Mesterképzésre és vizsgára jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal és a szükséges dokumentumok bemutatásával személyesen nálunk lehet (7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.).

Mesterképzésről részletesen itt olvashat.

További információ:

Authné Kállai Kata

E-mail:
Mobil: +36 20 407 4655

 

Jelentkezési lap

A jelentkezési laphoz kötelezően csatolandó dokumentumok

Az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai képesítés igazolása.

  • Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány,
  • adott esetben: eredményesen letett szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyítvány/oklevél, illetve egyéb beszámítható vizsgák bizonyítványai,
  • adott esetben: 1996-tól letett mestervizsgát igazoló bizonyítvány vagy egyes mestervizsgarészek letételéről szóló igazolás.

Az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakirányú szakmai gyakorlat igazolása 30 napnál nem régebbi

  • munkáltatói igazolással/TB igazolással/ügyfélkapuról kinyomtatott biztosítási jogviszony igazolással,
  • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvánnyal/nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással,
  • társas vállalkozás esetén cégkivonattal.

A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

Hiteles másolatnak fogadható el a kamarai ügyintéző által az eredeti dokumentumról készített – aláírással és kamarai bélyegzővel ellátott – fénymásolat is.