Heti EU jogász 2024. 19. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 19. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 6.)

Megjelent: 2024. 05. 06.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 29-i (EU) 2024/1290 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a környezeti levegőből előállított nitrogén hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024.március 1-i (EU) 2024/1294 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az üzemelő személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási értékének ellenőrzésére (használat közbeni ellenőrzés) irányuló eljárások meghatározására szolgáló irányadó elvek és kritériumok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2023/2867 felhatalmazáson alapuló rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 26-i (EU) 2024/1295 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a tűzoltó tömlőkre vonatkozó harmonizált műszaki és vizsgálati előírásokról

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1255 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendeletnek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges bizonyos részletes intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1301 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 342. alkalommal történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1276 HATÁROZATA

a Trópusi Faanyagok Nemzetközi Tanácsában a trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. május 22-i 528/2012/EU RENDELETE

a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 29-i (EU) 2024/1290 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1255 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

A TANÁCS 2002. május 27-i 881/2002/EK RENDELETE

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1301 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 7.)

Megjelent: 2024. 05. 07.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 28-i (EU) 2024/1296 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2016/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2024-2026-os időszakra vonatkozóan a balti-tengeri lazacra vonatkozó kirakodási kötelezettség alkalmazása alóli kivétel tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 6-i (EU) 2024/1267 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Indonéziából származó, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára vonatkozó, az (EU) 2021/2012 végrehajtási rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Tajvanon és Vietnámban feladott, akár Tajvanról vagy Vietnámból származóként, akár nem ilyenként bejelentett, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára történő kiterjesztéséről, valamint az említett rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Törökországban feladott, akár Törökországból származóként, akár nem ilyenként bejelentett, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalával történő esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megszüntetéséről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 6-i (EU) 2024/1268 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Indonéziából származó, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára az (EU) 2022/433 végrehajtási rendelettel kivetett végleges kiegyenlítő vámoknak a Tajvanon, Törökországban és Vietnámban feladott, akár Tajvanról, Törökországból és Vietnámból származóként, akár nem ilyenként bejelentett, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára történő kiterjesztéséről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 6-i (EU) 2024/1288 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az elkészített vagy konzervált (nyers, főtt vagy fagyasztott) tonhalfilé és tonhaltörzs, az elkészített vagy konzervált makrélafilé és az elkészített vagy konzervált tonmakréla- vagy páncélosmakrahal-filé tekintetében az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben a preferenciális származásra vonatkozóan meghatározott szabályok alól a Zöld-foki-szigetek számára biztosítandó ideiglenes eltérésről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 25-i (EU) 2024/1251 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti statisztikai adatszolgáltatás tekintetében egyes tagállamok számára történő eltérések engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 8.)

Megjelent: 2024. 05. 08.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1309 RENDELETE

a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, és a 2014/61/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (a gigabites infrastruktúráról szóló rendelet)

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1275 IRÁNYELVE

az épületek energiahatékonyságáról

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

a gépjárművek és motorok, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek a kibocsátásuk és az akkumulátor tartóssága tekintetében történő típusjóváhagyásáról (Euro 7), az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, továbbá a 715/2007/EK és az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 582/2011/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet, az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet és az (EU) 2022/1362 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1246 HATÁROZATA

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tőkeemelése keretében kibocsátott további részvényeknek az Európai Unió általi lejegyzéséről, valamint az EBRD létrehozásáról szóló megállapodásnak az EBRD-műveletek földrajzi hatályának szubszaharai Afrikára és Irakra való, továbbá a rendes műveletekre vonatkozóan az alapokmányban előírt tőkekorlátozás megszüntetése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1306 IRÁNYELVE

a 2013/34/EU irányelvnek az egyes ágazatokra és egyes harmadik országbeli vállalkozásokra vonatkozó fenntarthatósági beszámolási standardok elfogadásának határidői tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 5-i (EU) 2024/1232 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/2371 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nemzeti megelőzési, felkészültségi és reagálási tervek végrehajtásának helyzete, valamint az uniós megelőzési, felkészültségi és reagálási tervvel fennálló kapcsolatuk értékelése tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1261 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alapvető kockázatkezelési elemekre vonatkozó műszaki előírások tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1270 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő alkalmazására irányadó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2023/2466 végrehajtási rendelet helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1282 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az EMGA-kiadások finanszírozására rendelkezésre álló nettó egyenleg megállapításáról szóló (EU) 2021/128 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1311 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek nyilvántartásába való bejegyzéséről “Trenčianska borovička ťJUNIPERUSŤ/Trenčianska borovička ťJUNIPERIERSŤ – TRENČÍN DISTILLERY”

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1298 HATÁROZATA

az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Németország EGF/2023/003 DE/Vallourec referenciaszámú kérelme nyomán történő igénybevételéről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1299 HATÁROZATA

az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Dánia EGF/2023/004 DK/Danish Crown referenciaszámú kérelme nyomán történő igénybevételéről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1300 HATÁROZATA

az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2024/000 TA 2024 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1273 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó kiegyenlítő intézkedéseknek a Kínai Népköztársaságban és az Egyesült Királyságban feladott, akár a Kínai Népköztársaságból és az Egyesült Királyságból származóként, akár nem ilyenként bejelentett biodízel behozatalával történő esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megszüntetéséről, valamint a behozatalok nyilvántartásba vételének megszüntetéséről

Hatályos: 2024. 05. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1297 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 6-i (EU) 2024/1310 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2000/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kültéri használatra tervezett berendezések levegőben terjedő zajkibocsátásának mérésére szolgáló módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. november 16-i (EU) 2024/1208 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 RENDELETE

a nyílt internet-hozzáféréssel és az EU-n belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjakkal kapcsolatos intézkedések meghozataláról, továbbá a 2002/22/EK irányelv és az 531/2012/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1309 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. május 30-i (EU) 2018/858 RENDELETE

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 2013/34/EU IRÁNYELVE

a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1306 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/2466 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő alkalmazására irányadó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1270 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2021. február 3-i (EU) 2021/128 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az EMGA-kiadások finanszírozására rendelkezésre álló nettó egyenleg megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 7-i (EU) 2024/1282 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 3-i (EU) 2024/1297 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 08.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 2014/61/EU IRÁNYELVE

a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1309 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. május 19-i 2010/31/EU IRÁNYELVE

az épületek energiahatékonyságáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1275 IRÁNYELVE

Hatályos: 2026. 05. 30.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. június 20-i 715/2007/EK RENDELETE

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2030. 07. 01.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. június 18-i 595/2009/EK RENDELETE

a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2031. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2017. június 1-i (EU) 2017/1151 RENDELETE

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2030. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 582/2011/EU RENDELETE

az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I-III. mellékletének módosításáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2031. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 12-i (EU) 2017/2400 RENDELETE

az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2031. 07. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2022. augusztus 1-i (EU) 2022/1362 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nagy teherbírású pótkocsik teljesítményének a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátására, üzemanyag- és energiafogyasztására, valamint kibocsátásmentes hatótávolságára gyakorolt hatás tekintetében történő végrehajtásáról és az (EU) 2020/683 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1257 RENDELETE

Hatályos: 2031. 07. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.

Heti EU jogász 2024. 18. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 18. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 29.)

Megjelent: 2024. 04. 29.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1230 RENDELETE

a 80/2009/EK, a 996/2010/EU és a 165/2014/EU rendeletnek a közúti közlekedés és a légi közlekedés területére vonatkozó bizonyos jelentéstételi követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1028 RENDELETE

a rövid távú szálláshely-szolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtésről és -megosztásról, valamint az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1226 IRÁNYELVE

az uniós korlátozó intézkedések megsértése bűncselekményi tényállásainak és szankcióinak meghatározásáról és az (EU) 2018/1673 irányelv módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

A TANÁCS 2024. április 26-i (EU) 2024/1243 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2023/888 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A TANÁCS 2024. április 26-i (EU) 2024/1249 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 22-i (EU) 2024/1239 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló (EU) 2018/196 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 26-i (EU) 2024/1201 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Illicium verum Hook.f.-ből nyert csillagánizs-terpének mint takarmány-adalékanyag forgalomból történő kivonásáról

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 22-i (EU) 2024/1216 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Wiener Gemischter Satz” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

A TANÁCS 2024. április 26-i (KKBP) 2024/1242 HATÁROZATA

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2023/891 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A TANÁCS 2024. április 26-i (KKBP) 2024/1250 HATÁROZATA

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A TANÁCS 2023. június 12-i (EU) 2024/1253 HATÁROZATA

az ENSZ 13., 16., 24., 41., 49., 51., 54., 75., 78., 79., 83., 85., 94., 95., 101., 109., 110., 117., 127., 129., 134., 135., 137., 153. és 155. számú előírásának módosítására irányuló javaslatok, valamint a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásról szóló új globális ENSZ-előírásra vonatkozó javaslat, a 13. számú ENSZ-GTR módosítására irányuló javaslat, továbbá a könnyűgépjárművek fékei okozta kibocsátások laboratóriumi mérésére vonatkozó új ENSZ-GTR-re irányuló javaslat tekintetében az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának Járműelőírások Harmonizálása Világfórumán az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

Hatályos: 2023. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1222 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapírfinanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 13-i (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. január 14-i 80/2009/EK RENDELETE

a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1230 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. október 20-i 996/2010/EU RENDELETE

a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1230 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. február 4-i 165/2014/EU RENDELETE

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1230 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 RENDELETE

az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1028 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. október 23-i (EU) 2018/1673 IRÁNYELVE

a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1226 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 05. 19.

 

A TANÁCS 2023. április 28-i (EU) 2023/888 RENDELETE

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 26-i (EU) 2024/1243 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A TANÁCS 2013. május 2-i 401/2013/EU RENDELETE

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 194/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 26-i (EU) 2024/1249 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. február 7-i (EU) 2018/196 RENDELETE

az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 22-i (EU) 2024/1239 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2023. április 28-i (KKBP) 2023/891 HATÁROZATA

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 26-i (KKBP) 2024/1242 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A TANÁCS 2013. április 22-i 2013/184/KKBP HATÁROZATA

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 26-i (KKBP) 2024/1250 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1222 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (IV. 30.)

Megjelent: 2024. 04. 30.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1157 RENDELETE

a hulladékszállításról, az 1257/2013/EU és az (EU) 2020/1056 rendelet módosításáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1203 IRÁNYELVE

a környezet büntetőjog általi védelméről, valamint a 2008/99/EK és a 2009/123/EK irányelv felváltásáról

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1233 IRÁNYELVE

a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1183 RENDELETE

a 910/2014/EU rendeletnek az európai digitális személyazonossági keret létrehozása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1263 RENDELETE

a gazdaságpolitikák hatékony összehangolásáról és a többoldalú költségvetési felügyeletről, valamint az 1466/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1254 HATÁROZATA

a 2009/12/EK, a 2009/33/EK és az (EU) 2022/1999 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 96/67/EGK tanácsi irányelvnek a közúti szállítás és a légi közelekedés területén alkalmazandó bizonyos jelentéstételi követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1265 IRÁNYELVE

a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU irányelv módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1264 RENDELETE

a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1271 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 1183/2005/EK rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 20-i (EU) 2024/1229 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/4 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az antimikrobiális hatóanyagok tekintetében a nem céltakarmányokban visszamaradó antimikrobiális hatóanyagok egyedi keresztszennyeződési határértékeinek és a takarmányokban lévő ezen anyagokra vonatkozó analitikai módszerek megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1170 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet IV., VIII., XIII., XIV. és XV. mellékletének az egyes állatok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékei tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendelet XIV. mellékletének a baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke tekintetében történő helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 29-i (EU) 2024/1206 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az 1-dekanol, a 6-benziladenin, az alumínium-szulfát, az azadirachtin, a bupirimát, a ditianon, a dodin, a fluometuron, a hexitiazox, az izoxaben, a mészkén, a narancsolaj, a proszulfuron, a kinmerak, a szintofen, a nátrium-ezüst-tioszulfát, a tau-fluvalinát, a tebufenozid, a tembotrion és a cink-foszfid hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 29-i (EU) 2024/1207 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a dimetomorf hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 29-i (EU) 2024/1217 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a mepanipirim hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1227 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (“Gamoneu/Gamonedo” [OEM])

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1228 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Ruster Ausbruch” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 29-i (EU) 2024/1269 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (KKBP) 2024/1237 HATÁROZATA

az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójáról (EUAM Ukraine) szóló 2014/486/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (KKBP) 2024/1241 HATÁROZATA

a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló egyezmény (CCW) egyetemessé tételének, végrehajtásának és megerősítésének támogatásáról szóló (KKBP) 2021/1694 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (KKBP) 2024/1247 HATÁROZATA

az Európai Uniónak az iraki biztonsági ágazat reformját támogató tanácsadó missziójáról (EUAM Irak) szóló (KKBP) 2017/1869 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (KKBP) 2024/1248 HATÁROZATA

az elefántcsontparti fegyveres erők támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2024/1259 HATÁROZATA

az Európai Unió által a Nemzetközi Gabonatanácsban a Szenegáli Köztársaságnak az 1995. évi Gabonakereskedelmi Egyezményhez való csatlakozásával kapcsolatban képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (KKBP) 2024/1240 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 29-i (EU) 2024/1212 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (4) bekezdése alapján Hollandia által benyújtott, az (EU) 2023/1695 bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete A. függelékének A2. táblázatában hivatkozott SUBSET-026 előírásnak 78, Coradia Stream Intercity Next Generation (ICNG) típusú vonatszerelvényre történő alkalmazása alóli ideiglenes mentesülésre irányuló kérelem elfogadásáról

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 26-i (EU) 2024/1256 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2023/1586 végrehajtási határozatnak a mezőgazdasági homlokrakodókra, a terepjáró kvadokra, valamint a villamos motoros kéziszerszámokra vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS KANADA KÖZÖTTI, A BOROK ÉS A SZESZES ITALOK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ÁLTAL LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 2024. április 4-i 1/2024. SZ. HATÁROZATA

az Európai Közösség és Kanada közötti, a borok és szeszes italok kereskedelméről szóló megállapodás I., IIIa., IIIb., IVa. és VI. mellékletének módosításáról [2024/1215]

 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI, A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 2024. március 26-i 1/2024 HATÁROZATA

a megállapodás megújításáról [2024/1266]

Hatályos: 2024. 03. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. november 20-i 1257/2013/EU RENDELETE

a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1157 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. július 15-i (EU) 2020/1056 RENDELETE

az elektronikus áruszállítási információkról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1157 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE

a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1183 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. március 11-i 2009/12/EK IRÁNYELVE

a repülőtéri díjakról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1254 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. április 23-i 2009/33/EK IRÁNYELVE

a tiszta közúti járművek használatának az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1254 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2022. október 19-i (EU) 2022/1999 IRÁNYELVE

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról (kodifikált szöveg)

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1254 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A TANÁCS 1996. október 15-i 96/67/EGK IRÁNYELVE

a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1254 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A TANÁCS 2011. november 8-i 2011/85/EU IRÁNYELVE

a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1265 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A TANÁCS 1997. július 7-i 1467/97/EK RENDELETE

a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1264 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

A TANÁCS 2005. július 18-i 1183/2005/EK RENDELETE

a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1271 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 23-i (EU) 2024/1170 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 29-i (EU) 2024/1206 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 29-i (EU) 2024/1207 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 29-i (EU) 2024/1217 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 29-i (EU) 2024/1269 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A TANÁCS 2014. július 22-i 2014/486/KKBP HATÁROZATA

az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójáról (EUAM Ukraine)

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 29-i (KKBP) 2024/1237 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2021. szeptember 21-i (KKBP) 2021/1694 HATÁROZATA

a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló egyezmény (CCW) egyetemessé tételének, végrehajtásának és megerősítésének támogatásáról

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 29-i (KKBP) 2024/1241 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2017. október 16-i (KKBP) 2017/1869 HATÁROZATA

az Európai Uniónak az iraki biztonsági ágazat reformját támogató tanácsadó missziójáról (EUAM Irak)

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 29-i (KKBP) 2024/1247 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2010. december 20-i 2010/788/KKBP HATÁROZATA

a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. április 29-i (KKBP) 2024/1240 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 26-i (EU) 2023/1586 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából a gépekre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 26-i (EU) 2024/1256 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. június 14-i 1013/2006/EK RENDELETE

a hulladékszállításról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1157 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2007. november 29-i 1418/2007/EK RENDELETE

az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1157 RENDELETE

Hatályos: 2027. 05. 21.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. december 13-i 2011/98/EU IRÁNYELVE

a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1233 IRÁNYELVE

Hatályos: 2026. 05. 22.

 

A TANÁCS 1997. július 7-i 1466/97/EK RENDELETE

a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1263 RENDELETE

Hatályos: 2024. 04. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 2.)

Megjelent: 2024. 05. 02.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1258 RENDELETE

az 561/2006/EK rendeletnek a különjárati személyszállítási ágazatban alkalmazott minimumszünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőkre vonatkozó minimumkövetelmények, továbbá a 165/2014/EU rendeletnek másik tagállamban vagy valamely harmadik országban elkövetett megsértése miatti szankciók kiszabására irányuló tagállami hatáskör tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1244 RENDELETE

az ipari létesítmények környezeti adatainak bejelentéséről, az ipari kibocsátások portáljának létrehozásáról és a 166/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1260 IRÁNYELVE

a vagyonvisszaszerzésről és -elkobzásról

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 16-i (EU) 2024/1208 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2000/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kültéri használatra tervezett berendezések levegőben terjedő zajkibocsátásának mérésére szolgáló módszerek tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 30-i (EU) 2024/1221 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Indiából és Törökországból származó kerámia burkolólapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2023/265 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 30-i (EU) 2024/1223 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

új exportáló gyártóként való figyelembevétel iránti, az Indiából és Törökországból származó kerámia burkolólapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes intézkedésekkel összefüggésben benyújtott kérelem elfogadásáról és az (EU) 2023/265 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 30-i (EU) 2024/1225 HATÁROZATA

a nitritek egyes húskészítményekhez történő hozzáadásával kapcsolatban Dánia által bejelentett nemzeti rendelkezésekről

Hatályos: 2024. 05. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 30-i (EU) 2024/1224 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

egy elnevezés földrajzi jelzésként való oltalom alá helyezése iránti kérelemnek az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikkének (1) bekezdése alapján történő elutasításáról

Hatályos: 2024. 05. 02.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2023. május 31-i (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. március 15-i 561/2006/EK RENDELETE

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1258 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000. május 8-i 2000/14/EK IRÁNYELVE

a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 16-i (EU) 2024/1208 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. február 9-i (EU) 2023/265 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Indiából és Törökországból származó kerámia burkolólapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 30-i (EU) 2024/1221 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2023. február 9-i (EU) 2023/265 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Indiából és Törökországból származó kerámia burkolólapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 30-i (EU) 2024/1223 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 03.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. január 18-i 166/2006/EK RENDELETE

az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 24-i (EU) 2024/1244 RENDELETE

Hatályos: 2028. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 3.)

Megjelent: 2024. 05. 03.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1252 RENDELETE

a kritikus fontosságú nyersanyagokkal való biztonságos és fenntartható ellátást biztosító keret létrehozásáról és a 168/2013/EU, az (EU) 2018/858, az (EU) 2018/1724 és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

A TANÁCS 2024. március 19-i (EU) 2024/1213 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a Galileo-műholdak Egyesült Államok területéről történő felbocsátására vonatkozó biztonsági eljárások megállapításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Hatályos: 2024. 03. 19.

 

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a Galileo műholdak Egyesült Államok területéről történő felbocsátására vonatkozó biztonsági eljárások megállapításáról

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 2-i (EU) 2024/1234 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2023/1596, az (EU) 2023/1595, az (EU) 2023/711, az (EU) 2022/269 és az (EU) 2019/1198 végrehajtási rendelet helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 05. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 30-i (EU) 2024/1280 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a dodemorf, a C8-C10 zsírsav-metil-észterek, a laurinsav, a metil-oktanoát, a metil-dekanoát, az olajsav és a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) IMI 206040 törzse hatóanyag jóváhagyási időtartama tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1277 HATÁROZATA

a szellemi tulajdonra, a genetikai erőforrásokra és a genetikai erőforrásokhoz kötődő hagyományos tudásra vonatkozó nemzetközi jogi eszközről szóló tárgyalásoknak a Szellemi Tulajdon Világszervezete keretében az Európai Unió nevében történő megkezdésére való felhatalmazásról

Hatályos: 2024. 05. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 2-i (EU) 2024/1245 HATÁROZATA

a Közvetítői Szolgálat tevékenységeivel összefüggésben az érintettek tájékoztatására és egyes jogaiknak a Bizottság általi korlátozására vonatkozó belső szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 29-i (EU) 2024/1274 HATÁROZATA

a Görög Köztársaság számára az (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől Kréta szigete tekintetében való eltérés engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 03.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. április 16-i (EU) 2024/1209 HATÁROZATA

a nemzeti központi bankoknál és az Európai Központi Banknál tartott egyes nem monetáris politikai betétek díjazásáról (EKB/2024/11)

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. április 16-i (EU) 2024/1210 IRÁNYMUTATÁSA

az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről szóló (EU) 2019/671 iránymutatás (EKB/2019/7) módosításáról (EKB/2024/12)

Hatályos: 2024. 04. 17.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. április 16-i (EU) 2024/1211 IRÁNYMUTATÁSA

az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, valamint nemzetközi szervezetek részére euróban történő nyújtásáról (EKB/2024/13)

Hatályos: 2024. 04. 17.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló (EU) 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatékony információcsere céljából egyes formanyomtatvány-minták, valamint technikai szabályok meghatározásáról szóló, 2021. május 11-i (EU) 2021/776 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 589/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/2465 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. január 15-i 168/2013/EU RENDELETE

a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1252 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. május 30-i (EU) 2018/858 RENDELETE

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1252 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 RENDELETE

az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1252 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 RENDELETE

a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. április 11-i (EU) 2024/1252 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 3-i (EU) 2023/1596 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

új exportáló gyártóként való figyelembevétel iránti, a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes intézkedésekkel összefüggésben benyújtott kérelem elfogadásáról és az (EU) 2019/1198 végrehajtási rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 2-i (EU) 2024/1234 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 3-i (EU) 2023/1595 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

új exportáló gyártóként való figyelembevétel iránti, a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes intézkedésekkel összefüggésben benyújtott kérelem elfogadásáról és az (EU) 2019/1198 végrehajtási rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 2-i (EU) 2024/1234 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 30-i (EU) 2023/711 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára kivetett végleges dömpingellenes intézkedések tekintetében új exportáló gyártóként való figyelembevétel iránti kérelem elfogadásáról és az (EU) 2019/1198 végrehajtási rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 2-i (EU) 2024/1234 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2022. február 23-i (EU) 2022/269 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára kivetett végleges dömpingellenes intézkedések tekintetében új exportáló gyártóként való figyelembevétel iránti kérelem elfogadásáról és az (EU) 2019/1198 végrehajtási rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 2-i (EU) 2024/1234 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2011. május 25-i 540/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 30-i (EU) 2024/1280 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2019. április 9-i (EU) 2019/671 IRÁNYMUTATÁSA

az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (átdolgozás) (EKB/2019/7)

Módosítja: AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. április 16-i (EU) 2024/1210 IRÁNYMUTATÁSA

Hatályos: 2024. 04. 17.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2021. március 17-i (EU) 2021/564 IRÁNYMUTATÁSA

az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, valamint nemzetközi szervezetek részére euróban történő nyújtásáról és az (EU) 2020/1284 európai központi banki iránymutatás hatályon kívül helyezéséről (átdolgozás) (EKB/2021/9)

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. április 16-i (EU) 2024/1211 IRÁNYMUTATÁSA

Hatályos: 2024. 12. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.

Díjkedvezmény az európai szabadalmi bejelentések terén

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) bejelentette, hogy 2024. április 1-jétől mikroszervezetek számára egy speciális díjkedvezmény lép életbe az európai szabadalmi bejelentések terén. Az új döntés értelmében az igénylők 30%-os díjcsökkentésben részesülnek a bejelentési, kutatási, vizsgálati, megadási és belső fenntartási díjak összegéből, akár európai szabadalmi, akár európai PCT bejelentés esetén (Szabadalmi Együttműködési Szerződés, melynek keretein belül egyetlen nyelven, egy helyen benyújtott bejelentéssel megindítható a szabadalmi eljárás akár valamennyi szerződő államban).

Bővebben…

Az EU jogszabályt fogadott el az élelmiszerek és az italok földrajzi árujelzői oltalmának megerősítéséről

Az Európai Tanács hivatalosan elfogadta a borokra, szeszes italokra és mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi árujelzők és egyéb minőségrendszerek oltalmának mind online, mind offline történő javításáról, valamint a földrajzi árujelzők bejegyzési eljárásának egyszerűsítéséről szóló rendeletet.

Bővebben…

Zöld és digitális átmenet, ellenállóbb Európa – a Horizont Európa program fókuszában 2025-27 között

A Bizottság elfogadta a Horizont Európa második stratégiai tervét. A kiemelt kutatási és innovációs napokon bejelentett terv három fő stratégiai irányvonalat határoz meg az uniós kutatás- és innovációfinanszírozás számára a program utolsó három évére (2025-2027):

  • Zöld átmenet
  • Digitális átállás
  • Rugalmasabb, versenyképesebb, befogadóbb és demokratikusabb Európa

Bővebben…