A területi kereskedelmi és iparkamarák kiemelt feladata a mesterképzések és vizsgák megszervezése.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2023-ban is várja a mesterképzésre és mestervizsgára jelentkezőket!

Mestervizsgát azon szakmákból lehet tenni, amelyekben rendeletben megjelent a mestervizsga szint és követelmény. Ez jelenleg 43 szakmát jelent.

A mestervizsga célja, hogy biztosítsa a magasabb szakmai színvonal elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges, a kor követelményeinek megfelelő szakmai és pedagógiai ismereteket, valamint a vállalkozás indításához és sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását, a vállalkozás létrehozásának lehetőségét a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben.

A támogatott mesterképzés és mestervizsga a NFA-KA-KIM-6/2023/TK/15 számú közreműködői szerződés keretében valósul meg.

A támogatás odaítélésének feltétele:

A jelölt (vagy az őt alkalmazó vállalkozás) jelenleg is részt vesz az iskolarendszerű szakmai oktatáshoz kapcsolódó tanulóképzésben

VAGY

A jelölt (vagy az őt alkalmazó vállalkozás) kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben bekapcsolódik a tanulóképzésbe

A támogatott mesterképzésen a jelentkezők önrész befizetésével vehetnek részt, melyet a jelentkezőnek a képzés megkezdése előtt kell megfizetnie.

Az önrész összege bruttó 204.000,- Ft / fő (Az önrész összege tartalmazza a képzés és a vizsga díját, valamint az ünnepélyes mesterlevél átadó ünnepségen való részvételt is.)

Támogatási lehetőség korlátozott létszámban áll rendelkezésre! A támogatás odaítéléséről a kamara dönt.

2024-ben az alábbi szakmákban tervezünk támogatott felkészítő tanfolyamot és vizsgát indítani megfelelő létszámú jelentkezés esetén:

 • autószerelő
 • ács
 • kereskedő
 • kozmetikus
 • kőműves
 • villanyszerelő

A támogatott képzés és vizsga mellett önköltséges formában is lehet csatlakozni ezen szakmákban a felkészítéshez és a mestervizsgához!

Ebben az esetben a mesterképzés és mestervizsga díja: bruttó 504.000,- Ft/fő (mely tartalmazza a képzés és a vizsga díját is, valamint az ünnepélyes mesterlevél átadó ünnepségen való részvételt.)

A mesterképzés időtartama 180 óra, ami három részből áll:

 • Szakmai rész (110 óra)
 • Pedagógiai módszertani ismeretek (40 óra)
 • Vállalkozásvezetési ismeretek (30 óra)

A képzések elindulásának várható időpontja: 2024. június 10.

Vizsga várhatóan: 2024 november

Képzés időbeosztása: 
Várhatóan heti 2 alkalommal.

 A képzés és vizsga helyszíne: Pécs

A mesterképzésekkel kapcsolatban tájékoztató rendezvényeket tartunk az iparkamara épületében az alábbi időpontokban:

 • Ács mesterképzés – 2024. május 21-én 15.00-kor
 • Kozmetikus mesterképzés – 2024. május 22-én 8.30-kor
 • Autószerelő mesterképzés – 2024. május 23-án 15.00-kor
 • Villanyszerelő mesterképzés – 2024. május 24-én 8.30-kor
 • Kőműves mesterképzés – 2024. május 27-én 15.00-kor

Jelentkezési határidő: 2024. május 15.

A fenti szakmákhoz tartozó képzési és kimeneti követelményeket (azon dokumentum, mely tartalmazza, hogy a mestervizsgán milyen feladatokat kell teljesíteni) itt tudja letölteni:

Autószerelő KKK

Ács KKK

Kereskedő KKK

Kőműves KKK

Kozmetikus KKK

Villanyszerelő KKK

A fenti szakmákhoz tartozó szakértő által minősített mesterképzési programokat (azon dokumentum, mely a képzés során elsajátítandó kompetenciákat tartalmazza) itt tudja letölteni:

Autószerelő MKP

Ács MKP

Kereskedő MKP

Kozmetikus MKP

Kőműves MKP

Villanyszerelő MKP

Egy-egy szakmában megfelelő számú (minimum 7-8 fő) jelentkező esetén indítunk képzést és szervezünk vizsgát. Kisebb létszám esetén átirányított vizsgázási lehetőséget tudunk biztosítani más területi kamarához. Az önköltséges mesterképzés díját meghatározza többek között a szakma jellege, a képzési előírás, a résztvevők létszáma, a hely-, eszköz-, és anyagigény.

Az alábbi dokumentumok szükségesek a jelentkezéshez. A dokumentumokat e-mailben vagy személyesen is benyújthatja. (Online jelentkezés esetén a képzés megkezdésekor szükséges az eredeti dokumentumok bemutatása.)

– jelentkezési lap kitöltve

– szakmai képesítést igazoló közokirat vagy annak hiteles másolata,

– előírt szakirányú szakmai gyakorlat igazolása

A jelölt a jelentkezés időpontjában az adott szakmában végzi munkáját. A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, azonban a jelentkezést megelőző utolsó évben legalább hat hónap összefüggő szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai követelményekben előírt – 30 napnál nem régebbi – szakmai gyakorlat igazolás(oka)t az elvárt szakmai gyakorlati idő egészére vonatkozóan az alábbi módokon fogadjuk el:

Fentieken kívül a jelöltnek az adott szakma mestervizsga képzési és kimeneti követelményében (KKK) megfogalmazott egyéb feltételeknek is meg kell felelnie.

I. 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

 1. Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése és felhagyása

– gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
– gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő mestervizsga,
– központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsga,
– épületgépész technikus vagy
– gázipari technikus

 1. Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása

– gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga,
– gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga,
– gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
– gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő mestervizsga,
– épületgépész technikus vagy
– gázipari technikus

 1. Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálat
  (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)

– gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
– gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő mestervizsga,
– gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga,
– gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga

II. 1/1990.(IX.29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

Autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszérialakatos szakmai tevékenység önálló gyakorlásához, vagy szakmai irányításhoz mestervizsga szükséges.

 1. §* Egyszemélyes járműfenntartó szervezet esetében

a) a járműszerelő, a gépjármű-villamossági javító és a karosszériajavító tevékenységek gyakorlásához legalább mestervizsga,

c) az 1. számú melléklet 15. pontjában említett járműfenntartó tevékenység gyakorlásához legalább autószerelő, motorkerékpárok járműfenntartó tevékenysége esetén motorkerékpár-szerelő vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga

szükséges.

III. 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

Körzetvezető kéményseprő

Kapcsolódó dokumentumok:

Jelentkezési lap

A 43 szakmában megjelent mester képzési és kimeneti követelmények, valamint mesterképzési programok itt érhetőek el.

A központilag kiadott jegyzetek letölthetőek innen.

További információkért az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:

Authné Kállai Kata
E-mail:
Mobil: +36 20 407 4655

Várjuk jelentkezését!

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési engedélyszáma: E/2020/000151 (2020.09.25.), felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/006151 (2020.10.21.).

További információ a Kamarai Oktatási Központ felnőttképzési kínálatáról, szolgáltatásairól: