Támogatott és önköltséges képzések és vizsgák 2022-ben:

Kamaránk 2022-ben is lehetőséget biztosít támogatott mesterképzésére és vizsgáztatására.

A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, valamint ennek érdekében a mesterképzésük és mestervizsgáztatásuk teljes körű lebonyolítása.

Bevonhatók továbbá olyan, kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek, akik a pedagógiai ismeretek birtokában szeretnék továbbképezni magukat a mestercím megszerzésével.

A mesterképzés és -vizsga szervezhető azon leendő gyakorlati oktatók számára is, akik kötelezettséget vállalnak arra, hogy gyakorlati oktatói tevékenységüket a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdik. A támogatás odaítélését megelőzően a jelöltnek, illetve munkáltatójának erre vonatkozóan kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírni.

A támogatott mesterképzésen a jelentkezők 20 % önrész befizetésével (melynek összege bruttó 84.000,- Ft) vehetnek részt.

2022-ben az alábbi  szakmákban tervezünk támogatott felkészítő tanfolyamot és vizsgát indítani megfelelő létszámú jelentkezés esetén:

  • cukrász
  • gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő
  • kereskedő
  • pincér
  • villanyszerelő

A támogatott képzés és vizsga mellett önköltséges formában is  lehet csatlakozni  a  felkészítéshez és a mestervizsgához!

A támogatott és önköltséges képzések elindulásának várható időpontja: 2022. első félévében.

2022-ben az alábbi szakmában tervezünk önköltséges mestervizsgát szervezni megfelelő létszámú jelentkezés esetén:

  • autószerelő

A vizsga várható időpontja: 2022. október

Mestervizsgára való jelentkezés feltételei:

– jelentkezési lap kitöltése

– szakmai képesítést igazoló közokirat vagy annak hiteles másolata,

– az adott szakma mestervizsga képzési és kimeneti követelményében (KKK) előírt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, vagy cégkivonattal igazolja,

– az adott szakma mestervizsga képzési és kimeneti követelményében (KKK) megfogalmazott egyéb feltételeknek megfelel

Kapcsolódó dokumentumok:

Jelentkezési lap

Képzési és kimeneti követelményeket

További információkért az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:

Authné Kállai Kata
E-mail:
Mobil: +36 20 407 4655

Várjuk jelentkezését!

Felnőttképzési szakértő által minősített képzési programjaink:

autószerelő MKP

cukrász MKP

gázfogyasztóberendezés-és csőhálózatszerelő MKP

kereskedő MKP

pincér MKP

villanyszerelő MKP

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. törvény 2. A és B §-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi és engedély száma: E/2020/00151 (megszerzésének időpontja: 2020.09.25).

További információ a Kamarai Oktatási Központ felnőttképzési kínálatáról, szolgáltatásairól: