Heti EU jogász 2024. 6 – 7. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 6. és 7. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 5.)

Megjelent: 2024. 02. 05.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/425 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az aszulam-nátrium hatóanyag jóváhagyásának az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról

Hatályos: 2024. 02. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/432 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kanada és egyes tagállamok illetékes hatóságai által aláírt megállapodás alapján automatikusan kicserélendő információknak a 2011/16/EU tanácsi irányelv egyes rendelkezéseiben meghatározott információkkal való egyenértékűsége megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/443 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (“Queijo de Azeităo” [OEM])

Hatályos: 2024. 02. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/445 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Aydin Memecik Zeytinyagi” [OEM])

Hatályos: 2024. 02. 25.

 

A TANÁCS 2024. február 2-i (KKBP) 2024/460 HATÁROZATA

a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 24-i (EU) 2024/441 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a “European Citizens’ Initiative in Defence of Agriculture and Rural Economy in Europe” (Európai polgári kezdeményezés az európai mezőgazdaság és vidéki gazdaság védelméért) elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek az (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvántartásba vétele iránti kérelemről

Hatályos: 2024. 02. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 24-i (EU) 2024/442 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a “Legyen tilos a konverziós terápia az Európai Unióban” elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek az (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvántartásba vétele iránti kérelemről

Hatályos: 2024. 02. 05.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2011. február 15-i 2011/101/KKBP HATÁROZATA

a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. február 2-i (KKBP) 2024/460 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 6.)

Megjelent: 2024. 02. 06.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/451 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található nikotin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/434 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Agrilus planipennis Fairmaire Unió területén belüli megtelepedésének és elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről

Hatályos: 2024. 02. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/453 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az olaszországi tojás- és baromfihús-ágazatot érintő rendkívüli piactámogatási intézkedésekről

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/483 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/440 AJÁNLÁSA

a 2013/59/Euratom tanácsi irányelv alkalmazásában végzett effektívdózis- és egyenértékdózis-becslések során a dózistényezők használatáról

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/451 RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 5-i (EU) 2024/483 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 7.)

Megjelent: 2024. 02. 07.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 26-i (EU) 2024/450 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a reorganizációs terv kötelező elemeit és a szanálási hatóság általi jóváhagyáshoz teljesítendő kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 02. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 31-i (EU) 2024/482 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közös kritériumokon alapuló európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer (EUCC) elfogadása tekintetében az (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 1-i (EU) 2024/458 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Nyelvtechnológiai Szövetség európai digitális infrastruktúra-konzorciumának (ALT-EDIC) létrehozásáról

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 1-i (EU) 2024/459 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a CitiVERSE felé mutató, hálózatvezérelt helyi digitális ikermodellek európai digitális infrastruktúra-konzorciumának (LDT CitiVERSE EDIC) létrehozásáról

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2024. évre történő meghatározásáról szóló, 2024. január 10-i, (EU) 2024/259 tanácsi rendelethez

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 8.)

Megjelent: 2024. 02. 08.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 7-i (EU) 2024/456 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a 2023. december 31. és 2024. március 30. közötti referencia-időponttal történő adatszolgáltatás céljára a biztosítástechnikai tartalékok és az alapvető szavatoló tőke kiszámítására vonatkozó technikai információk meghatározásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/499 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Spanyol Királyság által javasolt négy tagjának és négy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 7-i (EU) 2024/454 HATÁROZATA

a tejről és zsírról szóló törvény keretében a Bajorországban elvégzett, a tej minőségének ellenőrzésére irányuló vizsgálatokhoz Németország által nyújtott állami támogatásról szóló SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)) számú intézkedésről

Hatályos: 2024. 02. 08.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. január 29-i (EU) 2024/461 HATÁROZATA

a javadalmazási gyakorlatokra, a nemek közötti bérkülönbségre, a jóváhagyott magasabb arányokra és a magas jövedelmű személyekre vonatkozó információknak az illetékes nemzeti hatóságok által az Európai Központi Bank részére, értékelés céljából történő jelentéséről (EKB/2024/2)

Hatályos: 2024. 02. 08.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 28-i 228/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2024/269]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 28-i 226/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/270]

Hatályos: 2021. 07. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 224/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2024/271]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 28-i 227/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról [2024/272]

Hatályos: 2021. 07. 28.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 14-i 225/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) és VIII. mellékletének (Letelepedési jog) módosításáról [2024/273]

Hatályos: 2021. 07. 14.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 223/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2024/274]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 221/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/275]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 217/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/276]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 218/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/277]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 222/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/278]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 219/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/279]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 220/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/280]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 215/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/281]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 213/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/282]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 216/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/283]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 211/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/284]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 214/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/294]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 210/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/295]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 196/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/300]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 212/2021 HATÁROZATA

visszavonva

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 208/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/303]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 209/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/304]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 206/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/305]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 207/2021 HATÁROZATA

visszavonva

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 190/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/307]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 203/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/308]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 199/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/309]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 204/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/310]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 205/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/311]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 201/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/312]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 200/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/313]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 192/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/314]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 194/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/315]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 202/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/316]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 198/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/317]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 197/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/318]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 189/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/319]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 195/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/320]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 193/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/321]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. július 9-i 191/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/322]

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád erőszakos cselekményeit támogatókkal, elősegítőkkel vagy lehetővé tevőkkel szembeni korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2024. január 19-i, (KKBP) 2024/385 tanácsi határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád erőszakos cselekményeit támogatókkal, elősegítőkkel vagy lehetővé tevőkkel szembeni korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2024. január 19-i (EU) 2024/386 tanácsi rendelethez

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 9.)

Megjelent: 2024. 02. 09.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 17-i (EU) 2024/351 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/403 végrehajtási rendeletnek az állat-egészségügyi bizonyítványminták, az állat-egészségügyi/hatósági bizonyítványminták, a nyilatkozatminták és a szállítmányok Unióba történő belépésére vonatkozó hatósági nyilatkozatminták tekintetében történő módosításáról a szárazföldi állatok bizonyos kategóriáira és az ezek szaporítóanyagaira

Hatályos: 2024. 02. 29.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (KKBP) 2024/570 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (EUNAVFOR ATALANTA) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/2730 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR ATALANTA/1/2024)

Hatályos: 2024. 02. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/424 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/427 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az alpesi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/428 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a fekete-tengeri biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek nyolcadik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/429 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a boreális biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/430 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenötödik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/446 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a sztyeppi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek negyedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/449 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a makaronéziai biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenegyedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (EU) 2024/528 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az úti okmányok listájának és az említett rendelet 5a. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett értesítések táblázatának a vízuminformációs rendszerbe (VIS) történő integrálása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 10.

 

AZ EU-UKRAJNA VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG 2023. november 16-i 2023/1. sz. HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a “származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról [2024/401]

Hatályos: 2023. 11. 16.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található mandipropamid megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2024. január 22-i (EU) 2024/344 bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/403 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 17-i (EU) 2024/351 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (KKBP) 2023/2730 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (EUNAVFOR ATALANTA) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/1457 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR ATALANTA/4/2023)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (KKBP) 2024/570 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/241 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhatodik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/424 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/243 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az alpesi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhatodik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/427 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/242 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a fekete-tengeri biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek hetedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/428 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/245 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a boreális biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenhatodik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/429 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/239 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizennegyedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/430 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 4-i (EU) 2019/15 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a sztyeppi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, harmadik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/446 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 26-i (EU) 2023/240 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a makaronéziai biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizedik alkalommal frissített jegyzéke elfogadásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 2-i (EU) 2024/449 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 12.)

Megjelent: 2024. 02. 12.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/505 IRÁNYELVE

a 2005/36/EK irányelvnek a Romániában képzett általános ápolók szakmai képesítéseinek elismerése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/249 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos információk vámjogszabályok alapján megvalósuló cseréjére és tárolására vonatkozó közös adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 10-i (EU) 2024/250 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletnek a bizonyos információk vámjogszabályok alapján megvalósuló cseréjére és tárolására vonatkozó közös adatszolgáltatási követelményekhez kapcsolódó formátumok és kódok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/399 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet III. mellékletének és az (EU) 2021/403 végrehajtási rendelet II. mellékletének bizonyos állati eredetű termékek és bizonyos állatkategóriák szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 9-i (EU) 2024/579 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/578 HATÁROZATA

az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodást módosító jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. február 8-i (KKBP) 2024/583 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a vörös-tengeri válsággal kapcsolatban a hajózás szabadságának megőrzését célzó tengeri védelmi műveletéről (EUNAVFOR ASPIDES)

Hatályos: 2024. 02. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 8-i (EU) 2024/462 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 349/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló 626/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel kapcsolatos C-461/18. P sz. ügyben az Európai Unió Bírósága által, valamint T-442/12. sz. ügyben az Európai Unió Törvényszéke által hozott ítélet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK IRÁNYELVE

a szakmai képesítések elismeréséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/505 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/249 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 10-i (EU) 2024/250 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2020. december 16-i (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK, a 2003/779/EK és a 2007/240/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/399 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/403 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/399 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 9-i (EU) 2024/579 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 13.)

Megjelent: 2024. 02. 13.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 29-i (EU) 2024/490 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2017/1926 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/491 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo) vonatkozásában az ICES 6-8 alterületeken alkalmazandó egyedi technikai intézkedések meghosszabítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/492 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek a Kelta-tengeren, az Ír-tengeren és a Skóciától nyugatra fekvő területeken folytatott egyes tengerfenéki és nyílt vízi halászati tevékenységekkel kapcsolatos technikai intézkedések meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 12-i (EU) 2024/493 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 12-i (EU) 2024/587 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelettől a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó 8. sz. előírás (8. sz. GAEC-előírás) alkalmazása, az EMGA-hozzájárulásban részesülő kiadások támogathatósági időpontja, valamint a KAP stratégiai tervek egyes agrár-ökológiai programok módosítása céljából történő módosításának szabályai tekintetében a 2024. igénylési évre biztosított eltérésről

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

A TANÁCS 2024. január 23-i (EU) 2024/571 HATÁROZATA

a Kereskedelmi Világszervezet 13. miniszteri konferenciáján a Comore-szigeteki Uniónak a WTO-hoz történő csatlakozása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 01. 23.

 

A TANÁCS 2023. november 21-i (EU) 2024/582 HATÁROZATA

a Kolumbiai Köztársasággal kötendő partnerségi és együttműködési megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2017. május 31-i (EU) 2017/1926 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 29-i (EU) 2024/490 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 04.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1241 RENDELETE

a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/491 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1241 RENDELETE

a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 30-i (EU) 2024/492 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 14.)

Megjelent: 2024. 02. 14.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/568 RENDELETE

az Európai Gyógyszerügynökség részére fizetendő szolgáltatási és ügyintézési díjakról, az (EU) 2017/745 és az (EU) 2022/123 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 658/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 297/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A TANÁCS 2024. február 12-i (EU) 2024/576 RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 7-i (EU) 2024/575 RENDELETE

az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 7-i (EU) 2024/569 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [“Cecina de León” (OFJ)]

Hatályos: 2024. 03. 05.

 

A TANÁCS 2024. február 12-i (KKBP) 2024/577 HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 8-i (EU) 2024/572 HATÁROZATA

az Európai Atomenergia-közösség által az EU-Albánia stabilizációs és társulási tanács eljárási szabályzatának módosításáról szóló határozat tekintetében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. április 5-i (EU) 2017/745 RENDELETE

az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/568 RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2022. január 25-i (EU) 2022/123 RENDELETE

az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/568 RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. február 12-i (EU) 2024/576 RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A TANÁCS 2014. július 31-i 2014/512/KKBP HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. február 12-i (KKBP) 2024/577 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 658/2014/EU RENDELETE

az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjakról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/568 RENDELETE

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

A TANÁCS 1995. február 10-i 297/95/EK RENDELETE

az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/568 RENDELETE

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 15.)

Megjelent: 2024. 02. 15.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 7-i (EU) 2024/584 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1851 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítások alapjául szolgáló kitettségek homogenitása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 8-i (EU) 2024/585 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ízesített borászati termékek összetevőinek feltüntetésére és megnevezésére vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/566 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/620 végrehajtási rendelet VIII. mellékletének Németország és Spanyolország egyes körzetei “betegségtől mentes” státuszának a kéknyelv-betegség vírusával (1-24-es szerotípus) való fertőzöttség tekintetében történő jóváhagyása vagy visszavonása, valamint az e vírussal való fertőzöttségre vonatkozó mentesítési program kiterjesztésének jóváhagyása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/567 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/761 végrehajtási rendeletnek a Brazíliából származó termékekre vonatkozó digitális származási igazolás használata és a vámkontingensek kezelése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 8-i (EU) 2024/560 HATÁROZATA

a Spanyol Királyság számára az (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanári-szigetek tekintetében való eltérés engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/564 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a szilárd tüzelésű kazánokra, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokra vonatkozóan az (EU) 2015/1187 felhatalmazáson alapuló rendelet és az (EU) 2015/1189 rendelet támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 9-i (EU) 2024/580 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2019. május 28-i (EU) 2019/1851 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítás alapjául szolgáló kitettségek homogenitására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 7-i (EU) 2024/584 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2021. április 15-i (EU) 2021/620 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok és azok körzetei vagy kompartmentjei “betegségtől mentes” és “nem vakcinázó” státuszának bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek tekintetében történő jóváhagyása, valamint az említett betegségekre vonatkozó mentesítési programok jóváhagyása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/566 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2019. december 17-i (EU) 2020/761 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1306/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött vámkontingensek kezelési rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (EU) 2024/567 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 9-i (EU) 2024/580 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 16.)

Megjelent: 2024. 02. 16.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. február 7-i (EU) 2024/593 HATÁROZATA

Franciaországnak a polgári és kereskedelmi ügyekben fennálló igazságügyi együttműködésre vonatkozóan Algériával kötendő kétoldalú megállapodásra irányuló tárgyalás folytatására való felhatalmazásáról

Hatályos: 2024. 02. 16.

 

A TANÁCS 2024. január 23-i (EU) 2024/592 HATÁROZATA

Franciaországnak a családjoghoz kapcsolódó polgári ügyekben fennálló igazságügyi együttműködésre vonatkozóan Algériával kötendő kétoldalú megállapodásra irányuló tárgyalás folytatására való felhatalmazásáról

Hatályos: 2024. 02. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 9-i (EU) 2024/595 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hiányosságok lényegességét, az összegyűjtött információk típusát, az információgyűjtés gyakorlati végrehajtását, valamint az említett rendelet 9a. cikkének (2) bekezdésében említett, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet szolgáló központi adatbázisban tárolt információk elemzését és terjesztését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 14-i (EU) 2024/602 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a komlóágazatban alkalmazandó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1850/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 15-i (EU) 2024/574 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a tagállamok által az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtandó jelentések technikai formátumának meghatározásáról és az (EU) 2017/1454 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. december 14-i (EU) 2024/601 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a komló és a komlótermékek tanúsítása, valamint a kapcsolódó ellenőrzések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 15-i (EU) 2024/607 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) szerinti információmegosztási rendszer működésére vonatkozó gyakorlati és operatív szabályokról

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 13-i (KKBP) 2024/604 HATÁROZATA

az Európai Unió örményországi missziója (EUMA) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUMA/1/2024)

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 13-i (KKBP) 2024/614 HATÁROZATA

egy harmadik állam által az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójához (EUTM Szomália) történő hozzájárulás elfogadásáról (EUTM Szomália/1/2024)

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2013/59/Euratom tanácsi irányelv alkalmazásában végzett effektívdózis- és egyenértékdózis-becslések során a dózistényezők használatáról szóló, 2024. február 2-i (EU) 2024/440 bizottsági ajánláshoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az 1272/2008/EK rendeletnek egyes anyagok harmonizált osztályozása és címkézése tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. október 19-i (EU) 2024/197 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2006. december 14-i 1850/2006/EK RENDELETE

a komló és a komlótermékek tanúsítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. december 14-i (EU) 2024/602 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2017. augusztus 10-i (EU) 2017/1454 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a tagállamok által az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete alapján benyújtandó jelentések technikai formátumának meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. február 15-i (EU) 2024/574 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 03. 07.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.

Heti jogász 2024. 6 – 7. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 6. héten a Magyar Közlöny 13 – 14. számai, a 7. héten a 15 – 17. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/13.

Megjelent: 2024. 02. 06.

 

Új jogszabályok

 

6/2024. (II. 6.) BM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

5/2024. (II. 6.) NGM rendelet

a Hévíz Gyógyfürdő Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az IHT Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

5/2024. (II. 6.) AB határozat

az Országgyűlés 2023. december 12-i ülésnapján elfogadott, a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvény 1. §-a, 2. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, (3) bekezdés a) pontja, 7. §-a, 8. § (1) bekezdése, 10. § (3) bekezdése, valamint 18. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról

 

1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

 

1015/2024. (II. 6.) Korm. határozat

a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1016/2024. (II. 6.) Korm. határozat

a “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1017/2024. (II. 6.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű, “Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című felhívás keretében megvalósuló projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

 

5/2024. (II. 6.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság az “Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvénynek a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályokat megállapító 42. alcímét?” népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

 

Módosított jogszabályok

 

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja: 6/2024. (II. 6.) BM r.

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja: 6/2024. (II. 6.) BM r.

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 5/2024. (II. 6.) NGM r.

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

 

1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

 

1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

 

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról

Módosítja: 1016/2024. (II. 6.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/14.

Megjelent: 2024. 02. 08.

 

Új jogszabályok

 

16/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

17/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

18/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

19/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

állami vagyongazdálkodást érintő veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

20/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületekhez kapcsolódó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

21/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

2/2024. (II. 8.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

6/2024. (II. 8.) NGM rendelet

az általános oktatási tematika, a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek meghatározásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

1018/2024. (II. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Kulturális Tanács elnöke kinevezésének visszavonásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

1019/2024. (II. 8.) Korm. határozat

a 2024. évi szilvásváradi négyesfogathajtó világbajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1020/2024. (II. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

5/2024. (II. 8.) ME határozat

a Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására szóló Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 16/2024. (II. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 17/2024. (II. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól

Módosítja: 2/2024. (II. 8.) MNB r.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1020/2024. (II. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

393/2022. (X. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2024. (II. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

59/2023. (II. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bankot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 21/2024. (II. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

1108/2020. (III. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Kulturális Tanács elnökének kinevezéséről

Hatályon kívül helyezi: 1018/2024. (II. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/15.

Megjelent: 2024. 02. 12.

 

Új jogszabályok

 

22/2024. (II. 12.) Korm. rendelet

a Start-számlákra való befizetések veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

23/2024. (II. 12.) Korm. rendelet

a kiemelt hulladékjogi szabályszegést elkövetők nyilvántartásának tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 14.

 

7/2024. (II. 12.) BM rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermeksürgősségi és gyermek-traumatológiai ellátással és az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

1021/2024. (II. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Kulturális Tanács elnökének kinevezéséről

 

1022/2024. (II. 12.) Korm. határozat

az egyetemi klinikák és az egyházi kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatai ellátásához szükséges további intézkedésekről

 

1023/2024. (II. 12.) Korm. határozat

a Litér község közigazgatási területén az ivóvízrendszer felújításához szükséges döntésekről és a szükséges források biztosításáról

 

1024/2024. (II. 12.) Korm. határozat

egészségügyi eszközadomány Egyiptomi Arab Köztársaság részére történő biztosításáról

 

6/2024. (II. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Csádi Köztársaság Kormánya között a Csádi Köztársaság területén állomásozó magyar kontingens jogállásáról, a katonai együttműködésről és segítségnyújtásról előkészített kormányközi megállapodás létrehozásáról

 

7/2024. (II. 12.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

8/2024. (II. 12.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

 

Módosított jogszabályok

 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja: 23/2024. (II. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 14.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

11/1997. (V. 28.) NM rendelet

a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet

a szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

9/2023. (II. 14.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

Visszavonta: 8/2024. (II. 12.) ME határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/16.

Megjelent: 2024. 02. 14.

 

Új jogszabályok

 

24/2024. (II. 14.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01., 2024. 04. 01.

 

25/2024. (II. 14.) Korm. rendelet

a munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

4/2024. (II. 14.) AM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15., 2024. 03. 16.

 

5/2024. (II. 14.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól szóló 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 17.

 

8/2024. (II. 14.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet és a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

1025/2024. (II. 14.) Korm. határozat

a 2024-2025 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az annak végrehajtására vonatkozó intézkedési terv elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

1026/2024. (II. 14.) Korm. határozat

a honvédelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1249/2023. (VI. 28.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 03. 31.

 

Módosított jogszabályok

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 01., 2024. 04. 01.

 

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

Módosítja: 24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 4/2024. (II. 14.) AM r.

Hatályos: 2024. 02. 15., 2024. 03. 16.

 

50/2023. (IX. 5.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól

Módosítja: 5/2024. (II. 14.) AM r.

Hatályos: 2024. 02. 17.

 

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 8/2024. (II. 14.) BM r.

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 8/2024. (II. 14.) BM r.

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 25/2024. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

1249/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a honvédelmi felkészítés 2023. évi egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 1026/2024. (II. 14.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 03. 31.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/17.

Megjelent: 2024. 02. 15.

 

Új jogszabályok

 

1/2024. (II. 15.) MEKH rendelet

az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 20.

 

6/2024. (II. 15.) AM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet

az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról

Módosítja: 1/2024. (II. 25.) MEKH r.

Hatályos: 2024. II. 20.

 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 1/2024. (II. 25.) MEKH r.

Hatályos: 2024. II. 20.

 

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

Módosítja: 6/2024. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.

SmartManFest – A fejlődés társadalmasítása!

A Smart Manufacturing Festival – „A fejlődés társadalmasítása!” az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség által életre hívott programsorozat, ahol a magyar ipari nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások, felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek ajtót nyitnak a nagyvilágnak és két héten keresztül betekintést engednek az ipari digitalizáció lebilincselő világába. Jelentkezzen gyárlátogatásra, CU.BE körbevezetésre, laborbemutatóra és legyen részese az ipari digitalizációs forradalomnak!

Bővebben…

Richter Témapályázat 2024

A Richter Gedeon Nyrt. kétfordulós pályázatot hirdet a Társaság K+F+I tevékenységéhez kapcsolódó, nemzetközi színvonalú innovációk támogatására és a kutatási eredmények gyakorlati megvalósításának elősegítésére. A pályázat első körben nyílt jellegű, míg a második fordulóban meghívásos és pénzdíjazott.

Bővebben…

X2.0 – pályázat mélytechnológiai startupok számára big data és MI területen

Az X2.0 projekt 5 hónapos deeptech programja a startupok igényeihez igazítja szolgáltatásait, biztosítva a növekedést, a méretnövelést, a hosszú távú hatást és a határokon átnyúló kapcsolatokat. Minden kiválasztott startupot kockázati tőke- és innovációs szakértők vizsgálnak meg, és az ő meglátásaik alapján hitelesített iparági szakértőket és szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Bővebben…

Heti EU jogász 2024. 5. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. Az 5. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 29.)

Megjelent: 2024. 01. 29.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. december 21-i (EU) 2024/414 HATÁROZATA

az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által 2022. december 7-én New Yorkban elfogadott, a hajók bírósági értékesítésének nemzetközi hatásairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2023. 12. 21.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/417 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2024/397 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a stresszforgatókönyvi kockázati mérték kiszámítását meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/393 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet II., IV., IX. és X. mellékletének az Új-Zélandról, Dél-Afrikából és az Egyesült Királyságból származó egyes patások és azok szaporítóanyagai szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékei tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendelet V. és XXII. mellékletének a baromfi és a baromfi szaporítóanyagok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése, továbbá az Unióból származó és az Unióba visszakerülő szállítmányok Egyesült Királyságon keresztül történő átszállítása tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzéke tekintetében történő helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/418 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. január 23-i (EU) 2024/420 HATÁROZATA

az EU-Albánia Stabilizációs és Társulási Tanácsban az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, illetve a Régiók Bizottságával alkotott konzultatív vegyes bizottságok létrehozása és a stabilizációs és társulási tanács eljárási szabályzatának módosítása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 01. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 25-i (EU) 2024/378 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Spanyolország által 58 Stadler E6000 jármű tekintetében az (EU) 2016/919 bizottsági rendelet alkalmazása alóli mentesülésre irányulóan az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott kérelem elfogadásáról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a rövid lejáratú eurokamatlábról (€STR) szóló, 2019. július 10-i (EU) 2019/1265 európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2019/19)

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/60) szóló, 2022. május 2-i (EU) 2022/987 európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2022/17)

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Központi Bank levéltári gyűjteményének létrehozásáról és az EKB/2004/2 határozat módosításáról szóló, 2023. július 28-i (EU) 2023/1610 európai központi banki határozathoz (EKB/2023/17)

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 RENDELETE

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/417 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/393 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

A TANÁCS 2020. december 7-i (KKBP) 2020/1999 HATÁROZATA

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/418 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 30.)

Megjelent: 2024. 01. 30.

 

Új jogszabályok

 

JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az európai közösségek és tagállamaik, másrészről az egyiptomi arab köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz az egyiptomi arab köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az európai unió és az egyiptomi arab köztársaság közötti keretmegállapodásról

 

A TANÁCS 2024. január 16-i (EU) 2024/412 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Egyiptomi Arab Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Hatályos: 2024. 01. 16.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/426 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/398 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található haloxifop megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 19.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/421 HATÁROZATA

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/422 HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. január 25-i (KKBP) 2024/431 HATÁROZATA

az Európai Unió mali KBVP-missziója (EUCAP Száhel Mali) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUCAP Száhel Mali/1/2024)

Hatályos: 2024. 01. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/388 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/1385 végrehajtási határozatnak az engedély hatályának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról és az (EU) 2015/701 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/389 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepcét tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedély 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megújításáról

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/391 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21 kukoricát és annak harminc alkombinációját tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. január 18-i (EU) 2024/419 IRÁNYMUTATÁSA

a rövid lejáratú eurokamatlábról (€STR) szóló (EU) 2019/1265 iránymutatás (EKB/2019/19) módosításáról (EKB/2024/1)

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2011. február 4-i 101/2011/EU RENDELETE

a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/426 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 29-i (EU) 2024/398 RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 19.

 

A TANÁCS 2011. január 31-i 2011/72/KKBP HATÁROZATA

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/421 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

A TANÁCS 2014. július 31-i 2014/512/KKBP HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. január 29-i (KKBP) 2024/422 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

A BIZOTTSÁG 2021. augusztus 17-i (EU) 2021/1385 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított GT73 (MON-RRR73-7) olajrepcét tartalmazó vagy abból álló takarmány és az ilyen olajrepcét tartalmazó vagy abból álló, élelmiszeren és takarmányon kívüli termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megújításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/388 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2019. július 10-i (EU) 2019/1265 IRÁNYMUTATÁSA

a rövid lejáratú eurokamatlábról (STR)(EKB/2019/19)

Módosítja: AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2024. január 18-i (EU) 2024/419 IRÁNYMUTATÁSA

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2015. április 24-i (EU) 2015/701 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított GT73 olajrepcét tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek, vagy az ezen géntechnológiával módosított szervezetből előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. január 26-i (EU) 2024/388 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (I. 31.)

Megjelent: 2024. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/437 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága az Osztrák Köztársaság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/438 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/439 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Dán Királyság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/406 HATÁROZATA

az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/410 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/411 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a hajózási társaságoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban összállított, a hajózási társaság tekintetében felelős igazgatási hatóságot meghatározó jegyzékéről

Hatályos: 2024. 02. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 25-i (EU) 2024/416 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. január 25-i (EU) 2024/416 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 1.)

Megjelent: 2024. 02. 01.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/447 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) és az Örmény Köztársaság büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésért felelős illetékes hatóságai közötti együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/435 HATÁROZATA

az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) által létrehozott CETA Vegyes Bizottságban az említett megállapodás 8.10. cikkének, 8-A. mellékletének, 8.9. cikkének és 8.39. cikkének a 26.1. cikke (5) bekezdésének e) pontjával összhangban történő értelmezése elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A TANÁCS 2024. január 29-i (EU) 2024/444 HATÁROZATA

a fejlesztési célú beruházások megkönnyítéséről szóló megállapodásnak a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezménybe történő belefoglalásával kapcsolatban a Kereskedelmi Világszervezet 13. miniszteri konferenciáján az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 01. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 30-i (EU) 2024/402 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Andorrai Hercegség közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 21.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 164/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/164]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 163/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/165]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 166/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/166]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 182/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/167]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 176/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/168]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 177/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról [2024/169]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 178/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról [2024/170]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 175/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/171]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 179/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/172]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 181/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/173]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 174/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/174]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 183/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/175]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 180/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/176]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 185/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/177]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 184/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/178]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 30-i 188/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) és VIII. mellékletének (Letelepedési jog) módosításáról [2024/179]

Hatályos: 2021. 06. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 30-i 187/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) és VIII. mellékletének (Letelepedési jog) módosításáról [2024/180]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 186/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/181]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 172/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/182]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 173/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/183]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 167/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/184]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 171/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/185]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 169/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/186]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 170/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/187]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 165/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/188]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2021. június 11-i 168/2021 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról [2024/189]

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2024. január 16-i (EU) 2024/286 bizottsági végrehajtási határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban a megállapodás XXII. mellékletének módosítása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2023. november 9-i (EU) 2023/2538 tanácsi határozathoz

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (II. 2.)

Megjelent: 2024. 02. 02.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. február 2-i (EU) 2024/455 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a guatemalai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2024/287 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 20-i (EU) 2024/436 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az online óriásplatformokat és a nagyon népszerű online keresőprogramokat érintő ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 02. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. január 31-i (EU) 2024/423 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue” [PGI])

Hatályos: 2024. 02. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 1-i (EU) 2024/452 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 03.

 

A TANÁCS 2024. február 2-i (KKBP) 2024/457 HATÁROZATA

a guatemalai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2024/254 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 1-i (EU) 2024/415 HATÁROZATA

a Rajnai Hajózási Központi Bizottságnak az európai hajószemélyzeti adatbázishoz való hozzáféréséről

Hatályos: 2024. 02. 22.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2022/1636 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a jövedékiadó-felfüggesztéssel exportált jövedéki termékekre vonatkozó üzenetek tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. november 9-i (EU) 2024/296 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a WHO dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezménye Felei Konferenciájának tizedik ülésén az Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2023. november 15-i (EU) 2023/2625 tanácsi határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. január 12-i (EU) 2024/287 RENDELETE

a guatemalai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. február 2-i (EU) 2024/455 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. február 1-i (EU) 2024/452 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 02. 03.

 

A TANÁCS 2024. január 12-i (KKBP) 2024/254 HATÁROZATA

a guatemalai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. február 2-i (KKBP) 2024/457 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.

Heti jogász 2024. 5. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 5. héten a Magyar Közlöny 10 – 12. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/10.

Megjelent: 2024. 01. 29.

 

Új jogszabályok

 

3/2024. (I. 29.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

Módosított jogszabályok

 

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja: 3/2024. (I. 29.) NMHH r.

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/11.

Megjelent: 2024. 01. 30.

 

Új jogszabályok

 

12/2024. (I. 30.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet és az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 31., 2024. 10. 01.

 

13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

1/2024. (I. 30.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

1/2024. (I. 30.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet támogatási feltételekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

3/2024. (I. 30.) AM rendelet

a dohány átmeneti nemzeti támogatásokhoz kapcsolódó történelmi bázisjogosultság újbóli megállapítására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

3/2024. (I. 30.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

4/2024. (I. 30.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

5/2024. (I. 30.) BM rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

1/2024. (I. 30.) KTM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2024. 03. 01., 2024. 10. 01., 2024. 12. 04.

 

1013/2024. (I. 30.) Korm. határozat

az Egyesült Arab Emírségekkel kötendő gazdasági megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 12/2024. (I. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 31., 2024. 10. 01.

 

561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 12/2024. (I. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2024. (I. 30.) TNM r.

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja: 3/2024. (I. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

13/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 3/2024. (I. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

16/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 3/2024. (I. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

Módosítja: 4/2024. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 5/2024. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2024. 02. 02.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

67/2023. (XII. 19.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 1/2024. (I. 30.) MNB r.

Hatályos: 2024. 01. 31.

 

44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 3/2024. (I. 30.) BM r.

Hatályos: 2024. 02. 14.

 

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 1/2024. (I. 30.) KTM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Hatályon kívül helyezi: 1/2024. (I. 30.) KTM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/12.

Megjelent: 2024. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

14/2024. (I. 31.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

15/2024. (I. 31.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

4/2024. (I. 31.) NGM rendelet

a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 14/2024. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról

Módosítja: 15/2024. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 4/2024. (I. 31.) NGM r.

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.

Interaktív közösségi platform

Új kezdeményezés látott napvilágot a tavalyi év során CEO BÁR elnevezéssel, mely KKV vezetők számára nyújt interaktív közösségi platformot. Beszélgetőpartnerünk Pernyéz Zsuzsanna, a kamara Humán Klubjának elnöke, a Humán Innovációs Csoport Nkft. tulajdonosa és CEO-ja, a CEO Bár alapítója.

Bővebben…