A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályában szereplő külgazdasággal összefüggő közfeladatok ellátása, a hazai és külföldi vállalkozások gazdasági együttműködésének elősegítése, közöttük a kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelmi és üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében 2012. február 14-én létrehozta Magyar – Horvát Tagozatot határozatlan időre.

A Tagozat céljai:

  • Magyarország és Horvátország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése.
  • A magyar vállalkozások külkereskedelmi kapcsolatainak előmozdítása, az export és a gazdasági együttműködés ösztönzése.
  • Kapcsolattartás a partnerország országos és területi kereskedelmi és iparkamaráival, valamint a partnerországban működő magyar külképviselettel és kereskedelemfejlesztési intézményekkel.

A fenti célok érdekében a Tagozat a következő szolgáltatásokat nyújtja a tagvállalatainak:

  • üzleti fórumok, üzletember-találkozók, konferenciák, workshopok szervezése,
  • folyamatos tájékoztatás a reláció gazdaságáról, a kereskedelmi kapcsolatokról, vásárokról, elektronikus hírlevél küldése,
  • kiutazó üzletember-delegációk szervezése szakmai programokkal,
  • segítségnyújtás üzleti partnerközvetítésben,
  • konzultációs lehetőség biztosítása a Tagozat vezetőivel és szakértőkkel üzleti kérdésekben.
 
 

A Magyar-Kereskedelmi és Iparkamara számos más relációban is működtet vegyes kamarákat és tagozatokat, ezeket itt találja.