Az Európai Unió innovációs teljesítménye

Az Európai Bizottság évente közzéteszi az európai-és a regionális innovációs eredménytáblát. Az európai innovációs eredménytábla és a regionális innovációs eredménytábla adatai segítenek a tagállamoknak, a régióknak és az EU egészének meghatározni, hogy mely területeken teljesítenek jól, illetve mely területeken van szükség szakpolitikai reformokra az innováció eredményesebb előmozdítása érdekében.Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedekben Európa gazdasági növekedésének mintegy kétharmada az innovációból fakadt. Az európai kutatási és innovációs program által befektetett minden euró 25 év alatt potenciálisan 11 euró hozamot eredményezhet a GDP vonatkozásában. A kutatási és innovációs beruházások 2021 és 2027 között várhatóan akár 100ezer új munkahelyet is létrehozhatnak a kutatás területén és az innovációs tevékenységet folytató vállalkozásoknál.

Bővebben…

Eurochambres felmérés az egységes piac hiányosságairól

A tavaly októberi brüsszeli Európai Vállalkozói Parlamentben a vállalkozók közel 70%-a válaszolt nemlegesen a következő kérdésre: „Kellően integrált-e az egységes piac, lehetővé teszi-e az Ön vállalkozása számára a szabad működést és versenyt?”. 2014-ben a részvevő vállalkozók 84%-a válaszolt nemmel ugyanerre a kérdésre. Az eredmények ugyan kis javulást mutatnak, de a vállalkozók túlnyomó többsége még mindig úgy gondolja, hogy hosszú út áll előttünk.

Bővebben…

A KKV-megbízotti hálózat felhívása

A KKV-megbízottat 2001 decemberében nevezték ki a Bizottság szervezeti egységein belül abból a célból, hogy fokozza a kis-és középvállalkozásokkal (KKV) és képviseleti szerveikkel történő eszmecserét, és biztosítsa a KKV-k szükségleteinek EU politikákban, programokban és jogszabályokban történő, megfelelő figyelembevételét. A megbízott munkájával hozzájárul a Bizottság egészében megjelenő, jobban összehangolt és „KKV-barát” megközelítés kialakításához. Munkáját tagállami delegáltak segítik. 2011-ben alakult meg a hálózat, minden tagállam egy képviselőt delegált. A tagállami megbízott feladata egyrészt az Európai Kisvállalkozó Intézkedés Csomag (SBAE) megvalósításának a tagállamban történő levezetése, másrészt annak biztosítása, hogy a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos nemzeti jogalkotás tartsa tiszteletben a „Gondolkozz először kicsiben!” elvet. A jelenlegi KKV-megbízott Elżbieta Bieńkowskaa belső piacért, ipar-és vállalkozáspolitikáért, valamint KKV ügyekért felelős biztos. A hálózat az idén kezdődő következő intézményi ciklust új esélynek tartja a KKV szakpolitika megerősítésére. Megfogalmazták, mit várnak az új törvényhozási ciklusban az új Bizottságtól annak érdekében, hogy javuljon a KKV-kat támogató üzleti környezet és ténylegesen érvényesüljön a „Gondolkozz először kicsiben!” elv. A felhívás három fejezet köré rendezte a javaslatait, az alábbiak szerint:

Bővebben…

Globális gazdasági felmérés 2019

A 16 nagy nemzeti és transznacionális kamarai szövetséget – köztük az Eurochambres-t –összefogó ún. Global ChamberPlatform (GCP) április és június között elkészítette 2019-esfelmérését a globális gazdaságról. A felmérés a növekedési kilátásokat és kihívásokat, a nemzetközi kereskedelemben tapasztalható feszültségeket, az éghajlatváltozást, a pénzügyi szolgáltatásokat, valamint a munkaerő-kereslet és – kínálat ill. a képzettség területén jelentkező eltéréseket vizsgálta. Tíz kamarai szövetség vett részt a felmérésben, köztük az Eurochambres. A felmérés egyes fejezeteinek főbb megállapításai a következők:

Bővebben…

Az Európai Unió Tanácsának finn elnöksége

2019. július 1-től Finnország veszi át a soros EU elnökséget. Az EU elnöki tisztét betöltő tagállamok hármas csoportokban dolgoznak, az úgynevezett elnökségi trió egy közös programot készít. Ebben határozzák meg azokat a területeket és lényeges kérdéseket, amelyekre a 18 hónapos időszak során kitüntetett figyelmet fordítanak. E közös program alapján a három ország mindegyike elkészíti részletes féléves tervét. A jelenlegi triót a román, a finn és a horvát elnökség alkotja.

Bővebben…

21 Tárgyalás, 17 ország 1 nap alatt – KKV export támogatás érdekében

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2019. június 26-án részt vett a Külgazdasági és Külügyminisztérium éves Külgazdasági Értekezletén. A kamara három kollégája 21 direkt tárgyalást bonyolított le a helyi vállalkozók exporttevékenységének előmozdításának céljából a következő 17 ország külgazdasági attaséjával: Rabb Szabolcs (PBKIK Főtitkár) – Ausztria, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Németország, Korea, Nigéria; Schmidt Enikő (Külügyi- és Kereskedelemfejlesztési osztályvezető) – Norvégia, Dánia, Írország, Kína, Izrael, USA; Vámhidy Bianka (Magyar-Horvát Tagozat titkára) – Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Ukrajna és Oroszország.

Bővebben…