A kamarai törvény értelmében a PBKIK területileg illetékes az áruexporthoz szükséges származási bizonyítványok, igazolások (vis-maior) és egyéb kereskedelmi okmányok (szerződések, konzuli számla, egyéb számlák stb.) hitelesítésére.

Okmányhitelesítési díjtételek

További információ:

Tájékoztatás a szankciók tekintetében kritikusnak tekinthető termékek listáinak publikálásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint az Európai Bizottság összeállította azoknak a termékeknek a vámtarifaszám szerinti listáit, melyek az Oroszországgal szemben elrendelt szankciók megkerülése tekintetében különösen kritikusnak tekinthetők gazdasági, illetve kockázatosnak minősíthetők katonai, harctéri (biztonsági) szempontból. A listákban szereplő kockázatos termékek a 11. szankciós csomagban is szerepelnek, de az érintett termékkört a Bizottság külön is publikálta szankciós honlapján.

A harctéren talált eszközök és azok alkatrészeinek elemzése alapján összeállított katonai termékek listája 38 vámtarifaszámot tartalmaz, négy egységre (integrált áramkörök, vezeték nélküli kommunikációhoz és navigációhoz kapcsolódó elektronikai cikkek, elektronikus alkatrészek, elektronikus alkatrészek gyártóberendezései) osztva. A gazdasági szempontból kritikus termékek listája olyan, a 28., 84., 85., 89. és 90. árucsoportba tartozó termékeket tartalmaz, melyek harmadik országokba irányuló forgalmában a statisztikai adatok elemzése alapján a háború kitörését követően jelentős eltérés (emelkedés) tapasztalható. E termékeket a gyanú szerint harmadik országokból tovább exportálják Oroszországba. Az Európai Bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy mindkét lista folyamatosan változhat, bővülhet.

A két lista az alábbi címen érhető el (lap alján „Important” cím alatt).

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/eu-measures-following-russian-invasion-ukraine_en

Az alább elérhető angol nyelvű tájékoztatókban szereplő áruk szállítása során kiemelt figyelemmel javasolt eljárni tekintettel arra, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 12. cikke alapján tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása a tilalmak megkerülése.

A NAV oldalán elérhető – Az orosz-ukrán háborúval összefüggésben elrendelt uniós szankciók

https://nav.gov.hu/fooldal-elemei/fooldali-csempek/magyar-ukran/az-orosz-ukran-haboruval-osszefuggesben-elrendelt-unios-szankciok

A származási bizonyítvány (Certificate of Origin) szükséges elsősorban nem preferenciális kereskedelempolitikai eszközök alkalmazása érdekében, harmadik országban irányuló (az EU 25 tagállamán kívüli ország) export esetén:

 • legnagyobb kedvezmény elve (vámtarifa II. hasábja),
 • dömpingellenes és antiszubvenciós vámok,
 • védőintézkedések,
 • mennyiségi korlátozások,
 • külkereskedelmi statisztikák.

A származási bizonyítványt az exportőr állítja ki a vevő részére , melyeket a kamara hitelesít az exportáló cég kérelme alapján a származási bizonyítvány kritériumainak megfelelően.

A származási bizonyítványokat – az ügyfél kérelme alapján – lehetőség van a közösségen belül egy másik tagország részére is kiállítani.

Ebben az esetben nem az import vámeljáráshoz szükséges a származási bizonyítvány, hanem a külföldi (tagországbeli) partner kéri azt, harmadik országba történő továbbszállítás esetén, ahol már igazolnia kell az alapanyag származását is.

A preferenciális származási bizonyítványok (FORM A, EUR) kiállítása és igazolása az illetékes vámhatóság feladata.

2023. márciusától a területi kereskedelmi és iparkamarák a származási bizonyítványok (nem preferenciális származási bizonyítványok) kibocsátására elektronikus úton is lehetőséget biztosítanak.

Az elektronikus származási bizonyítvány kibocsátását az exportőrök a hitelesítő programon keresztül, elektronikus úton tudják kérelmezni a kamarától. A kérelmezők az elkészült elektronikus származási bizonyítványt (továbbiakban: eCO) szintén a hitelesítő programon keresztül, elektronikus úton kapják kézhez.

A hitelesítő program az alábbi oldalon érhető el: https://www.esscert.com/

A hitelesítő program használata regisztrációhoz kötött, amely az alábbi hivatkozáson keresztül lehetséges: https://www.esscert.com/how-to-ecertify/countries-and-chambers#hungary

Bővebb információ a hitelesítő programról és a regisztráció menetéről: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

(A regisztráció jóváhagyásához szükséges, hogy az ügyfél a regisztrációt visszaigazoló emailben érkező Felelősségvállalási nyilatkozat dokumentumot kitöltse, cégszerűen aláírja és ennek eredeti példányát visszajuttassa a területi kamarához.)

Az eCO szükség esetén, fehér lapra, színes formátumban nyomtatható ki. Az eCO formátuma megfelel a szokásos, papír alapú formanyomtatványnak, illetve az európai uniós kereskedelmi és iparkamarák által kiadott származási bizonyítvány formátumának.

A kiállított eCO tartalmazni fog egy QR-kódot, illetve egy ellenőrző kódot, amelyek segítségével a felhasználók ellenőrizhetik az eCO hitelességét, az erre szolgáló webfelületen: https://www.certificateoforigin.com/

A területi kamaráktól az eCO mellett továbbiakban is igényelhető és használható a papír alapú származási bizonyítvány is.

A „Bécsi Konvenció”, valamint a kamarai törvény alapján a kereskedelmi és iparkamarák jogosultak a vis-maior igazolások kiadására.

Milyen esetben kerül az igazolás kibocsátására sor?

A szerződő felek közti peres eljárások során annak a ténynek bizonyítására, hogy a szerződés nem teljesítésében a szerződést szegő fél vétlen volt, illetve szállítási akadályközlés esetén.

A vis-maior igazolásokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) állítja ki.

További Információ az MKIK honlapján.

A gyakorlott exportőrök előtt már jól ismert, hogy számos ország a kereskedelmi és konzuli számlákat csak az ország konzulátusa és a kamarák által hitelesítve fogadja el a fizetés teljesítéséhez, illetve a vámkezeléshez. Ezért mindenképpen fontos a cél-ország előírásainak pontos ismerete.

Az aláírásnál fontos a sorrendiség is, először a kamaránál kell hitelesíteni, majd a Külügyminisztérium Konzuli Osztályán az okmányt láttamoztatni az előírt példányszámban.

Külön csoportot képez az okmányhitelesítés körében a szerződések hitelesítése. Több országban – elsősorban az arab országokban – csak a kamara által hitelesített szerződést fogadnak el, amelyben a kamara megerősíti, hogy a szerződést aláíró személy valóban jogosult a szerződés megkötésére.

A hitelesítéskor a kamara felhívja a szerződő magyar partner figyelmét a szerződés kötelező, illetve ajánlott kikötéseinek tartalmára is, azaz pl. szerepeljen a vitás kérdések tisztázására jogkikötés, amelyre ajánlja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróságot.

A szerződések hitelesítését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) végzi.

További információ az MKIK honlapján.

Az ATA Carnet egy olyan nemzetközi, egységesített vámokmány (vámelőjegyzési vámokmány) amely olyan termékek, áruk egyszerűsített kivitelére, majd visszahozatalára szolgál, amelyet meghatározott időre visznek külföldre, majd változatlanul visszahozzák a kiindulási országba.

Az áruk, termékek vámmentes bevitele az alábbi jogcímeken történhet:

 • kereskedelmi minták,
 • munkaeszközök bevitele,
 • kiállítási áruk bevitele vásárokra,
 • árubemutatókra és kiállításokra.

Figyelem: Feldolgozásra szánt áruk esetében nem alkalmazható!

Mely árukat szállíthatunk ATA Carnet-tel?

 • Gépek,
 • hivatali számítógépes berendezések,
 • filmek,
 • motorbiciklik,
 • versenyautó,
 • mezőgazdasági gépek,
 • bútorok,
 • festmények,
 • szobrok,
 • más művészeti termékek,
 • színházi berendezések,
 • munkaeszközök,
 • stb.

Romlandó, vagy elfogyasztásra kerülő áruk, vagy amelyek változások, feldolgozáson mennek át, nem szállíthatók ATA Carnet-tel.

Az ATA igazolványok kiadása 2023. január 1-től az ATA Gateway programból történik. Az igazolvány kiadásához nincs szükség az előre nyomtatott formanyomtatvány és az igazolvány otthoni kinyomtatására.

Az elkészült igazolványt kibocsátásra jogosult területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara nyomtatja ki, e mellett továbbra is szükség van az ATA tulajdonos cégszerű aláírására.

Az ATA igazolvány kibocsátása írásos kérelemre történik.
Az igazolvány kiadásához szükséges adatokat (tulajdonos és képviselő adatai, felhasználás célja), valamint az árujegyzéket/tételjegyzéket előre el kell készíteni a megadott formában és azt átküldeni a kibocsátó kamarának, mivel az igazolvány adatait a kamara hitelesítésért felelős munkatársa rögzíti az ATA Gateway programban.
(Általános jegyzék és Adatlap minta letölthető – a formátumot semmilyen módon nem szabad megváltoztatni, formázni!)

Az eATA rendszerben kiadott ATA carnet a kiadás pillanatában bekerül az ICC ATA rendszerébe.

Az ATA igazolvány kibocsátásához az alábbi dokumentumok benyújtása továbbra is szükséges:
– ATA szerződés 
– inkasszós felhatalmazó levél 
– óvadék elhelyezési nyilatkozat 

Általános jegyzék – ATA Carnet

Adatlap – ATA Carnet

ATA Kitöltő Szoftver