Szakképzési munkaszerződés

Az új szakképzési törvény alapján a Szakmajegyzékben szereplő alapszakmákat kizárólag iskolai rendszerben lehet majd tanulni szakképző iskolákban vagy technikumokban. Az ágazati alapképzést követő ágazati alapvizsga után a tanulók duális képzésben szakképzési munkaszerződéssel vesznek részt a szakirányú oktatásban.

Tanulószerződés, Együttműködési megállapodás

Államilag finanszírozott iskolai rendszerű OKJ-s képzések szakmai gyakorlata tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodás keretében szervezhető, melyek a területileg illetékes kamara ellenjegyzésével válnak hatályossá.

Kérjük, hogy a megkötött dokumentumokat 5 munkanapon belül jutassák el kamaránkba.

Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása

A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartásba vételi eljárás ingyenes. Csak az a gazdálkodó szervezet foglalkoztathat tanulót, aki a duális képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

A nyilvántartásba vétel miatt induló ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a kérelmező

  • megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek,

  • vállalja-e a programtantervnek megfelelő szakirányú oktatás megvalósítását,

  • telephelye alkalmas-e az adott szakma gyakorlati oktatására, továbbá

  • tudja-e biztosítani a szakirányú oktatás folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket az adott szakmában.

A szakirányú oktatás tárgyi eszközeinek (gépek, berendezések, szerszámok) vizsgálata az adott szakma képzési és kimeneti követelményében meghatározott eszközjegyzék szerint történik.

Duális képzési tanácsadóink előzetesen tájékoztatják Önt az elvárásokról és felkészítik a helyszíni szemlére. A szakirányú oktatás tárgyi eszközeinek (gépek, berendezések, szerszámok) vizsgálata az adott szakma képzési és kimeneti követelményében meghatározott eszközjegyzék szerint történik.

Az ellenőrzést követően, a szervezet megfelelősége esetén a területi kamara bejegyzi a szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába. A bejegyzés tényéről írásos úton értesíti a duális képzőhelyet.

Nyomtatványok

További információk a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban itt olvashatóak.

Gyakorlati oktatók képzése

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

Szakképzési pályázatok

Feladatunk a képzőhelyek felkészültségének folyamatos ellenőrzése, valamint szakemberek delegálása a különböző szakmai vizsgákra, ahol a tanulók számot adnak tanulmányi előmenetelükről.

Ezért várjuk azon szakemberek pályázatát, akik szabadidejükkel és tudásukkal segíteni szeretnék a minőségi szakember utánpótlást.