Megszűnik a szálláshely-szolgáltatók kettős adatszolgáltatási kötelezettsége

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) együttműködésének eredményeként a szálláshely-szolgáltatók, valamint az önkormányzatok számára megszűnik a korábbi kettős turisztikai célú adatszolgáltatás. A turisztikai ágazat egységes adatforrása a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) lesz.

A jövőben az MTÜ által létrehozott és működtetett NTAK adatait használja a KSH a szálláshely-szolgáltatással összefüggő adatelőállítása során. Az erről szóló együttműködési megállapodást a napokban írta alá Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke és Dr. Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója.

2020. év eleje óta az NTAK-ba − Európában is egyedülálló módon − az összes hazai szálláshely-szolgáltató szálláshelykezelő szoftverén keresztül szolgáltat valós idejű forgalmi, statisztikai adatokat. A most aláírt megállapodás keretében az MTÜ egy biztonságos adattovábbítási csatornán keresztül juttatja el a minden szálláshelytípus által beküldött adatokat a KSH-nak, amely így a jövőben az NTAK információi alapján állítja elő a hivatalos statisztikai adatokat. Az NTAK információi a turizmusstatisztika mellett a szolgáltatás-külkereskedelem és a GDP-számítások forrásává is válnak.

A megállapodás aláírását három hónapos tesztidőszak követi, ezután a KSH kivezeti az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében idáig általa üzemeltetett elektronikus adatgyűjtő rendszert. Ezzel nem csak a szálláshely-szolgáltatók, de az önkormányzatok turisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége is megszűnik a KSH felé.

A KSH elkötelezett a megbízható, magas minőségű adatok publikálása mellett, ugyanakkor célja, hogy a statisztikai információk előállításához minél kisebb mértékben terhelje az adatszolgáltatókat. Az együttműködés eredményeként a KSH nemcsak képes lesz a szálláshelyi statisztikára vonatkozó eddigi adatközléseit, illetve adatszolgáltatásait teljesíteni, hanem mindezt rövidebb feldolgozási idő alatt, bővebb adattartalommal, alacsonyabb adatszolgáltatói teher mellett és várhatóan a korábbinál is jobb minőségben teheti meg. Ezzel együtt 274-re nőtt azon adminisztratív adatforrások száma, amelyek hozzájárulnak a hivatalos statisztikai adatok előállításához” – tette hozzá Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke az aláírást követően.

Dr. Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója elmondta: „A megállapodás aláírásával a turisztikai szektor digitalizálásának újabb fontos állomásához értünk. Ezután elegendő lesz kizárólag a szálláshelykezelő szoftverek pontos vezetése, és az adatok megfelelő rögzítése, így más módon, más szervnek, más adatokat nem kell a jövőben továbbítani. A szálláshelyek adminisztrációs terhei tovább csökkennek. A kizárólag az NTAK-adataiból készített, a teljes szálláshely-szolgáltatói szektorra vonatkozó, egységes KSH-publikációk mind a szakma, mind a sajtó számára segítik majd a könnyebb eligazodást az adatok között. A megállapodás egyben azt is jelenti, hogy az NTAK a KSH által előállított adatokon keresztül az európai statisztikák szempontjából is kiemelten fontos adatforrássá válik.

NTAK-adatokból készített elemzést a KSH először 2022 augusztusában publikál.

Forrás: MTÜ

Széchenyi Kártya Program MAX

Folytatódik a Széchenyi Kártya Program, amely kedvezményes finanszírozási lehetőségeket biztosít a hazai kkv-szektornak. A Kormány az energiaválság okozta megnövekedett energia többletköltségek finanszírozásának könnyítése, valamint a hatékonyságnövelő és technológiaváltást segítő beruházások elősegítése érdekében két új speciális, kiemelten támogatott hitelkonstrukciót is bevezet (a folyószámlahitel és a beruházási hitel al-konstrukciójaként).

Bővebben…

Fél év felkészülési időt kaptak a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók az NTAK-adatszolgáltatásra

Elfogadta az országgyűlés a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közös kezdeményezésére elindított törvénymódosítást. Ennek értelmében 2023. január 1-jétől indul a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók adatszolgáltatási kötelezettsége a Nemzeti Turisztikai Adaszolgáltató Központ (NTAK) felé.

Bővebben…

Útmutató-módosítást fogadott el a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács

Az építőipari alapanyagárak számos esetben előre nem látható mértékű változására tekintettel a jogalkalmazók segítése érdekében szükségessé vált a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató speciális indexálási, árfelülvizsgálati szabályokkal való kiegészítése. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács június 9-én elfogadta az útmutató ez irányú módosítását.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége kidolgozott egy, az építési-beruházási célú egyösszegű átalánydíjas szerződések indexálása során használható képletet, mely az útmutatóban egy példán keresztül is ismertetésre kerül, annak könnyebb gyakorlati alkalmazhatósága érdekében. A képlet a Pénzügyminisztériummal is egyeztetésre került.

Az építőipari indexálási képlet kapcsán az útmutató felhívja a figyelmet, hogy e képlet használata esetében is javasolt az ajánlatkérőnek előre rögzítenie a közbeszerzési dokumentumokban az indexálás gyakoriságát, továbbá lényeges, hogy az indexálásnak olyan időpontban kell történnie, amikor az indexálásra kerülő költség felmerül. Az építőipari alapanyagár változás mértékének kiszámításához javasolt az ágazati rendben (TEÁOR’08) felsorolt KSH havi termelői árindexek felhasználása. Az egyes releváns építő alapanyagok termelői árindexeit az elszámolási (árfelülvizsgálati) időszak kezdetén (bázis) és az indexálási időpontban szükséges vizsgálni.

Az indexálás során használt képlet alkalmazásakor az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek a kifizetésekre vonatkozó szabályaira is tekintettel kell lenni.

A szerződéskötéskor előre nem látható, adott esetben vis maior helyzetek (pl.: háború, járványhelyzet stb.) egyes, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges alapanyagok gyártására és elérhetőségére, ezáltal nemcsak a projektek (beruházási) értékére, hanem azok időbeni ütemezésére is hatással lehetnek, ezért kiemeli az útmutató, hogy ezen körülmények a teljesítési határidő vonatkozásában szintén megalapozhatják a szerződés módosítását.

Forrás: https://kozbeszerzes.hu/hirek/utmutatomodositast-fogadott-el-a-kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs/?fbclid=IwAR2LIRKUc2XQGjpS7u1iFM3Vk1JBk_zapLWZO8R-zeNaCe4BrYtLaX3X0eA&fs=e&s=cl

Túligényelték a Dél-Dunántúlon a napelemes pályázatot

Baranya, Somogy és Tolna megyében összesen 23,6 milliárd forintnyi támogatást kértek a családok a lakossági napelemes uniós pályázatban, miközben a két pályázati fordulóra összesen 20,6 milliárd forintot szánt a kiíró. A dél-dunántúli túligénylés mellett vannak azonban olyan térségek az országban, amelyekben jóval kevesebbet kértek az elérhető keretnél, ilyen például Budapest, így ezekből csoportosíthatják majd át a pénzeket. A pályázati eredményeket országszerte több mint 43 ezer család várja hónapok óta.

Az elmúlt hetekben átalakult a hivatalos uniós pályázati oldal aktuális statisztikai aloldala, így már az is kinyerhető, hogy az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) keretében melyik megyében mennyien és mennyi pénzt kértek a nagy lakossági napelemes pályázat téli első fordulójában.

Forrás: https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20220614/kiderult-tuligenyeltek-del-dunantulon-a-napelemes-palyazatot-budapesttol-vehetik-el-a-penzt-550575

TKP 2020: szabadalomvásárlásra hirdet pályázatot az NKE

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora a Tématerületi Kiválósági Program 2020 keretében pályázatot hirdet szabadalmi oltalom alatt álló műszaki megoldások, illetve a jövőben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotások megvásárlására.

Bővebben…

Geomates’22

A GeoMATES 2022 konferencia, ami egyben a 22. Magyar Geomatematikai Ankét friss tartalommal töltötte meg a nagy hagyományú rendezvény legújabb állomását. Az esemény a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) Geomatematikai és Informatikai Szakosztálya és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Földtani és Geokémai Intézetének társzervezésében került megrendezésre, az MTA X. Osztály, Geomatematikai Albizottsága, az Alkalmazott Földtudományi Klaszter, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, az MFT Dél-Dunántúli Területi Szervezete és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részvételével immár hagyományosnak mondható helyszínén a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának székházában.

Bővebben…

Megújult a kézikönyv a szakképzési jogszabályok alkalmazásához

A Szakképzési jogszabályok magyarázata című kiadvány a szakképzéssel kapcsolatos újítások bevezetésének gyakorlati támogatását szolgálja. A több mint kétszáz oldalas dokumentum a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete egységes értelmezéséhez, alkalmazásához nyújt segítséget a szakképző intézmények és egyéb jogalkalmazók számára.

 

A kiadvány az IKK honlapjáról elérhető.

Design Management Díj pályázat – 2022

A designtudatosság, a design alapú gondolkodás elengedhetetlenül szükséges egy 21. századi vállalkozás működtetéséhez. A Design Management Díj 2009-es alapítása óta olyan szervezeteket díjaz, amelyek a designmenedzsment hatékony beemelésével kimagasló eredményeket és sikeres működési modelleket mutatnak fel, hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

Bővebben…