A fenntartható és élhető város/régió értékelés különböző szempontrendszerek alapján történik. A legfontosabbak a gazdasági, természeti, kulturális, oktatási, infrastrukturális tényezők. Baranya és Pécs minden komoly szakmai alapú felmérés alapján a legtöbb tényezőben a hazai átlag körül, vagy kicsivel felett jár.

Gyönyörű természeti kincseink, kulturális örökségeink mellett sikeres helyi családi és multinacionális vállalatok vannak a megyében, akik magas vállalati kultúrával rendelkeznek,  terméket és szolgáltatásokat fejlesztenek, K+F tevékenységet
menedzselnek, melyhez magasan képzett munkaerőre van szükségük.

A lehetőségek adottak, az élhető térség rendelkezik azzal a magas minőségű vállalkozói – ipari kapacitással, amely a megélhetést és az egyéni szakmai fejlődést is biztosítja.