ENRICH in the USA, Brazil & China – kutatási és innovációs központok és HUB-ok európai hálózata

Az ENRICH (European Network of Research and Innovation Centres and Hubs) a kutatási és innovációs központok és HUB-ok európai hálózata. Az Európai Bizottság által a Horizont 2020 program keretében támogatott hálózat az európai kutatási, technológiai és üzleti szervezetek számára kínál kapcsolódási lehetőséget három globális innovációs piaccal: Brazília, Kína és az Egyesült Államok.

Az ENRICH megvalósítója az USA-ban a H2020 által támogatott NearUS, melynek célja az Amerikai Egyesült Államok egész területére kiterjedő európai kutatási és innovációs központok hálózatának létrehozása.

Az ENRICH USA központi kapcsolattartó pontként működik az európai kutatási és innovációs szereplők számára, akik az atlanti térségben keresnek együttműködési és bővülési lehetőséget.

A Hálózat küldetése, hogy egységes és testre szabott, a kutatás és innováció nemzetköziesítését támogató szolgáltatásokat nyújtson az európai kutatók és innovátorok számára, hogy felgyorsítsa az USA piacára történő belépést, és maximalizálja a siker esélyeit. A kezdeményezés 2017 áprilisában indult.

A Hálózat magyar partnere a Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont (RCISD).

Bővebben…

Figyelem! Régi átverés új névvel

Heti jogász – Mint arról korábban már írtunk, több vállalkozás is megkereste kamaránkat azzal, hogy valós Európai Uniós rendeletre hivatkozva adatszolgáltatásra szólította fel őket egy német cég. Ha a vállalkozás visszaküldte az adatait és aláírta a levelet, valójában szerződést kötött a European Business Number EBN, DAD GmbH hamburgi székhelyű vállalkozással.

Bővebben…

Eurochambres állásfoglalása körforgásos gazdaságról

Az Európai Bizottság 2019.március 4-én közzétett, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtásáról szóló jelentése az eredmények és pozitív tendenciák mellett arra is rámutatott, hogy továbbra is sokat kell tenni a teljes körforgás megvalósításáért és az uniós vállalkozások számára jelentkező versenyelőny kiaknázásáért.

Bővebben…

Ipar 2030 – a jövőre vonatkozó elképzelés

Már évek óta napirenden van az Unió Versenyképességi Tanácsában egy átfogó és hosszú távú uniós iparpolitikai stratégia elkészítése. A2017. májusi és novemberi tanácsi következtetések, az Európai Tanács 2017. júniusi következtetései, a 2018. márciusi és novemberi, valamint a 2019. májusi tanácsi következtetések megszabják az irányokat és a határidőt is. A Tanács még 2017-ben döntött az „Industry2030” (Iparunk 2030-ban) elnevezésű, magas szintű ipari kerekasztal létrehozásáról, azzal a mandátummal, hogy független tanácsokkal szolgáljon a Bizottság által 2019 végéig elkészítendő stratégiához. A testület 2017 decemberében alakult meg, húsz tagból áll, kis-és nagyvállalkozások, hagyományos és új iparágak, szakszervezetek, az innovációs és kutatói közösség, a pénzügyekés a tudomány képviselői kaptak benne helyet. Másfél éves munkát követően elkészült a testület „Az európai ipar jövőképe 2030-ig”című jelentése, melyben ajánlásokat is megfogalmaznak a Bizottság számára. A jelentésből képet kaphatunk a készülő stratégia fő irányairól.

Bővebben…

Az Európai Unió innovációs teljesítménye

Az Európai Bizottság évente közzéteszi az európai-és a regionális innovációs eredménytáblát. Az európai innovációs eredménytábla és a regionális innovációs eredménytábla adatai segítenek a tagállamoknak, a régióknak és az EU egészének meghatározni, hogy mely területeken teljesítenek jól, illetve mely területeken van szükség szakpolitikai reformokra az innováció eredményesebb előmozdítása érdekében.Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedekben Európa gazdasági növekedésének mintegy kétharmada az innovációból fakadt. Az európai kutatási és innovációs program által befektetett minden euró 25 év alatt potenciálisan 11 euró hozamot eredményezhet a GDP vonatkozásában. A kutatási és innovációs beruházások 2021 és 2027 között várhatóan akár 100ezer új munkahelyet is létrehozhatnak a kutatás területén és az innovációs tevékenységet folytató vállalkozásoknál.

Bővebben…

Eurochambres felmérés az egységes piac hiányosságairól

A tavaly októberi brüsszeli Európai Vállalkozói Parlamentben a vállalkozók közel 70%-a válaszolt nemlegesen a következő kérdésre: „Kellően integrált-e az egységes piac, lehetővé teszi-e az Ön vállalkozása számára a szabad működést és versenyt?”. 2014-ben a részvevő vállalkozók 84%-a válaszolt nemmel ugyanerre a kérdésre. Az eredmények ugyan kis javulást mutatnak, de a vállalkozók túlnyomó többsége még mindig úgy gondolja, hogy hosszú út áll előttünk.

Bővebben…

A KKV-megbízotti hálózat felhívása

A KKV-megbízottat 2001 decemberében nevezték ki a Bizottság szervezeti egységein belül abból a célból, hogy fokozza a kis-és középvállalkozásokkal (KKV) és képviseleti szerveikkel történő eszmecserét, és biztosítsa a KKV-k szükségleteinek EU politikákban, programokban és jogszabályokban történő, megfelelő figyelembevételét. A megbízott munkájával hozzájárul a Bizottság egészében megjelenő, jobban összehangolt és „KKV-barát” megközelítés kialakításához. Munkáját tagállami delegáltak segítik. 2011-ben alakult meg a hálózat, minden tagállam egy képviselőt delegált. A tagállami megbízott feladata egyrészt az Európai Kisvállalkozó Intézkedés Csomag (SBAE) megvalósításának a tagállamban történő levezetése, másrészt annak biztosítása, hogy a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos nemzeti jogalkotás tartsa tiszteletben a „Gondolkozz először kicsiben!” elvet. A jelenlegi KKV-megbízott Elżbieta Bieńkowskaa belső piacért, ipar-és vállalkozáspolitikáért, valamint KKV ügyekért felelős biztos. A hálózat az idén kezdődő következő intézményi ciklust új esélynek tartja a KKV szakpolitika megerősítésére. Megfogalmazták, mit várnak az új törvényhozási ciklusban az új Bizottságtól annak érdekében, hogy javuljon a KKV-kat támogató üzleti környezet és ténylegesen érvényesüljön a „Gondolkozz először kicsiben!” elv. A felhívás három fejezet köré rendezte a javaslatait, az alábbiak szerint:

Bővebben…