig húzódik el a világjárvány hatásaként kialakult gazdasági válság. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a korlátozások bejelentésének első napjától folyamatos készenlétben áll, informálódik, egyeztet, javaslatokat fogalmaz meg, érdekeket képvisel. A több mint másfél havi megfeszített munkának számos eredménye van.

Bővebben…

Egymáshoz kapcsolódik a tudományos kutatás és a hazai (baranyai) gazdaság

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában (PTE SzKK) zajló kutatások és a gazdasági szereplők által felmerült igények ezentúl több platformon is találkoznak, mivel a kutatóközpont Ipari és Innovációs Tanácsadó Testülete (IITT) a jövőben becsatornázza a SzKK-ba az aktuális gazdasági ipari trendeket, közvetít a piac, a helyi gazdaság és a K+F bázisaként is működő SzKK között. A kutatóközpontban új kutatócsoportok is alakultak, amelyek szintén az egyetemi tudásbázis és a gazdaság együttműködését szolgálják.

Bővebben…

Összefog az ICT-szektor Baranyában

Az informatika, az információtechnológia szinte az élet minden területén jelen van és egyre nagyobb érdeklődés, igény mutatkozik iránta. Az egészségügyi berendezésektől kezdve a közlekedésen, az ipari termelővállalatok robottechnológiáján át a mezőgazdaságig olyan új technológiák, eljárások születnek, amelyek nem nélkülözhetik a számítógépes hátteret, az információ közvetítését, feldolgozását, tárolását. Bár azt gondoljuk, hogy az informatikai rendszerek rengeteg munkavállaló munkáját kiváltják, és ennek van is igazságtartalma, azonban a szervereket, a technológiát ki kell szolgálni, működtetni kell. A gyors ütemű fejlődéssel nem tart lépést a magas kvalitású szakemberek képzése, ma is több tízezer informatikus hiányzik a gazdaságból. Baranyában eddig három nagyobb szerveződés, a kamara Információtechnológiai bizottsága, az Információmenedzsment Innovációs Klaszter, valamint az Informatikai Vezetők Társasága gyűjtötte egybe a megye ICT-szektorában dolgozó intézmények, vállalkozások vezetőit, képviselőit, hogy a maguk eszközeivel és lehetőségeivel támogassák a térségi informatikai fejlődését. Most azonban a hathatós siker érdekében összefogott ez a három szereplő.

Bővebben…

Aktív 2019 után még nagyobb tempójú 2020 jön

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elérte, hogy a vállalkozásokat érintő innovációs és gazdaságfejlesztési kormányzati programok kidolgozói megyei fórumokon ismerjék meg a gazdasági szereplők véleményét, javaslatait. Az egyetem meghatározó karai és intézetei részére a kamara a reálgazdaság igényeit és elvárásait közvetítette, szakmai együttműködéseket szervezett a kutatók és a helyi vállalkozások között. A kamara munkatársai több száz vállalkozás számára nyújtottak gazdasági, külkereskedelmi és innovációs tanácsadást. Ez csak néhány azokból az eredményekből, amelyeket 2019-ben realizálhatott a PBKIK. De miként folytatódik a munka, melyek lesznek a kitűzött célok 2020-ra? Évértékelésre és évindításra kértük a kamara elnökét és főtitkárát.

Bővebben…

Partnerséget építünk – megjelent az új KKV Stratégia

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a hazai vállalkozók közös munkájának eredményeként megszületett új KKV Stratégia akkor tölti be küldetését, ha várakozásainknak megfelelően egy új gazdaságfejlesztési intézményrendszer megalapozásának kiindulópontjává válik – ezt a gondolatot fogalmazta meg dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár az új KKV Stratégia bemutatásakor. A dokumentum és a hozzá kapcsolódó zászlóshajó projektek megalkotásához az ITM a hazai vállalkozások, így a baranyai cégek javaslatait is meghallgatta. Elsőként azt kérdeztük államtitkár úrtól, hogy miért született meg a KKV Stratégia.

Bővebben…

Szakmai utánpótlás: miből lesz a jövő szakembere?

Szinte nincs olyan iparág, ahol ne jelentene kihívást a szakmai utánpótlás kinevelése. A demográfiai adatok szerint is ma kevesebb fiatal koptatja az iskolapadot, mint 10-20 évvel ezelőtt, ami azt is jelenti, hogy a következő munkába álló generációban kevesebb szakképzett, technikus, diplomás munkavállaló lesz, mint amennyire a gazdaságnak szüksége lenne. A kamara számos lehetőséget megragad a szakmaiutánpótlás-nevelésre a pályaválasztástól a mestertanfolyamokig, valamint továbbképzéseket szervez, tájékoztatókat tart és összehangolja az e területeket érintő aktivitásokat.

Bővebben…

Kooperációs és együttműködési fórumok

A jelentős hozzáadott értéket produkáló ágazatok eddig jellemzően más megyéket választottak, ez a folyamat idén részben megváltozott. A kamara célja ezért egyrészről a fejlődőképes, már itt dolgozó, a településekhez erősen kötődő kkv-szektorbeli cégek sokrétű támogatása, és ebbe a kormányzat, az önkormányzatok, valamint az egyetem bevonása. E sikeres cégek számára kiemelt fontosságú a helyi beszállítói, vállalkozási rendszer fejlesztése is.

Bővebben…