Közeledik az adóelőleg-kiegészítés határideje!

Azon adóalanyoknak, akik üzleti éve a naptári évvel megegyezik, a korábban megfizetett társasági adó, egyszerűsített vállalkozói adó, energiaellátók jövedelemadója, innovációs járulék és reklámadó előlegeket 2018. december 20. napjáig az adóévben várható fizetendő adó összegére ki kell egészíteniük.

A kiegészítési kötelezettségről, illetve annak összegéről a társasági adó, energiaellátók jövedelemadója, az innováció járulék esetében a 1801. számú bevallást is be kell nyújtani még abban az esetben is, ha ténylegesen nem keletkezik adóelőleg-kiegészítési kötelezettség. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség összegét az egyes adónemeknek megfelelő számlaszámra kell teljesíteni.

Amennyiben az adózó az adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett adóelőlegek összegére is – a jelzett határidőig nem fizeti meg legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az éves adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A társasági adóval kapcsolatos adóelőleg-kiegészítéssel összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben az adózó a Tao. tv. 24/A.§-a szerinti adó-felajánlással él, a 1801-es bevallás helyes kitöltésére kiemelt figyelmet kell fordítani annak érdekében, hogy a felajánlás elbírálása mielőbb megkezdődhessen. Azoknál a felajánlásoknál, ahol a kedvezményezetti célról szóló igazolás benyújtása eredetben, papír alapon szükséges, azt az elbírálás meggyorsítása érdekében célszerű szkennelt formában is csatolni a bevalláshoz.

A NAV elsődleges szándéka az adózók támogatása és figyelmük felhívása adókötelezettségeik teljesítésére. Bízunk benne, hogy e tájékoztatásunkkal hozzájárultunk az adóügyek kényelmesebb intézéséhez.

Forrás: NAV