A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara üzleti közösséget épít, melybe folyamatosan várja azon vállalkozásokat, melyek szeretnének a megye gazdasági életének és jövőjének aktív tagjai lenni. A kamarához társas és egyéni vállalkozóként is lehet csatlakozni, valamint lehetőség van pártoló vagy senior tagság létesítésére is. A kamarai tagok jogairól és kötelezettségeiről az Alapszabályban olvashat.

 

A csatlakozás folyamata

1) A vállalkozás típusának megfelelő tagfelvételi kérelem kitöltése

Szükség esetén a kamara munkatársai segítenek a megfelelő adatlap kiválasztásában, az adatok kitöltésében.

A kamara pártoló tagjának jelentkezhet az a természetes személy, aki a gazdaság területén dolgozik, de nem egyéni vállalkozó, vagy az a szervezet, amely tevékenységével, szolgáltatásaival a gazdasághoz, a gazdálkodókhoz kötődik, de nem tartozik a kamarai törvény hatálya alá.

A kamara senior tagja lehet az a természetes személy, aki vállalkozásával legalább 5 évig kamarai tag volt nyugdíjba vonulását megelőzően, vagy aki nyugdíjba vonulása előtt a kamarai tag vállalkozás tulajdonosa, vezető tisztségviselője, vezető beosztású alkalmazottja volt.

 

2) Két önkéntes kamarai tag ajánlásának megszerzése

Az alábbi dokumentumot kell kitöltetni és aláíratni két jelenleg is tag vállalkozással:

3) Az aláírt tagfelvételi dokumentumokat el kell juttatni a kamarába postai úton vagy személyesen.

A vállalkozás felvételéről az elnökség dönt a legközelebbi ülésén. A döntésről a vállalkozást írásban értesítjük.

Amennyiben kérdése van a tagsággal vagy a tagfelvételi folyamattal kapcsolatban, keresse a kamara munkatársait!