A tanulószerződést a gazdálkodó szervezet köti a tanulóval, de csak a Kamara iktatásával és ellenjegyzésével érvényes.