A 2017-ben megújult Választottbíróság egy sajátos vitarendező fórum, mely beruházási-építési, az ingatlan adásvételi, az ingatlanfejlesztési, az ingatlanbérleti szerződésekkel, a lízingszerződésekkel, a társasági szerződésekkel, a nemzetközi adásvételi és ügynöki szerződésekkel kapcsolatos jogvita esetén nyújt segítséget.

Bővebb információt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján talál.

A békéltető testületen keresztül a fogyasztói jogvitákat peren kívüli eljárás keretében igen gyorsan és olcsón, lehetőleg egyezséget létrehozva lehet rendezni.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Vármegyei Békéltető Testület saját honlappal rendelkezik, ahol a részletekről tájékozódhat és online benyújthatja kérelmét is: baranyabekeltetes.hu

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara dolgozta ki a valamennyi gazdálkodó szervezetre általánosan érvényes tisztességes piaci magatartásra és tisztességes kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó etikai szabályokat. A szabályok országos szinten egységesek. Ezek megsértése nem feltétlenül jelent jogsértést, konkrét ügyben a vállalkozás az Etikai Bizottsághoz fordulhat, mely a felek meghallgatásával hozza meg döntését. Bővebben >>>

A szervezet segítséget nyújt a teljesítésigazolás visszatartásában, ki nem adásában gyökerező lánctartozások kialakulásának megakadályozásában a bíróságot elkerülő vitarendezés lehetőségének biztosításával. Bővebben >>>

Pécsett és Baranyában a kamara közbeszerzési Kabinetet alapított, hogy a vállalkozások közbeszerzési tevékenységét és aktivitásait segítsék, támogassák. Rendszeresen közbeszerzési hírlevelet küldenek az önkéntes kamarai KKV-knak, amelyben a helyi, baranyai közbeszerzési ajánlatok kerülnek bemutatásra. Bővebben >>>

A Pécsi Kereskedelmi Központban a PBGSZ Nonprofit Kft. korszerű technikai felszereléssel biztosítja nemzetközi és hazai konferenciák, üzleti találkozók, oktatási programok, tréningek megrendezését, bérelhető irodák, konferenciatermek, tárgyalók, valamint oktatótermek biztosítják a teljes körű szolgáltatást.

Részletes információkért látogasson el a Kereskedelmi központ honlapjára: kereskedelmikozpont.hu