Hogyan indítsak vállalkozást?

Egy vállalkozás indításakor rengeteg kérdés merül fel, érdemes tisztában lenni a ránk váró feladatokkal és minden lépést előre átgondolni, mérlegelni. Ennek megkönnyítéséhez összegyűjtöttük azokat a lépéseket, hasznos információkat, amikre szükség lehet a vállalkozóvá válás, vállalkozás alapítás és működtetés során. Elöljáróban fontos figyelembe venni, hogy egy vállalkozás beindításához egy jó ötlet mellett pénzre, szakértelemre, és bizonyos esetekben szakhatósági engedélyekre, megfelelő képesítésre is szükség van! Alapvető egy átlátható üzleti terv elkészítése, illetve konzultáció olyan szakemberekkel, akik vállalkozása későbbi működésének szempontjából fontos szerepet játszhatnak majd, pl. könyvelő, hatóságok, esetleg más vállalkozó. A tervezett kiadási- bevételi oldal nagyban meg fogja határozni, hogy a vállalkozása milyen adózási formát válasszon.    

Vállalkozás indítása előtt fontos egy átlátható üzleti terv elkészítése, illetve konzultáció olyan szakemberekkel, akik vállalkozása későbbi működésének szempontjából fontos szerepet játszhatnak majd, pl. könyvelő, hatóságok, esetleg más vállalkozó. Érdemes megismerkedni a különböző vállalkozási formákkal, célpiaccal, pénzügyi, adózási és jogi környezettel. A tervezett kiadási- bevételi oldal nagyban meg fogja határozni, hogy a vállalkozásának milyen adózási forma lesz a legmegfelelőbb.

Ehhez kiindulásként elérhetővé tesszük az MKIK online vállalkozásismereti tananyagát, ami letölthető a linkre kattintva.  VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

A vonatkozó adójogi szabályozás szerint mindazon nagykorú, belföldi személyek lehetnek egyéni vállalkozók, akik állandó lakhellyel rendelkeznek, és nincsenek kizárva az egyéni vállalkozás jogából. 

Egyéni vállalkozás alapítása előtt ellenőrizze az “Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében” (ÖVTJ), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély, illetve bejelentés köteles-e, és tájékozódjon a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, a kormányablakokban vagy az okmányirodákban (Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Amennyiben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, köteles azt bejelenteni, mely alapján a nyilvántartást vezető szerv törli a tevékenységet.

Egyéni vállalkozást személyesen vagy online is alapíthat. Ehhez – ha még nincs -, létre kell hozni egy „ügyfélkapus” elérhetőséget, az ún. „Webes Ügysegéd” segítségével. https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html  

Amennyiben nincs lehetősége online regisztrációra a vállalkozása elindításához, a területileg illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.) (Hatóság) ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

Az adózással kapcsolatban több helyre is be kell jelentkezni, így a NAV-hoz (7621 Pécs, Rákóczi út 52.- 56.), a területileg illetékes önkormányzathoz a fizetendő iparűzési adó (7633 Pécs, Endresz György u. 8/A.) kapcsán, valamint a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamaránál (7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.) is regisztrálni kell (ennek díja 5000 forint/év).

Hasznos oldalak, kereső felületek:

Egyéni vállalkozók nyilvántartása 

Kamreg – Kamarai regisztrációs rendszer kereső adatbázisa

NAV Egyéni vállalkozás nyilvántartása 

Nyilvántartásba vétel területileg illetékes gazdasági kamaránál – kötelező kamarai regisztráció   

Építőipari tevékenység esetén – építőipari kivitelezők regisztrációja  

Agrár főtevékenység esetén – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Hivatásrendi kamarák (pl. építész, orvos, vagyonvédelem) 

 

Az egyéni vállalkozások tevékenységük elkezdésekor, illetve módosításakor “Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke” (ÖVTJ) kódo(ka)t kell kiválasztani. A kódok besorolásáról és tartalmi összetételről a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) oldalán lehet tájékozódni: https://www.ksh.hu/ovtj_menu

ÖVTJ kereső: https://www.ksh.hu/ovtj_kereso

A társas vállalkozások tevékenységének besorolására “Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere” (TEÁOR) kódok  állnak rendelkezésre. A kódok besorolásáról és tartalmi összetételről a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) oldalán lehet tájékozódni: https://www.ksh.hu/teaor_menu

TEÁOR kereső: https://www.ksh.hu/teaor_kereso

A tevékenységek besorolásakor főszabályként az önbesorolás elve érvényesül. Ezt segítik a KSH oldalán elérhető részletes leírások az egyes kódokhoz, emellett fordítókulcsok, valamint a különböző keresőprogramok.

Egyéni vállalkozás alapítása előtt ellenőrizze az “Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében” (ÖVTJ kódok), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély, illetve bejelentés köteles-e, és tájékozódjon a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, a kormányablakokban vagy az okmányirodákban (Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Amennyiben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, köteles azt bejelenteni, mely alapján a nyilvántartást vezető szerv törli a tevékenységet.

Amennyiben az adott tevékenység, termék, szolgáltatás, gazdasági szervezet pontos besorolása nem egyértelmű vagy vitatott, a KSH Információszolgálatához fordulhat állásfoglalási kérelemmel. 

Az egyéni vállalkozást minimális induló tőkével, egyszerű elektronikus ügyintézéssel, ingyenesen is el lehet indítani. Az egyéni vállalkozás egy egyszemélyes vállalkozási forma, nem rendelkezik jogi személyiséggel, de örökölhető, illetve bármikor átalakulhat más gazdasági társasággá.

Egyéni cég: nem önálló alapítás útján, hanem egyéni vállalkozásból való átalakulással jön létre.

Gazdasági társaságok: alatt természetes személyek, jogi személyek által üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított saját cégnévvel rendelkező társaságot értünk, amely jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat, tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Jogalanyiságukat az államtól kapják.

Fajtái: korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, betéti társaság, közkereseti társaság

 

Egyéni vagy társas vállalkozás – melyiket válasszam?

Fentebb már említettük, hogy vállalkozás indítása előtt fontos tájékozódni arról, hogy az adott szakterületen való működéshez, milyen törvényi előírásoknak kell megfelelni. Egyes tevékenységek csak bejelentés kötelesek, mások viszont már engedélyhez, illetve különleges szakismerethez, végzettséghez kapcsoltak.

Tehát, vannak bejelentési köteles és engedélyköteles tevékenységek. Az, hogy melyik tevékenység hova tartozik, jogszabály határozza meg.

Példaként: aki egy virágárus standot akar nyitni, az bejelentés köteles; de ha egy dohányboltot, az engedélyköteles.

2020. július 1. után a gazdasági kamarák nyújtanak tájékoztatást az egyéni vállalkozáshoz szükséges általános információkról, valamint a képesítéshez, illetve a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről (korábban a Kormányablakok feladata volt tájékoztatást nyújtani az egyéni vállalkozói tevékenységhez szükséges alapvető információkról és kötelezettségekről).

Vállalkozás létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódóan

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Szükséges szakképesítésekre, és egyéb követelményekre vonatkozó jogszabályok ágazati besorolásban

Kereskedelem, ipar (kivéve építőipar): 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Építőipar, építőanyag-ipar: 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Áruszállítás: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás
áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Személyszállítás személygépjárművel: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj
ellenében végzett közúti személyszállításról

Gépjárműfenntartás: 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi
feltételeiről

Utazásszervezés, -közvetítés: 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozói tevékenység: 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

Könyvviteli szolgáltatások:93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről