A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagja védjegy

A jelenlegi gazdasági helyzetben kiemelt jelentőséget kap a bizalomépítés az üzleti életben. Ennek egyik eszköze lehet tagjaink számára „A Kamara Tagja” védjegy.

A „Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagja” védjegy bevezetése és működtetése több szinten nyújt pozitív lehetőségeket.

  • Minősítést közvetít a potenciális fogyasztók irányában
  • Elősegíti és ösztönzi a kamara tagjainak egymásra találását, üzleti kapcsolatainak építését
  • Kölcsönös bizalmat jelent
  • Erősíti az együttműködést a kamarai tagok között
  • Pozitív módon befolyásolja a fogyasztókat, szervezeteket, szövetségeket, szakembereket

A kamara hivatala elkészítette a védjegy használatát szabályozó Védjegyhasználati szerződést, mely tartalmazza a védjegy használatának szabályait.

Eszerint a védjegyet olyan kamarai tagvállalkozás használhatja, amely részére az elnökség a szakmai testület írásos javaslata alapján engedélyt ad.

Az engedélyt az a tagvállalkozás kaphatja meg, amely a kamarai tagok számára előírt fizetési és egyéb kötelezettségének eleget tesz és vele szemben sem a Békéltető Testület, sem az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot az elmúlt két évben.

További feltétel, hogy a tagvállalkozás nem áll sem végelszámolás, sem felszámolási, sem csődeljárás alatt, már legalább egy éve tagja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának, illetve nem jelentkezik nála olyan körülmény, mely a védjegy általános társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja.

A védjegyhasználatra jogosított tagvállalkozásnak lehetősége van

  • Díjmentes Alap Szolgáltatási Csomag igénybevételére, mely a védjegynek saját levélpapíron és weboldalon történő feltüntetését biztosítja.
  • Emellett választhatja a Térítéses Üzleti Csomagot, mely e fentieken felül akár a védjegy lenyomatával rendelkező bélyegző, szárazbélyegző, tábla, zászló és matrica használatára jogosítja fel.

Mellékelten csatoljuk

Marketing eszközök
Védjegyhasználati kérelem (doc)
Arculati elemek

Köszönjük!

A Kamara Tagja védjegy használatára jogosult vállalkozások listája