Előreléphet a gazdaság 2019-ben Baranyában

Jelentős változásokat hozhat az idei év a megye gazdasága számára. A kamara és az egyetem, Pécs, illetve Baranya önkormányzata, valamint az egyházmegye vezetői és szakemberei között elindult egy operatív együttműködés a gazdaságfejlesztés, az infrastruktúra-fejlesztés, a külügyek és a kulturális kérdések területén. A kamara olyan konkrét fejlesztési program kidolgozását kezdte meg tavaly, amely tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek nélkülözhetetlenek a versenyképes gazdaság eléréséhez az innováció és K+F, az oktatás, a HR-utánpótlás, a gazdaságorientált önkormányzati üzemmód témaköreiben. Optimistán kezdik az évet a megye meghatározó vállalkozásai, amelyek komoly fejlesztéseket valósítanak meg 2019-ben. Összeállításunkban a kamara és a vállalkozások vezetőit kérdeztük az előttük álló 12 hónapról.

Bővebben…

Pályaorientáció: ki szerez szakmát? Ki tanul tovább?

A vállalkozások és a gazdasági fejlődés egyik meghatározó tényezője a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő mennyiségű és minőségű szakképzett munkaerő-utánpótlás kinevelése. Még mindig jellemző, hogy a pályaválasztás előtt álló gyerekek jelentős része nem tudja, hogy hol tanuljon tovább, mert nem ismeri a különböző szakmák jellemzőit, vagy azt gondolja, hogy csak diplomával lehet érvényesülni. Ma már számos rendezvény, alkalom, lehetőség segíti a fiatalokat és szüleiket, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a baranyai vállalkozások, az oktatási, valamint a köznevelésben és szakképzésben közreműködő intézmények, illetve az oktatás, a pályaorientáció és a szakképzés terén dolgozó szakemberek együttműködésével segít megtalálni a kérdésre a választ: merre induljon a fiatal ahhoz, hogy a jövőben hasznosítható tudást szerezzen?

Bővebben…

Open4Business 2018 – 18 ország üzletemberei Pécsett

A gépipar, a kreatívipar, a kereskedelem, a nemzetközi klaszter együttműködések és az innováció volt fókuszban az idén harmadik alkalommal megrendezett Open4Business Nemzetközi Üzletember Találkozón és Konferencián október 3-5. között. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsmentszervezet: PBKIK) és az Enterprise Europe Network dél-dunántúli irodája által szervezett rendezvény a plenáris ülések, a fórumok, az egyéni konzultációk és a céglátogatások mellett most is kiváló lehetőséget teremtett a helyi és a vendég vállalkozások közötti networkingre.

Bővebben…

A vállalkozások és a kutatóközpont.. egymásra találtak

Hosszú évek óta komoly igény a gazdaság részéről, hogy az egyetemeken folytatott kutatások mielőbb hasznosuljanak, illetve a vállalkozások felmerülő kutatási, innovációs kihívásaikhoz támogatást kapjanak a magas szintű infrastruktúrával és tudáspotenciállal bíró intézményektől. Ezt hivatott megvalósítani az év elején újjáalakult Szentágothai János Kutatóközpont Innovációs és Ipari Tanácsadó Testület, amelynek tagjai különböző iparági szereplők, vállalkozásvezetők, elnöke pedig a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára. A testület idén már négy alkalommal ülésezett és a közelmúltban előterjesztette a Pécsi Tudományegyetem vezetése számára a gazdasági szereplők és az egyetem szorosabb együttműködésére vonatkozó javaslatait. Szerző: Kiss Tünde

Bővebben…