A mester cím megszerzéséhez kiemelkedően magas, 80%-os támogatást igényelhetnek az iskolai rendszerű szakképzésben tanuló diákok gyakorlati képzésével foglalkozó gazdálkodó szervezetek leendő gyakorlati oktatói.

A támogatást igénylő saját jogán vagy munkáltatója által nyilatkozik arról, hogy gyakorlati oktatói tevékenységét a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdi. A támogatás odaítélését megelőzően a jelöltnek, illetve munkáltatójának erre vonatkozóan kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírnia.

A 2011. évi CLXXXVII. Törvény 31§-a értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki mestervizsgával rendelkezik*.

A támogatás célja a külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának, egyúttal a gazdálkodó szervezetek jogszabályi megfelelőségének elősegítése.

Támogatás mértéke: 80%

A mesterképzés és vizsga teljes költsége: 300.000,-Ft., melyhez a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatást biztosít, így a mesterjelölt 20% önrész, azaz 60.000,-Ft. befizetésével részt vehet a programon.

A jelentkezés alapvető feltétele a teljes körűen kitöltött és szükséges mellékleteivel ellátott

A támogatás odaítélésének további feltétele

A résztvevőnek a teljes 180 órás képzésen (maximum 20% hiányzás mellett) részt kell vennie, valamint a mesterképzési programhoz tartozó valamennyi vizsgarészből (vállalkozási, pedagógiai, szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek) le kell vizsgáznia.

A tanfolyamok és vizsgák szervezője a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.

*A mentességről a 2011. évi CLXXXVII. Törvény 31§-ának 3. bekezdése rendelkezik.