2017. szeptember 1-én hatályba lépett a versenyképességi törvény azon rendelkezése, mely szerint a fogyasztók a villany-, víz- és csatorna közműcsatlakozások elvégzésére – a gázbekötéseknél már megszokott módon – szabadon választhatnak kivitelezőt. Ennek érdekében létrejött a villanyszerelők és vízszerelők névjegyzéke, akik villany-, víz- és csatorna közműcsatlakozásokat végezhetnek a felhasználók megbízásából. A villanyszerelők és vízszerelők nyilvántartását a Fővárosi Kormányhivatal vezeti.

A törvény hatálybalépését követően a hálózati csatlakozást a hálózati csatlakozási szerződés megkötését követően a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint az igénybejelentő saját beruházásban is megvalósíthatja.

A regisztráció pontos feltételeiről a cikk végén található hivatkozásra kattintva elérhető tájékoztatóban olvashat bővebben.

Az igénybejelentő a vállalkozást a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozások közül választhatja ki. A nyilvántartást a műszaki biztonsági hatóság vezeti.

A tevékenység végzésére irányuló szándékot a Rendelet 1. számú melléklete szerinti kitöltött és aláírt
nyomtatványon kell bejelenteni a kormányablakokban, illetve a Hatóságnak a következő címen postán vagy elektronikusan:

Cím: Budapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Műszaki Felügyeleti Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Postacím:
1534 Budapest BKKP Pf. 919.

E-mail:

Az első jelentkezések elbírálását követően a névjegyzéket a Fővárosi Kormányhivatal honlapján lehet majd elérni.

Regisztrációval kapcsolatos tájékoztatók, formanyomtatványok, nyilvántartás

Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztályának munkatársai készséggel válaszolnak a felmerülő kéréseikre