A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés, és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel.  A mestervizsga, a szakemberek fejlődési folyamatában, jelentős mérő,- értékelő,- minősítő szintet hivatott képviselni.
A minőségi színvonalon képzett mesterek szakmai tudásuk, munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk birtokában hozzájárulnak a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához, szakmájuk-, hivatásuk továbbörökítéséhez, a foglalkoztatáshoz, a munkahelyteremtéshez.

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

Mestervizsgára jelentkezés első lépése a mestervizsga jelentkezési lap kitöltése.
A jelentkezési lap mellékleteként a kamara munkatársa által hitelesített bizonyítványmásolatot, valamint szakirányú szakmai gyakorlat igazolásait is csatolni kell.

Tanfolyam- és vizsgadíj:

A mesterképzés díját meghatározza többek között a szakma jellege, a képzési előírás, a résztvevők létszáma, a hely – eszköz-és anyagigény.

Mestervizsgát azon szakmákból lehet tenni, amelyekben rendeletben megjelent a mestervizsga szint és követelmény.

Az idei évre tervezett mestertanfolyamokról és mestervizsgákról további információt ITT talál.

További információ:

Authné Kállai Kata
E-mail:
Mobil: +36 20 407 4655

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. törvény 2. A és B §-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi és engedély száma: E/2020/00151 (megszerzésének időpontja: 2020.09.25).

További információ a Kamarai Oktatási Központ felnőttképzési kínálatáról, szolgáltatásairól: