Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása

A 2020-as évek végére olyan energiaszektor kialakítása a cél, amely egyszerre képes magas szintű ellátásbiztonságot biztosítani fogyasztó- és klímabarát módon, valamint folyamatosan képes innovatív megoldások integrálására, azaz a megújuló energia alapú decentralizált villamosenergia-termelés és –ellátás előtérbe helyezése.

Bővebben…

Vezető állású munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

A munkajogi szabályok a munkáltató és a munkavállaló alá-fölérendeltségi viszonyára tekintettel látja el munkajogi védelemmel a munkavállalókat. A vezető állású munkavállalókra azonban a kiszolgáltatottság nem vagy nem olyan mértékben jellemző, ezáltal rájuk az általánostól eltérő szabályok vonatkoznak, amelyek a szokásosnál csak enyhébb védelmet biztosítanak, továbbá sokkal nagyobb lehetőséget hagynak a feleknek a munkaszerződésben a jogszabálytól való eltérésre. A munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan szintén az általánostól eltérő szabályokat kell alkalmazni velük kapcsolatban.

Bővebben…

Vissza a jövőbe – fokozatosan megszűnhetnek az árufuvarozást érintő korlátozások

Elkerülhető-e ugyanaz a zavar a járvánnyal kapcsolatos korlátozások feloldásakor,  mint  amilyen  márciusban  sújtotta  az  Európai  Uniót, amikor  a  fertőzés  terjedésével  szinte  párhuzamosan  a  tagállamok egymás után jelentették be határaik lezárását? Az Európai Bizottság akkor csak késve reagált, akkor lépett, amikor a négy alapszabadságból kettő, az áruk és a személyek szabad mozgása a gyakorlatban már megszűnt  létezni,  kamionok hosszú  sora  torlódott  föl  az  ország-határokon, szállítmányok késtek, súlyosbítva a gazdaságra egyébként is nehezedő nyomást. A Bizottság és a Tanács elnöke, okulva az akkor történtekből, már  április  közepén közzétette  azokat az alapelveket, amelyek igyekeztek meghatározni a rendezettebb kibontakozás kereteit. Az egységes piac helyreállításával kapcsolatos elképzelésekről azóta megszületett az európai kamarai szövetség állásfoglalása is.

Bővebben…

Brexit tárgyalások: sajnálkozás és csalódottság

Egymást okolja a két fél amiatt, hogy nincs előrelépés az Egyesült Királyság   és   az   Európai   Unió   között,   a   brexit   utáni kapcsolatrendszerről  folyó  tárgyalásokon.  A  májusi  harmadik fordulón,  amely  videokonferencián  zajlott,  és  mindkét  oldalon szakértők százai segítették a delegációkat „nagyon kevés haladás történt  a  legnehezebb  ügyekben” –fogalmazott  a  brit  tárgyaló küldöttség vezetője, David Frost.

Bővebben…