A Baranya megyei munkaerőpiaci szereplők elvárásainak megfelelő szakember utánpótlás megteremtése és a munkavállalók folyamatos fejlesztése érdekében, korszerű pályaorientációs, szakképzési és felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtunk.

Munkaerőpiac

A kamara egyik kiemelt feladata, hogy az álláskeresői és munkáltatói igényeket összekapcsolja. Számos munkaerőpiaci kutatásban, felmérésben részt vesz (GVI,) a kamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság pedig közreműködik a munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában.

Pályaorientáció​

A pályaorientáció területén célunk a szakmák megismertetése, a munkaerő-piaci igények és a munkáltatói elvárások közvetítése. Ezért pályaválasztás előtt álló diákok részére többek között üzemlátogatásokat, szakmaismereti versenyeket (Gép-Ésszel, Villany-Ász, AutóMánia, Épít-Ésszel), szakmabemutató rendezvényeket (Szakmák Napja Mohácson) tartunk, osztályfőnöki órákon a gyermekek önismeretét is fejlesztjük. Nem csak a diákok, hanem a szülők, pedagógusok tájékoztatásában is nagy szerepet vállalunk: iskolai (szülői értekezlet, pályaorientációs napok) és egyéb ( “Hovatovább”, Pályaválasztási kiállítás, Mi a pálya?) rendezvényeken adunk információt a cégek igényeiről és a képzési rendszerről.

Kamarai Oktatási Központ

PBKIK

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési kínálata:

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési engedélyszáma: E/2020/000151 (2020.09.25.), felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/006151 (2020.10.21.).

PBGSZ NKft.

A PBKIK 100%-os tulajdonában lévő PBGSZ NKft. nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmény.

A PBGSZ NKft. felnőttképzési kínálata:

A PBGSZ Nkft. felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-001772/2018. (megszerzésének időpontja (2018.06.04.) A PBGSZ NKft. 2020. augusztus 11-én a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél (PMKH) a felnőttképzők nyilvántartásába az alábbi számon felvételre került: B/2020/000266.

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek:
  • Előzetesen megszerzett tudás mérése, Bemeneti kompetenciamérés:
    A PBKIK a képzései esetében a jelentkező kérése és, vagy támogatási szerződés alapján a „Jelentkezési lapon” jelezve, majd szóban, és, vagy írásban, és, vagy gyakorlatban biztosítja az előzetesen megszerzett tudás és kompetenciák mérését, értékelését, és ennek eredményét figyelembe veszi a képzés tartalmának, illetve folyamatának egyénre szabott alakításában, ezen belül különösen a képzés időtartamának, ütemezésének, továbbá a képzés díjának és a vizsgadíjának megállapításánál.
  • Felnőttképzési tanácsadás;
  • Képzési szükségletfelmérés:

    A PBKIK felnőttképzési tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásként kínálja partnerei, ügyfelei számára, cégek, intézmények képzési szükségletének felmérését. Ennek során kérésre elvégzi a megbízó aktuális, vagy éves képzési igényeinek feltérképezését, mely alapján képzéseket ajánl, vagy éves belső képzési tervet állít össze.

  • Pályaorientációs tanácsadás.
Felnőttképzési ügyfélszolgálat:

A képzésekkel, képzési programokkal, valamint a kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatban az ügyfélszolgálati időben (H-Cs: 08.30-15.00-ig, P: 08.30-12.00-ig) az ügyfélszolgálattal megbízott munkatársak állnak az érdeklődők rendelkezésére. A Kamarai Oktatási Központ a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatókhoz, valamint a képzési programokhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzésért felelős miniszter részére folyamatosan biztosítja.

Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési folyamatok a PBKIK és a PBGSZ NKft. minőségirányítási rendszerében szabályozott módon működnek. Ügyfélszolgálati folyamatleírásaink elérhetők az ügyfélszolgálaton.

A képzéseken résztvevők, a megrendelők, partnerek, képzési igényeikkel, észrevételeikkel, javaslataikkal az ügyfélszolgálati időben az ügyfélszolgálattal megbízott munkatársakhoz, valamint a felnőttképzési szakmai vezetőhöz fordulhatnak személyesen, vagy a megadott elérhetőségeken.

A PBKIK és a PBGSZ NKft. munkatársai minden észrevételt, javaslatot nyilvántartásba vesznek, feldolgoznak, kivizsgálnak és a lefolytatott intézkedések eredményéről, valamint a változtatásokról, fejlesztésekről az észrevételt tevők számára visszajelzést küldenek.

Elérhetőségeink:
  • Pécsi Kereskedelmi Központ, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Munkatársaink:
STATISZTIKAI ADATOK A MEGVALÓSULT, ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSI PROGRAMOKKAL KAPCSOLATBAN

S.

Képzés

Képzési helyszín

Képzés időpontja

Képzés óraszáma

Beiratkozók létszáma

Sikeresen végzettek létszáma

Vizsgaátlag

Elégedettségmérés eredménye

 

1.

Kamarai Gyakorlati Oktató képzés

K4-15-NFA-KA-ITM-16/2019/KGYOK

Pécs

2020. november

50 óra

8 fő

8 fő

94,6%

4,734