Szakképzési munkaszerződés

Az új szakképzési törvény alapján a Szakmajegyzékben szereplő alapszakmákat kizárólag iskolai rendszerben lehet majd tanulni szakképző iskolákban vagy technikumokban. Az ágazati alapképzést követő ágazati alapvizsga után a tanulók duális képzésben szakképzési munkaszerződéssel vesznek részt a szakirányú oktatásban.

Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása

A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartásba vételi eljárás ingyenes. Csak az a gazdálkodó szervezet foglalkoztathat tanulót, aki a duális képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

Gyakorlati oktatók képzése

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

Tanulószerződés, Együttműködési megállapodás

Államilag finanszírozott iskolai rendszerű OKJ-s képzések szakmai gyakorlata tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodás keretében szervezhető, melyek a területileg illetékes kamara ellenjegyzésével válnak hatályossá.

Kérjük, hogy a megkötött dokumentumokat 5 munkanapon belül jutassák el kamaránkba.

A szakirányú oktatáshoz kapcsolódó adócsökkentő tételeket a szociális hozzájárulási adóból lehet kedvezményként érvényesíteni 2022. január 1-től.

A Szocho tv. 36/D. § a kifutó képzésekre kötött tanulószerződések és az együttműködési megállapodások esetén is lehetővé teszi az adókedvezmény igénybevételét.

A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok (pl.KATA, KIVA) az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.

Változás! Az adókedvezmény 2021. július 1-től az olyan munkanapra nem számolható el, amire tekintettel a tanuló munkabérre nem jogosult (táppénz, az igazolatlanul mulasztott nap, a tanulói jogviszony szüneteltetésének időszaka).

A tanulószerződéses foglalkoztatás 2021. június 10-ét követő kifizetések esetén SZOCHO mentes!

Figyelem: a szociális hozzájárulási adó bevallása havi szintű, korrekcióra csak önrevízióval van lehetőség. A tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell bevallani, tehát mind a napi normatívát, mind a sikeres szakmai vizsga után járó összeget!

NAV  Információs füzet 2024 – 49. A szociális hozzájárulás adó 2024

NAV  Információs füzet 2023 – 49. A szociális hozzájárulás adó

 Szakképzési pályázatok

Feladatunk a képzőhelyek felkészültségének folyamatos ellenőrzése, valamint szakemberek delegálása a különböző szakmai vizsgákra, ahol a tanulók számot adnak tanulmányi előmenetelükről.

Ezért várjuk azon szakemberek pályázatát, akik szabadidejükkel és tudásukkal segíteni szeretnék a minőségi szakember utánpótlást.