Szakképzési munkaszerződés

Az új szakképzési törvény alapján a Szakmajegyzékben szereplő alapszakmákat kizárólag iskolai rendszerben lehet majd tanulni szakképző iskolákban vagy technikumokban. Az ágazati alapképzést követő ágazati alapvizsga után a tanulók duális képzésben szakképzési munkaszerződéssel vesznek részt a szakirányú oktatásban.

Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása

A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartásba vételi eljárás ingyenes. Csak az a gazdálkodó szervezet foglalkoztathat tanulót, aki a duális képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

Gyakorlati oktatók képzése

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

Tanulószerződés, Együttműködési megállapodás

Államilag finanszírozott iskolai rendszerű OKJ-s képzések szakmai gyakorlata tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodás keretében szervezhető, melyek a területileg illetékes kamara ellenjegyzésével válnak hatályossá.

Kérjük, hogy a megkötött dokumentumokat 5 munkanapon belül jutassák el kamaránkba.

A KIVA adóalanya is érvényesítheti a tanulók után járó adókedvezményt visszamenőleges hatállyal a 2021. január 1-től. Bővebben.

Változás! Az adókedvezmény 2021. július 1-től az olyan munkanapra nem számolható el, amire tekintettel a tanuló munkabérre nem jogosult (táppénz, az igazolatlanul mulasztott nap, a tanulói jogviszony szüneteltetésének időszaka).

A tanulószerződéses foglalkoztatás 2021. június 10-ét követő kifizetések esetén SZOCHO mentes!

NAV információs füzet 74. – A szakképzési hozzájárulás 2021Szakképzési pályázatok

Feladatunk a képzőhelyek felkészültségének folyamatos ellenőrzése, valamint szakemberek delegálása a különböző szakmai vizsgákra, ahol a tanulók számot adnak tanulmányi előmenetelükről.

Ezért várjuk azon szakemberek pályázatát, akik szabadidejükkel és tudásukkal segíteni szeretnék a minőségi szakember utánpótlást.