Az építőipari szakemberek utánpótlásának biztosítása

A Pécsi Ágazati Képzőközpont a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és az építőipari szakképzés meghatározó helyi duális partnereit tömörítő Építőipari Technológiai Klaszter 7 tagja által létrehozott nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

Létrehozásának célja az Ipar 4.0 koncepció alapján készített Szakképzés 4.0 stratégia elvárásainak való megfelelés. Ezen belül az építőipari szakmák képzésének magasabb színvonalú biztosítása: fejlődésre képes, hosszú távú együttműködésre épülő, fenntartható működési keretek, a munkaerőpiaci szereplők és a leendő munkavállalók kapcsolatának erősítése, a duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Cél továbbá a gyakorlati képzés költséghatékony megszervezése a megfelelő infrastrukturális háttér és a felkészült oktatói állomány segítségével.

A 2022/2023-as tanévben 58 fővel indult képzés az idei tanévre 127 főre bővült, részben új évfolyamok, részben új szakmák bevonásával. Az idei évben ács, burkoló, festő és kőműves diákok mellett magasépítő technikusok, vegyésztechnikusok és földmerő, földügyi és térinformatikai technikusok szakirányú oktatására is sor került. Az új modell megtartó erejét mutatja, hogy lényegesen csökkent a lemorzsolódás, akik elmentek, pályát/szakmát váltottak, más iskolában folytatták tanulmányaikat. Idén vizsgáztak először diákjaink, szakmából 52 fő (51 fő sikeresen), valamint 24 fő magasépítő technikus (1 fő sikertelen), a vizsgaátlag 3,72.

Fotó: Pexel

A következő tanévben újabb szakma- és létszámbővülés várható. A képzőközpont sikeres működésének egyik alappillére a vállalkozásokkal való együttműködés. A cégek biztosítják a tanulóknak a megfelelő szakmai gyakorlati ismeretek megszerzését, segítségükkel megismerhetik a vállalati kultúrát és piacképes ismeretekkel bővíthetik szakmai tudásukat. A kezdeti nehézségek után nagymértékben bővült a szakirányú oktatásba bevont vállalkozások száma, ma már 70 fölött van és a cégek felől érkező érdeklődés folyamatos. Számukra nagy könnyebbséget jelent, hogy adminisztrációs terhek és költségek nélkül képezhetnek utánpótlást, ugyanakkor a jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeknek meg kell felelniük. Ezt a képzőközpont ellenőrzi és vállalja érte a felelősséget.

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a képzőközpont kialakítása sikeres volt, szakmailag és pénzügyileg stabil háttérrel rendelkezünk, a diákok és a cégek visszajelzései pozitívak. Ezt támasztja alá, hogy a végzettek egy része visszatér másodszakmát tanulni és többségük a szakmájában helyezkedik/ helyezkedett el.

Az ágazati képzőközpontról bővebb információkat talál a következő weboldalon: https://www.akkpecs.hu/

Forrás: DDG