Kamaránk több klaszter megalakításában és menedzselésében vett és vesz részt. A klaszteresedés előnye a cégek képességének hálózatszerű összefogása, közös versenyképességük növelése. Mindezt költségcsökkentés mellett tudják létrehozni, az erőforrásaikat kihasználni.

A cégek egymás közti tapasztalatcserék segítségével bővítik szaktudásukat, és bizalmi kapcsolatot alakítanak ki, és nem utolsó szempont, hogy az érdekeik érvényesítése, lobbierejük együtt dolgozva sokkal nagyobb.

A kamara által menedzselt klaszterek:

  • a 2011-ben megalakult, jelenleg 31 tagvállalatot számláló, „Akkreditált Klaszter Címet” többszörösen elnyert Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (DDGK), mely a régió legnagyobb klasztere, mind árbevételét mind a tagvállalatok nagyságát tekintve
  • Építőipari Technológiai Klaszter, mely 2018. márciusában, 15 cég együttműködésében alakult meg
  • Baranyai Gasztronómiai Klaszter, mely 2021. januárban, 16 cég együttműködésében alakult meg.

Emellett alapító tagként szerepet vállalunk a

 

Alkalmazott Földtudományi Klaszter

Dél-Dunántúli Gépipari KlaszterÉpítőipari Technológiai Klaszter Baranyai Gasztronómiai Klaszter