Útmutató-módosítást fogadott el a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács

Az építőipari alapanyagárak számos esetben előre nem látható mértékű változására tekintettel a jogalkalmazók segítése érdekében szükségessé vált a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató speciális indexálási, árfelülvizsgálati szabályokkal való kiegészítése. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács június 9-én elfogadta az útmutató ez irányú módosítását.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége kidolgozott egy, az építési-beruházási célú egyösszegű átalánydíjas szerződések indexálása során használható képletet, mely az útmutatóban egy példán keresztül is ismertetésre kerül, annak könnyebb gyakorlati alkalmazhatósága érdekében. A képlet a Pénzügyminisztériummal is egyeztetésre került.

Az építőipari indexálási képlet kapcsán az útmutató felhívja a figyelmet, hogy e képlet használata esetében is javasolt az ajánlatkérőnek előre rögzítenie a közbeszerzési dokumentumokban az indexálás gyakoriságát, továbbá lényeges, hogy az indexálásnak olyan időpontban kell történnie, amikor az indexálásra kerülő költség felmerül. Az építőipari alapanyagár változás mértékének kiszámításához javasolt az ágazati rendben (TEÁOR’08) felsorolt KSH havi termelői árindexek felhasználása. Az egyes releváns építő alapanyagok termelői árindexeit az elszámolási (árfelülvizsgálati) időszak kezdetén (bázis) és az indexálási időpontban szükséges vizsgálni.

Az indexálás során használt képlet alkalmazásakor az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek a kifizetésekre vonatkozó szabályaira is tekintettel kell lenni.

A szerződéskötéskor előre nem látható, adott esetben vis maior helyzetek (pl.: háború, járványhelyzet stb.) egyes, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges alapanyagok gyártására és elérhetőségére, ezáltal nemcsak a projektek (beruházási) értékére, hanem azok időbeni ütemezésére is hatással lehetnek, ezért kiemeli az útmutató, hogy ezen körülmények a teljesítési határidő vonatkozásában szintén megalapozhatják a szerződés módosítását.

Forrás: https://kozbeszerzes.hu/hirek/utmutatomodositast-fogadott-el-a-kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs/?fbclid=IwAR2LIRKUc2XQGjpS7u1iFM3Vk1JBk_zapLWZO8R-zeNaCe4BrYtLaX3X0eA&fs=e&s=cl