A 2024. március 7-ei Baranya vármegyei kamarai választáson a kamarában rendben regisztrált vállalkozások tagozatonként megválasztották küldötteiket a kamara küldöttgyűlésébe. A kamarai tagok emellett megválasztották a tagozatok elnökét és elnökségét, valamint a szigetvári, siklósi, komlói és mohácsi kamarai szervezetek elnökeit és elnökségeinek tagjait.

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a választás mind az öt választó helyiségben rendben lezajlott. Ellenőrizte a választási dokumentumokat, jegyzőkönyveket, amelyeket rendben talált.

A Választási Bizottság a szavazatok megszámlálása és visszaellenőrzése után az alábbi eredményt teszi közzé:

Ipari  tagozat Kereskedelmi tagozat Kézműves tagozat Szolgáltató tagozat
Dr. Fedor Ferenc Bogos Csaba Ágoston György Roland D. Armbruszt Simon Ferenc
Gódi Attila Dr. Borsiczky István Cserkuthy László Gábor Bartos Sándor Béla
Hirth Olivér Csomay Árpád Pál ifj. Gulácsi János Ferenczy Tamás
Hoffmann Tamás Huppert László György Szabó Gábor Dr. Göndöcs István
Horváth László Nagy László Jenő Várszegi Gyula Halmi Csaba Zsolt
Dr. Hüse István Károly Dr. Síkfői Tamás Herbály István
Kamu János Karsai Dániel
Kis Attila Keresnyei János
Kleisz Zoltán Kollár László
Kresz Erika Dr. Kovács Tibor
Pallos József Péter Lengvárszky Szabolcs
Papp Judit Dr. Lustyik György
Salamon Balázs Máy Péter Ferenc
Sánta Attila Mayerhoff Attila
Seres László János Opauszki László
Somogyvári Lajos Orosz Norbert Balázs
Treszner János Ripszám István
Zalay Buda Somfai Gábor
Szappanos Gábor
Vida János

 

Tagozati elnökségek
Ipari tagozat Kereskedelmi tagozat Kézműves tagozat Szolgáltató tagozat
elnök: elnök: elnök: elnök:
Pallos József Péter Huppert László Cserkúthy László Keresnyei János
tagok: tagok: tagok: tagok:
Molnár Gábor Arnold Antal Ágoston György Bartos Sándor
Müller Ádám Bogos Csaba Pasztorek Zoltán Karsai Dániel
Strausz János Dr. Borsiczky István Szabó Gábor Dr. Kovács Tibor
Csomay Árpád Várszegi Gyula Somfai Gábor

 

Városi elnökségek
Komló Mohács Siklós Szigetvár
elnök: elnök: elnök: elnök:
Ferenczy Tamás Kiss Ferenc Dr. Kovács Tibor Horváth László
tagok: tagok: tagok: tagok:
Dr. Csörnyei László ifj. Gráf Antal Jójártné Szeibert Natália Karsai Dániel
Győri István Huppert László Lehel Gábor Kis Attila
Mayerhoff Attila Kálóczy László Szabó Gábor Pasztorek Zoltán
Tóbiás László Máy Péter Salamon Balázs
Szekeres Dániel

A választási bizottság a szükséges dokumentumokat átadta a jelölőbizottságnak a március 22-ei tisztújító küldöttgyűlés előkészítése érdekében. A választási bizottság ugyancsak átadta a jelöltek és a megválasztottak listáját a mandátumvizsgáló bizottságnak mandátum ellenőrzésre, mindenben megfelelnek-e a törvényi és az alapszabályi feltételeknek.

A szavazatokat és a számlálási dokumentumokat a választási bizottság a törvényi előírásoknak megfelelően lezárva irattárba helyezte.

PBKIK Választási Bizottság

 


2024.03.01.

Kamarai választások 2024. március 7-én

 2024. március 7-én reggel 8 órától délután 17 óráig valamennyi kamarai ügyfélszolgálaton, valamint Siklóson a Polgármesteri Hivatal nagytermében kialakított választási helységekben szavazhatnak a választójoggal rendelkező baranyai vállalkozások.

Minden vállalkozás csak saját körzetében adhatja le szavazatát:

 • Pécsett (Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 36.) a Pécsi és a Pécsváradi járásban székhellyel rendelkező vállalkozások.
 • Komlón (Komló, Városház tér 4.) a Komlói és Hegyháti járásban, valamint Hosszúhetényben székhellyel rendelkező vállalkozások.
 • Mohácson (Mohács, Szent János u. 5.) a Bólyi és a Mohácsi járásban székhellyel rendelkező vállalkozások.
 • Siklóson (Siklós, Kossuth tér 1.) a Sellyei és a Siklósi járásban székhellyel rendelkező vállalkozások.
 • Szigetváron (Szigetvár, József Attila utca 16.) a Szentlőrinci és Szigetvári járásban székhellyel rendelkező vállalkozások.

A február 27-29. között a kamarai ügyfélszolgálatokon közszemlére tett választójogi jegyzékeket a Választási Bizottság véglegesítette. Március 7-én a jegyzékben szereplő, a regisztrációs kötelmeinek eleget tévő vállalkozásoknak van választójoguk.

Minden vállalkozásnak csak egy szavazata van. A vállalkozás nevében a kamarai választójogi nyilvántartásban szereplő, szavazásra jogosult személy szavazhat. A választójoggal rendelkező vállalkozás nevében a kamarai honlapról letölthető, pontosan kitöltött és aláírt IGAZOLÓLAP segítségével a szavazásra jogosult személy a vállalkozás vezető alkalmazottját felhatalmazhatja a szavazásra. Az ily módon felhatalmazott személy az Igazolólap átadásával szintén gyakorolhatja a választójogot.

A kamarában regisztrált vállalkozások az adott tagozat küldötteire szavazhatnak. A kamarai tagok emellett a tagozat elnökére, elnökségére és a székhelyük szerinti városi elnökség elnökére és tagjaira is leadják szavazatukat.

Kérjük, a választásra mindenki hozzon magával fényképes, személyi azonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél).

A választásokról további információkat kaphatnak a e-mail címen és a 72/ 507-148 telefonszámon.

 

PBKIK Választási Bizottság

 


2024.02.26.

Eltelt ismét négy év és a kamarai törvény szerint 2024-ben rendes kamarai választásokra kerül sor hazánkban. Ennek megfelelően a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) Küldöttgyűlése kiírta a Baranya vármegyei választásokat is. Megválasztotta a választási testületeket, amelyekbe a tagozatok és városi kamarai szervezetek delegáltak tagokat.

A kamarai választásokon a kamarában rendben regisztrált vállalkozások a kamarai tagozati keretben választják meg a kamarai tag küldötteket a kamara küldöttgyűlésbe. E tagozatok:

 • Ipari
 • Kereskedelmi
 • Kézműves
 • Szolgáltató

A törvénynek megfelelően a választójogi névjegyzéket február 27-29-ig tekinthetik meg a vállalkozások az ügyfélszolgálati irodákban. A névjegyzékkel kapcsolatos esetleges kifogásaikat ugyanebben az időszakban kell a választási bizottsághoz továbbítaniuk. A tagozatokon belül valamennyi oda besorolt rendben regisztrált vállalkozásnak – vagyis nem csak a kamarai tagoknak – van választójoga. Viszont kizárólag csak a kamarai tagvállalkozások képviselőjét (pl.: tulajdonosát, vezető alkalmazottját) lehet kamarai testületekbe, illetve tisztségviselőnek megválasztani.

A tagozatok közötti mandátumok gazdasági súlyarányosan kerültek meghatározásra, eszerint

Ipari Tagozat 19
Kereskedelmi Tagozat 6
Kézműves Tagozat 5
Szolgáltató Tagozat 20

mandátummal rendelkezik.

A tagozati küldöttek megválasztásával együtt, a tagvállalkozások szavaznak a maximum 10 fős tagozati elnökségek tagjaira, – és Pécsen kívül – hovatartozás szerint a mohácsi, siklósi, szigetvári és komlói maximum 5-5 fős városi elnökségekre is.

A megválasztott küldöttgyűlés március 22-i alakuló ülésén választja meg a kamara tisztségviselőit és a kamara önkormányzati bizottságainak tagjait.

A bizottságok a küldöttgyűlés 314/2020. (VIII. 04.) KGY számú határozata szerint:

 • Fejlesztéspolitikai Bizottság
 • Humánerőforrás Bizottság
 • Információtechnológiai Bizottság
 • Idegenforgalom Fejlesztési Bizottság
 • Innovációs Bizottság
 • Iparfejlesztési Bizottság
 • Kis- és Középvállalkozás Fejlesztési Bizottság
 • Szakképzési Bizottság

Ezek a bizottságok, az elnökeik vezetésével koordinálják az adott szakterület kamarai feladatait.

A küldöttgyűlés megválasztja a kamara ellenőrző bizottságát, etikai bizottságát, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlésébe delegált baranyai vállalkozókat, üzletembereket. Ugyancsak választ az Európai Vállalkozói Parlament 1 mandátumára is.

A választások menetrendje:

 • Február 27-29-ig valamennyi kamarai ügyfélszolgálaton kihelyezésre kerül a választási névjegyzék. Február 29-ig adható be a választási bizottsághoz a választási jegyzékhez kapcsolódó fellebbezés (pl. tagozati besorolás, képviselő neve stb.) a e-mail címre Az alábbi formanyomtatványokon:
 • Március 7-én kerül sor a kamarai választásokra, melyre valamennyi kamarai ügyfélszolgálaton várja a választási bizottság a regisztrált vállalkozások képviselőit szavazni. Minden vállalkozás a saját városi körzetében adhatja le szavazatát. A regisztrált vállalkozások a küldöttekre szavaznak, míg a kamarai tagok emellett a tagozati és városi elnökségekre is. A küldöttek, tagozati elnökségek és városi elnökségek választási eredményét és a mandátum vizsgálat eredményét legkésőbb március 12-én közli a bizottság.
 • A tisztújító küldöttgyűlésre március 22-én kerül sor Baranya vármegyében. A vármegyei választások lezárultával kerül sor a nemzeti kamara tisztújítására, amelyen a vármegyei delegáltak döntenek a nemzeti kamara vezető testületeiről.

A választásokról további információt a www.pecsikamara.hu honlapon valamint a kamarai ügyfélszolgálatokon kaphatnak.

PBKIK Választási Bizottság